Jump to content

Krav på din utbildning

För att utbildningen ska ge rätt till studiemedel måste den vara godkänd. Här kan du läsa mer om godkända utbildningar.

Utbildningen måste vara godkänd

Det är regeringen, eller en myndighet som regeringen har utsett, som godkänner utbildningar i Sverige. Utländska utbildningar godkänns av Universitets- och högskolerådet eller av CSN.

Svenska utbildningar

Vi uppdaterar vår lista över godkända svenska utbildningar regelbundet. Utbildningar kan läggas till och tas bort. I bilagan till studiestöds­förordningen hittar du alltid den gällande listan över utbildningar. Om du har frågor om en utbildning som inte finns med i listan kan du kontakta CSN.

Studiestödsförordningen (2000:655)

Högskoleutbildningar
 • Kommunal högskoleutbildning som inte är en uppdragsutbildning.
 • Statliga högskolor och universitet, utom de här:
  • seminörutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet
  • utbildning enligt förordningen (1992:819) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor
  • utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

   Du kan dock få studiestöd för en uppdragsutbildning på polisprogrammet vid Umeå universitet samt vid polisutbildningen vid Linnéuniversitetet och Södertörns högskola.
 • Akademi för Ledarskap och Teologi för Örebro Teologiska Högskola:
  • kandidatexamen i teologi
  • högskoleexamen, teologisk utbildning
  • magisterexamen i teologi
  • masterexamen inom området teologi.
 • Beckmans skola AB, för Beckmans Designhögskola, konstnärlig kandidatexamen.
 • Enskilda Högskolan, Stockholm (EHS):
  • licentiat- eller doktorsexamen inom området teologi/religionsvetenskap
  • master- eller magisterexamen i teologi
  • kandidatexamen i teologi
  • master- eller magisterexamen i mänskliga rättigheter
  • kandidatexamen i mänskliga rättigheter
  • högskoleexamen, teologisk utbildning
  • högskoleexamen i mänskliga rättigheter, Förordning (2018:2011).
 • Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed sammanhängande fortbildning och vidareutbildning.
 • Ersta Sköndal Högskola AB:
  • kandidatexamen i omvårdnad
  • magisterexamen i omvårdnad
  • masterexamen i vårdvetenskap
  • kandidatexamen i socialt arbete
  • magisterexamen i socialt arbete
  • masterexamen i socialt arbete
  • högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning
  • kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning
  • högskoleexamen, teologisk utbildning
  • kandidatexamen i teologi
  • sjuksköterskeexamen
  • socionomexamen
  • specialistsjuksköterskeexamen
  • licentiatexamen inom området människan i välfärdssamhället
  • doktorsexamen inom området människan i välfärdssamhället
  • konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik
  • konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik.
 • Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola:
  • kandidatexamen i teologi
  • högskoleexamen, teologisk utbildning
  • masterexamen inom området teologi
  • magisterexamen i teologi.
 • Handelshögskolan i Stockholm.
 • Newmaninstitutet:
  • högskoleexamen i teologi
  • kandidatexamen i teologi
  • kandidatexamen i filosofi.
 • Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola:
  • kandidatexamen i omvårdnad
  • magisterexamen i omvårdnad
  • sjuksköterskeexamen
  • specialistsjuksköterskeexamen
  • introduktion till svensk hälso- och sjukvård
  • doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa- barnmorskeexamen.
  • magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
  • licentiatexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.
 • Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för Chalmers tekniska högskola AB.
 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB, Hälsohögskolan i Jönköping AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB).
 • Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola.
 • Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI):
  • kandidatexamen i musikpedagogik
  • högskoleexamen i musikpedagogik
  • högskoleexamen med inriktning logonomi
  • utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan.
 • Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola för Gammelkroppa skogsskola, skogsteknikerexamen.
Yrkeshögskola

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som har hand om de utbildningar som ingår i yrkeshögskolan. Utbildningarna ger vanligtvis rätt till studiestöd.

Du kan dock inte få studiestöd för uppdragsutbildningar, vilket är utbildningar som någon har beställt av skolan. Det kan exempelvis vara en skräddarsydd kurs som ett företag beställer för sina anställda.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Andra eftergymnasiala utbildningar
 • BF Scandinavian Aviation Academy AB, trafikflygarutbildning samt ATPL-teori.
 • Entry Point North AB, utbildning till flygledare.
 • Ersta Sköndal Högskola AB:
  • kyrkokameral utbildning
  • teologisk baskurs 60 högskolepoäng
  • påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete.
 • Evangeliska Frikyrkan, pastors- och missionärsutbildning.
 • Flygteoriskolan i Barkarby AB, ATPL-teori.
 • Johannelunds teologiska högskola, pastors- och missionärsutbildning.
 • Korteboskolan:
  • pastors- och missionärsutbildning
  • utbildning i kristen terapeutisk själavård.
 • Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Marionetteatern, dockspelarutbildning.
 • Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missionärsutbildning.
 • Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning.
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:
  • påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer
  • tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i säkerhets- och räddningsarbete
  • utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare
  • vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker
  • vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt tillsyn och olycksförebyggande arbete.
 • Polishögskolan, polisprogrammet.
 • Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Högskolan i Borås.
 • Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Umeå universitet.
 • Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Malmö universitet.
 • Polisutbildningen, uppdragsutbildning vid Linnéuniversitetet.
 • Polisutbildningen, uppdragsutbildning vid Södertörns högskola.
 • Skandinaviska Naprapathögskolan AB, fyraårig naprapatutbildning.
 • Statlig trafikflygarutbildning.
 • Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning.
 • Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, fyraårig kiropraktorutbildning.
 • Stockholms katolska stifts prästseminarium.
 • Svenska kyrkans utbildningsinstitut, utbildning till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst.
 • Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund och Uppsala.
 • Waldorflärarhögskolan i Stockholm.
 • Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning.
Komvux, folkhögskola och basår
 • Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
 • Påbyggnadsutbildning som startat före den 1 september 2009 och som inte är en uppdragsutbildning.
 • Folkhögskola:
  • utbildning på grundskolenivå
  • utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning på komvux
  • fritidsledarutbildning
  • utbildning till teckentolk
  • yrkesutbildning om högst 80 veckor som är en påbyggnad till gymnasieskolan och som kräver ett slutbetyg från en treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.
 • Behörighetsgivande förutbildning vid högskolor och universitet (högskolans basår).
Konst- och kulturutbildningar

Konst-och kulturutbildningar anordnas av privata skolor. Utbildningarna finns inom exempelvis dans, musik, teater, film, konst och mode. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beslutar om vilka konst-och kulturutbildningar som ger rätt till studiestöd.

Några vanliga konst- och kulturutbildningar är

 • högskoleförberedande utbildningar inom konst, scenkonst eller musik
 • hantverksutbildningar
 • yrkesutbildningar inom dans.

Kontakta CSN om du vill veta om din utbildning ger rätt till studiemedel.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Kontakta oss

Gymnasieskola
 • Kommunalt och fristående ungdomsgymnasium.
 • Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
 • Engelskspråkig gymnasieutbildning i Stockholms kommuns regi.
 • Grännaskolan, gymnasieutbildning på riksinternatskolan.
 • Internationell gymnasieutbildning för International Baccalaureate (IB).
 • Hermods, utbildning på gymnasienivå samt utbildning för vuxna på grundskolenivå.
 • Lundsbergs skola, gymnasieutbildning på riksinternatskolan.
 • Lycée Français Saint-Louis, utbildning på gymnasienivå.
 • Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, gymnasieutbildning på riksinternatskolan samt internationell gymnasieutbildning.
 • Torsås kommun, distansundervisning på gymnasienivå.
 • Tyska skolan, utbildning på gymnasienivå.
Distansstudier

Du kan få studiemedel för distansstudier. Då gäller samma regler som för vanliga studier.

Om en del av utbildningen är utomlands

Studerar du på någon av ovanstående utbildningar och har förlagt en del av din utbildning utomlands, har du rätt till studiemedel. Det kan exempelvis vara i något av följande fall:

 • du gör praktik utomlands
 • du gör ditt uppsats- eller examensarbete utomlands
 • en del av din utbildning, oftast en termin, har förlagts utomlands.

Utländska utbildningar

För utländska utbildningar beror kraven på vilken nivå utbildningen är på. Du kan bara få studiemedel för en utbildning utomlands om motsvarande utbildning ger rätt till studiemedel i Sverige.

Om en utbildning inte tidigare är prövad avgör CSN först vilken nivå utbildningen ligger på. I den prövningen utgår CSN i första hand ifrån vilken nivå motsvarande utbildning i Sverige har.

Eftergymnasial nivå

En utbildning i utlandet på eftergymnasial nivå är godkänd och ger rätt till studiemedel om Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att utbildningen har godtagbar standard.

UHR:s författningssamling

Gymnasienivå

En gymnasieutbildning i utlandet är godkänd och ger rätt till studiemedel om CSN beslutat att utbildningen har godtagbar standard.

I prövningen utgår vi i första hand ifrån om utbildningen är godkänd av utbildningsmyndigheten i studielandet. Det kan även vara en regional myndighet på uppdrag av staten eller en etablerad ackrediteringsorganisation som har godkänt den.

