session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Sommarstudier i Sverige med studiemedel

Ska du läsa en sommarkurs, skriva uppsats eller göra ett examensarbete under sommaren? Då kan du läsa här vad som gäller för att få studiemedel under sommaren.

Går du på gymnasiet och ska studera på sommarskola?

Studerar du utomlands och ska läsa en sommarkurs eller göra sommarpraktik?

Sommarkurs - högskola

För att ha rätt till studiemedel för en sommarkurs gäller följande:

 • Kursen eller utbildningen måste ge rätt till studiemedel.
 • Skolan måste ha rapporterat in kursen som en sommarkurs till CSN.
 • Du måste studera på minst 50 procent i minst tre sammanhängande veckor under perioden juni–augusti. Om du läser en kurs eller utbildning som är uppdelad på flera perioder, måste en period omfatta minst tre sammanhängande veckor.
 • Du måste vara registrerad på kursen.
 • Du måste uppfylla övriga krav för att få studiemedel.

Självstudier under sommaren ger inte rätt till studiemedel. Med självstudier menas exempelvis om du läser in en kurs som inte har studietid förlagd till sommaren.

Tänk på att du bara kan få studiemedel i ett visst antal veckor. Om du får studiemedel under sommaren, räknar vi de veckorna som använda.

Längsta tid med studiemedel

Ska du studera utomlands?

Studier på sommaren – komvux

Många komvuxskolor har studier även under sommaren. Här gäller följande:

 • Kursen eller utbildningen måste ge rätt till studiemedel.
 • Du måste studera på minst 50 procent i minst tre sammanhängande veckor. Om du läser en kurs eller utbildning som är uppdelad på flera perioder, måste en period omfatta minst tre sammanhängande veckor.
 • Du måste vara registrerad på kursen.
 • Du måste uppfylla övriga krav för att få studiemedel.

Så ansöker du om studiemedel

Du ansöker om studiemedel i Mina sidor. Ansök gärna för en längre tid, exempelvis både för sommarens studier och kommande höst- och vårtermin.

Vi kontrollerar dina studie­resultat vid varje ny ansökan, och ibland kan det dröja innan vi får dina studie­resultat från skolan. Då kan du behöva vänta på beslutet. Därför är det bra att ansöka för en längre tid.

Hur mycket studiemedel har jag rätt till?

Din studietakt påverkar hur mycket studiemedel du har rätt till. Här ser du några exempel:

 • Om du läser en sommarkurs på 15 högskolepoäng i 12 veckor, får du studiemedel på heltid i 10 veckor.
 • Om du läser en sommarkurs på 7,5 högskolepoäng i 12 veckor, får du studiemedel på deltid (50 procent) i 10 veckor.
 • Om du läser en sommarkurs på 7,5 högskolepoäng i 7 veckor, får du studiemedel på heltid i 5 veckor.
 • Om du läser 200 komvuxpoäng under 10 veckor, får du studiemedel på heltid i 10 veckor.
 • Om du läser två stycken 100 poängskurser på totalt 10 veckor från start till slut och dessa överlappar varandra eller går kloss-i-kloss, får du också studiemedel på heltid i 10 veckor.

Studietakt – heltid eller deltid

Vad behöver jag göra för att få första utbetalningen?

Illustration som visar Mina sidor

1. Ansök om studiemedel i Mina sidor.

Illustration på ett papper som ska symbolisera ett beslut

2. När du får beslutet, kontrollera att alla uppgifter stämmer.

Illustration på en dator

3. Anmäl ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister.

Illustration med en penna och underskrift

4. När du börjar studera, lämna en studieförsäkran till CSN för att intyga att du studerar som planerat.

Illustration som visar två böcker

5. Registrera dig på dina kurser på din skola.

Illustration på sedlar

6. När du har lämnat studieförsäkran och skolan har rapporterat till CSN att du har påbörjat dina studier kan du få din första utbetalning.

Inkomster och fribelopp

Fribeloppet är gränsen för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har studiemedel. Det varierar beroende på hur många veckor du har studiemedel under ett halvår, så om du tar studiemedel under dina sommarstudier kan det påverka fribeloppet under vår- och höstterminen. Fribeloppet blir lägre ju längre studietid med studiemedel du har.

Inkomst och fribelopp

Uppsats eller examensarbete

Du kan ha rätt till studiemedel om du skriver en uppsats eller gör ditt examensarbete under sommaren. En del skolor registrerar sådana arbeten digitalt, och då får vi besked om det. Men om din skola inte gör det, då måste du skicka in en särskild blankett. Hör med din skola. Skicka inte in blanketten i onödan, eftersom det kan göra att du får vänta längre på ditt beslut.

Om du behöver skicka in en blankett

Blanketten heter "Intyg om handledning" (2427W) och ska i så fall skickas tillsammans med din ansökan om studiemedel. Det är din handledare som fyller i blanketten. På intyget ska det stå att du kan få handledning under studietiden.

 Påbörjade du arbetet under terminen?

Om du har börjat med uppsatsen eller examensarbetet under den ordinarie terminen, kan du bara söka studiemedel för den del av arbetet som du har kvar. Om du behöver skicka in blanketten för att intyga handledning ska din hand­ledare skriva på intyget hur många högskolepoäng ditt arbete under sommaren motsvarar. Handledaren ska även skriva under din studieförsäkran när kursen startat. Det kan hen göra tidigast den första dagen på sommarterminen.

Att förlänga studietiden kan påverka ditt studiemedel

Om du förlänger studietiden för din uppsats eller ditt examensarbete, kan kravet på studieresultat bli högre nästa gång du söker studiemedel. Det kan också påverka din studietakt, och det kan göra att du får mindre studiemedel.

Frågor och svar

Jag ska läsa två kurser på deltid. Ger det rätt till studiemedel på heltid?

Vi räknar ut studietakten genom att dela antalet poäng med antalet veckor du läser under perioden. Om du exempelvis läser två kurser på vardera 7,5 högskolepoäng under 10 veckor kan du få studiemedel på heltid. Om du läser totalt 15 högskole­poäng under 11-12 veckor, kan vi anpassa beräkningen av din studietakt och lämna studiemedel på heltid under 10 veckor.

När kommer första utbetalningen för de kurser som börjar i sommar?

Du kan få din första utbetalning tidigast första veckan du börjar din sommarkurs. Det förutsätter att du fått ett beslut om studiemedel, lämnat studieförsäkran och att vi har fått registreringen från skolan. Därefter gör vi utbetalningar omkring den 25:e varje månad och för fyra veckor i förskott. Du kan se dina planerade utbetalningar i Belopps- och utbetalningsplanen som följer med ditt beslut.

Uppdaterad: 2024-05-15
Hjälpte den här sidan dig?