Hoppa till innehåll

Studerar med studiemedel eller studiestartsstöd i Sverige – med anledning av coronaviruset

Du får studiemedel eller studiestartsstöd som vanligt, även om skolan valt att ha viss undervisning på distans på grund av corona. Här kan du bland annat läsa vad som gäller om du blir sjuk, om dina studieresultat påverkas av corona och om du har inkomster.

Om du blir sjuk eller behöver vabba

Om du inte kan studera för att du är sjuk eller behöver vårda barn är det viktigt att du anmäler det.

Anmäl sjukdom till Försäkringskassan

Om du blir sjuk och inte kan studera är det viktigt att du sjukanmäler dig till Försäkringskassan. Om de godkänner din sjukperiod får du behålla dina bidrag och lån. Dessutom kan vi ta hänsyn till att du har varit sjuk när vi nästa gång prövar dina studieresultat. Det finns också fler fördelar med att anmäla sjukdom.

Läs mer om vad som gäller vid sjukdom

Anmäl vård av barn till CSN

Om du inte kan studera för att du behöver ta hand om ditt barn ska du anmäla vård av barn (vab) till CSN. Om vi godkänner vårdperioden, så får du behålla dina bidrag och lån från CSN. Dessutom kan vi ta hänsyn till att du har vabbat nästa gång vi prövar dina studieresultat. Det finns också fler fördelar med att anmäla vab.

Som vård av barn räknas

  • om ditt barn är sjukt
  • om ditt barn måste vara hemma från förskolan eller skolan på grund av att barnet kan vara smittbärare av coronaviruset
  • om ditt barns förskola, skola eller fritids har stängt någon gång under perioden den 25 april–31 december 2020, på grund av coronaviruset
  • om ditt barn har varit allvarligt sjukt under 2020 och inte bör utsättas för risk att smittas av coronaviruset, och därför måste vara hemma någon gång under perioden den 1 juli–31 december 2020.

Läs mer om vad som gäller vid vård av barn och hur du anmäler vab

Om dina studieresultat påverkas

Nästa gång du söker studiemedel eller studiestartsstöd kommer vi att kontrollera hur många poäng du har klarat. Om det fattas poäng på grund av att skolan inte kunde bedriva undervisning under tiden då smittspridningen av coronaviruset pågick, kommer vi att ta hänsyn till det. Men du behöver ha någon form dokumentation som visar vad som har hänt. Det kan vara ett intyg som skolan har skrivit, ett mejl från skolan eller skärmdumpar på skolans information på webben.

Tänk på att intyg bara behövs om du inte klarar resultatkravet, vilket normalt är 45 godkända högskolepoäng under ett läsår om 40 veckor på heltid på högskolan, eller 15 poäng per vecka om du läser på heltid på komvux. Om du har 45 poäng eller klarat 15 poäng per vecka vid komvux, trots att några kurser inte kunnat genomföras, behöver du inte skicka in något intyg. Det gör då bara att det tar längre tid innan du kan få beslutet från CSN.

Studieresultat

Om du har inkomster - fribeloppet borttaget under 2020

Under 2020 har fribeloppet tagits bort. Det innebär att om du arbetar och studerar under 2020 kommer dina inkomster inte att påverka hur mycket bidrag och lån du kan få. Det gäller även inkomster av kapital och näringsverksamhet. Efter 2020 gäller ordinarie regler för fribeloppet.

Tänk på att lönen räknas till det kalenderhalvår då den betalas ut. Det innebär att om du får decemberlönen för 2020 utbetald i januari, så räknas den med i fribeloppet för 2021. 

Ska du studera under höst- och vårterminen?

Se vad som gäller för fribeloppet beroende på när du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd

När ska du studera?

Vad gäller för fribeloppet?

Gäller för

Hösten 2020

Fribeloppet borttaget

Alla som studerar med studiemedel och studiestartsstöd

Våren 2021

Fribeloppet gäller enligt ordinarie regler

Alla som studerar med studiemedel och studiestartsstöd

Läs mer om våra ordinarie regler för fribeloppet

Om studiestarten blir framflyttad

Om du har ansökt och fått beslut om studiemedel eller studiestartsstöd och din skola efter det har skjutit fram studiestarten, så får du behålla ditt studiemedel eller studiestartsstöd som du fått beslut om. Det innebär att du får bidrag och lån från och med det datum som skolan skulle ha börjat.

Så gör du med studieförsäkran

För att utbetalningen ska komma igång måste du skicka in en studieförsäkran till CSN. Du lämnar din studieförsäkran när utbildningen skulle ha startat. Det kan du till exempel göra i Mina sidor.

Om du har fått en blankett som även skolan ska skriva under

I vissa fall måste du lämna studieförsäkran på en särskild blankett som även skolan i normala fall ska skriva under. Om din studiestart har flyttats fram på grund av coronaviruset räcker det med att du skriver under blanketten själv.

Skriv på blanketten att din studiestart har flyttas fram på grund av coronaviruset. Skicka in blanketten till CSN tillsammans med något underlag som visar att studiestarten flyttats fram. Det kan vara ett intyg eller mejl från skolan eller skärmdumpar på skolans information på webben, som visar vad som har inträffat.

Läs mer om hur du lämnar studieförsäkran

Om du gör en ny ansökan om studiemedel eller studiestartsstöd och skolan redan meddelat att studiestarten blir framflyttad, så kan du få bidrag och lån först från och med det datum när utbildningen faktiskt börjar.

Om din skola stänger

Om du har ansökt och fått beslut om studiemedel eller studiestartsstöd och din skola efter det har stängt helt eller delvis på grund av coronaviruset, så får du behålla ditt studiemedel eller studiestartsstöd som du fått beslut om. Det gäller även om skolan inte kan erbjuda någon distansundervisning eller om de bara kan erbjuda distansundervisning på deltid. Du behöver inte anmäla sådana förändringar till CSN, vi fortsätter att betala ut ditt studiestöd som vanligt.

Svårt att betala ett återkrav

Har du fått ett återkrav som du har svårt att betala? Då är det bäst att du ringer till oss så att vi tillsammans kan titta på en möjlig lösning.

Kontakta CSN

Om du är utländsk medborgare och du eller din familjemedlem blir arbetslös

Om du har svenskt studiestöd för att du är arbetstagare eller egenföretagare i Sverige och du blir arbetslös, då ska du anmäla det till CSN. Anmälningsskyldigheten gäller även dig som har svenskt studiestöd som familjemedlem till en sådan person. Om den som blir arbetslös genast anmäler sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan du ha fortsatt rätt till svenskt studiestöd.

Kontakta oss om du eller din familjemedlem blir arbetslös

Information in other languages

Frågor och svar

Är fribeloppet borttaget för alla, eller är det bara för de som arbetar inom vissa yrken?

Fribeloppet är borttaget under 2020 för alla. Det är för att underlätta för de studerande som på grund av coronakrisen går in och arbetar, samt för de som blivit arbetslösa och nu vill börja studera. Dessa personer ska inte behöva oroa sig för att deras inkomster påverkar studiemedlen negativt.

Jag har praktik på en arbetsplats, så kallad VFU, men får inte vara där på grund av risk för smittspridning. Hur påverkar det mina bidrag och lån?

Du kommer få behålla dina bidrag och lån. Du behöver inte kontakta CSN. Vi kommer att fortsätta betala ut ditt studiestöd.

Om du inte är sjuk men ändå inte får vara på din praktikplats, prata med din skola för att se om det finns andra lösningar. Om skolan inte kan erbjuda annan undervisning har du ändå rätt att behålla ditt studiestöd.

Om du inte kan genomföra din praktik och inte heller studera på grund av att du är sjuk antingen i covid-19 (coronaviruset) eller på något annat sätt så ska du sjukanmäla dig till
Försäkringskassan.

Jag är inte sjuk, men min läkare har förbjudit mig att studera, vad gäller då?

Om det blir omöjligt för dig att studera på grund av att en läkare beslutat om åtgärder enligt smittskyddslagen kan du få behålla dina bidrag och lån från CSN. Exempelvis om en läkare beslutar att du ska hållas isolerad, sitta i karantän. Skicka då in ett intyg från läkare till CSN som styrker att du är satt i karantän och där det framgår mellan vilka datum det gäller.

Folkhälsomyndigheten kan besluta att ett visst geografiskt område ska vara avspärrat, exempelvis ditt hemområde. Du får då inte lämna området. Om en sådan situation skulle uppstå får du behålla ditt studiestöd bara om du fortsätter att studera hemifrån, på distans.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-10-23
Hjälpte den här sidan dig?
eller