Om du ska läsa en gymnasieutbildning utanför EU/EES och Schweiz kan du få studiemedel för den endast om du inte kan läsa motsvarande utbildning i Sverige. Ett undantag är språkkurser på gymnasial nivå. För språkkurser kan du få studiemedel även utanför EU/EES och Schweiz.

Ackrediteringsorganisationer som bedömer kvalitén

Det finns ackrediteringsorganisationer som bedömer kvalitén på utbildningarna i olika länder. Här kan du se exempel på ackrediteringsorganisationer som CSN godtar.

Internationella
 • EAQUALS
 • IALC
 • IBO
 • CIS (Council of International Schools)
 • TANDEM International
 • IH (IHWO)
 • ACSI
 • FEDEC (Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles)
Argentina
 •  SEA
Brasilien
 • Study in Brazil
Frankrike
 • fle
 • FLE
 • Groupement fle
 • Ciep
 • ADCUEFE
Irland
 • ACELS
Italien
 • ASILS
Japan
 •  Association for the Promotion of Japanese Language Education
 •  JaLSA (Japanese Language School Association)
Schweiz
 •  EduQua
Spanien
 •  Instituto Cervantes
Storbritannien
 • British Council
 • Association of Accounting Technicians
 • ODLQC (The Open & Distance Learning Quality Council)
USA
 •  ACCET
 • U.S Dept. Of Education
 •  CEA
Grundskolenivå

Utbildningar på grundskolenivå utomlands ger inte rätt till studiemedel.

Utbytesstudier

För att du ska kunna få studiemedel för utbytesstudier, måste du kunna få alla kurser tillgodoräknade som en del i din utbildning i Sverige. Det innebär att studierna utomlands ska motsvara de poäng du skulle ha fått om du studerat vid din högskola eller ditt universitet i Sverige. Ett läsår motsvarar normalt 60 högskole­poäng (1,5 poäng per vecka). Högskolan eller univer­sitetet måste på förhand intyga att du får tillgodoräkna dig kursen i din utbildning.

Om du inte får tillgodoräkna dig alla kurser

Om du inte får tillgodoräkna dig alla kurser, men läser på heltid, kan du ändå ansöka om studiemedel för utlandsstudier. Då ska du skicka med ett antagningsbevis från skolan utomlands.

Skolan måste ha avtal om utbyte med utländsk skola

Den högskola eller det universitet du studerar vid måste ha ett avtal med en utländsk skola om ett utbyte av studerande. Exempel på utbytesprogram är Nordplus, Erasmus och Linnaeus-Palme.

Utbytesstudier

Distansstudier

Med distansstudier menar vi att du studerar på en utbildning vid en utländsk skola där du inte är på plats i skolan, utan studerar hemifrån. Det gäller även om du befinner dig i studielandet men läser dina kurser online. Du kan få studiemedel för distansstudier inom EU/EES och i Schweiz. I länder utanför EU/EES och i Schweiz kan du bara få studiemedel för distansstudier om det finns synnerliga skäl.

Språkkurser

De flesta språkkurser räknas som studier på gymnasienivå. Du kan få studiemedel för studier på gymnasienivå om du läser en språkkurs utomlands, till exempel i USA.

Språkkurser

Folkhögskolor i Norden

Utbildningar på folkhögskolor i Norden kan ge rätt till studiemedel. Ett krav är att utbildningen går att jämställa med en motsvarande utbildning i Sverige.

Utbildningar som inte ger rätt till studiemedel

Vissa utbildningar ger inte rätt till studiemedel. Det gäller till exempel de här:

 • uppdragsutbildningar och särskild utbildning på grundläggande och på gymnasial nivå vid komvux, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI), uppdragsutbildning vid yrkeshögskola samt statliga universitet och högskolor
 • utbildning till reserv- eller yrkesofficer
 • forskarutbildning (detta gäller om du är eller har varit doktorand eller haft utbildningsbidrag för doktorander).

Uppdragsutbildningar är utbildningar som någon har beställt av Komvux, en yrkeshögskola, högskola eller ett universitet. Det kan exempelvis vara en skräddarsydd kurs som ett företag beställer åt sina anställda.

Det varierar mellan skolor och kommuner vilka utbildningar man köper in. Exempel på uppdragsutbildningar är vissa vårdutbildningar och mäklarutbildningar. Det finns dock uppdragsutbildningar inom de flesta områden.

Frågor och svar

Kan jag få studiemedel om min arbetsgivare betalat för min utbildning vid Komvux?

Nej, om det är din arbetsgivare som köpt utbildningen av Komvux så är det en uppdragsutbildning.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2022-01-27
Hjälpte den här sidan dig?