Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan är stängd på grund av coronaviruset. Dessutom är fribeloppet tillfälligt borttaget under 2020. Om du har svårt att betala på ditt lån på grund av coronakrisen finns trygghetsregler som hjälper dig.
Läs mer...

Studietakt – heltid eller deltid när du studerar med studiemedel i Sverige

Takten på dina studier påverkar hur mycket studiemedel du får. Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin eller studieperiod. Den kan vara på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent). Om du läser mindre än 50 procent, kan du inte få studiemedel. Här kan du läsa om hur vi beräknar studietakten för olika skolformer.

Studietakt för olika skolformer

Studietakten beräknas olika på högskola, folkhögskola, komvux och yrkeshögskola. För utbildningar där det inte är reglerat vad som är studier på heltid, ska skolan göra den bedömningen och meddela din studietakt direkt till CSN.

Universitet och högskola

I tabellen ser du hur många högskolepoäng du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.

Studietakt och högskolepoäng

Studier på

Varje vecka läser du minst

100 %

1,5 högskolepoäng

75 %

1,125 högskolepoäng

50 %

0,75 högskolepoäng

Om terminen är längre än 20 veckor

En termin kan vara längre än 20 veckor. Om du läser 30 högskolepoäng under längre tid än 20 veckor, har du dock egentligen bara rätt till studiemedel på deltid. Därför anpassar vi beräkningen av studietakt för dig i dessa fall. Du får studiemedel för heltidsstudier, men bara i 20 veckor. De sista tre veckorna får du inte några studiemedel.

Undantag för vissa högskoleutbildningar

För vissa högskoleutbildningar är det möjligt att få studiemedel för 40 veckor under ett läsår, även om du studerar under en kortare tid. Detta gäller framför allt vissa tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Undantag för vissa högskoleutbildningar

Vi beräknar studietakten för varje termin

Din studietakt beräknar vi utifrån hur mycket du läser under varje termin, inte under läsåret som helhet. Därför är det viktigt att du kontrollerar under vilken termin dina kurser ligger. Även om du läser totalt 60 högskolepoäng under ett läsår, är det alltså inte säkert att du får studiemedel för heltidsstudier under båda terminerna. Det beror på hur många poäng och veckor du läser varje termin.

Folkhögskola

Folkhögskolan har inget poängsystem. Där räknas i stället antalet timmar som skolan har planerat. Det är skolan som meddelar CSN vilken studietakt du har.

I tabellen ser du hur många timmar du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.

Studietakt och timmar

Studier på

Varje vecka har skolan planerat studier på

100 %

20 klocktimmar eller mer

75 %

15–19 klocktimmar

50 %

10–14 klocktimmar


Komvux

I tabellen ser du hur många poäng du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.

Studietakt och poäng

Studier på

Varje vecka läser du minst

100 %

20 poäng

75 %

15–19 poäng

50 %

10–14 poäng

Så beräknar vi studietakten

Vi räknar ut studietakten genom att dela antalet poäng med antalet veckor du läser under studieperioden (terminen). Då ser vi om dina studier ger rätt till studiemedel på 100, 75 eller 50 procent. Du kan inte få studiemedel på någon annan studietakt.

Många komvuxskolor har inget uppehåll mellan terminerna. Då räknar vi ut din studietakt utifrån din sammanhängande studieperiod, det vill säga den tid som du studerar utan studieuppehåll.

Vi ger studiemedel för hela veckor

Du får studiemedel för varje hel kalendervecka du studerar. Om du inte läser hela den första och sista veckan på terminen, kan du ändå få studiemedel för en vecka till. Detta gäller om första och sista veckans dagar är sammanlagt minst sju dagar.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolans poängsystem innebär att du måste läsa 5 poäng per vecka för att få rätt till studiemedel på heltid. En termin på 20 veckor motsvarar 100 poäng.

I tabellen ser du hur många poäng du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.

Studietakt och poäng

Studier på

Varje vecka läser du minst

100 %

5 poäng

75 %

3,75 poäng

50 %

2,5 poäng

Vi räknar på hela veckor

Du får studiemedel för varje hel kalendervecka som du studerar. Om du inte läser hela den första och sista veckan, kan du ändå få studiemedel för en vecka till. Detta gäller om första och sista veckans dagar är sammanlagt minst sju dagar.

Om du läser kurser både i Sverige och utlandet

Din studietakt kan påverkas om du läser en kurs vid en skola i Sverige samtidigt som du studerar utomlands. Det är därför viktigt att du meddelar det till CSN. Det kan till exempel vara att du studerar på ett utbytesprogram samtidigt som du läser kurser i Sverige.

Tänk på att studierna var för sig i Sverige och utlandet måste uppfylla kravet på studietakt på minst 50 procent för att du ska ha rätt till studiemedel.

För dig med en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier, kan du i vissa fall få studiemedel för heltid men läsa i en långsammare takt. Det innebär att du exempelvis kan få studiemedel på 100 procent även om du bara läser med en studietakt på 75 procent.

Studier i en långsammare takt

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-11-01
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller