session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Studietakt – heltid eller deltid när du studerar i Sverige

Du kan ha rätt till studiemedel eller studiestartsstöd för studier på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent). Omställningsstudiestöd kan du ha rätt till för fler studietakter.

Vad är studietakt?

Takten på dina studier påverkar hur mycket studiestöd du kan få. Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin eller studieperiod.

CSN räknar ut studietakten genom att dela antalet poäng med antalet veckor du läser under perioden.

Krav på studietakt för olika studiestöd

I tabellen ser du vilka studietakter som gäller för våra olika studiestöd. Du kan inte få studiestöd för någon annan studietakt. Till exempel kan du inte få studiemedel eller studiestartsstöd om du studerar mindre än 50 procent.

Krav på studietakt för olika studiestöd

Typ av studiestöd

Krav på studietakt

Studiemedel

Heltid (100 %) eller deltid (75 eller 50 %)

Studiestartsstöd

Heltid (100 %) eller deltid (75 eller 50 %)

Omställningsstudiestöd

Heltid (100 %) eller deltid (75, 60, 50, 40 eller 20 %)

Hur många poäng måste jag läsa för att det ska räknas som heltid?

Studietakten beräknas olika på högskola, yrkeshögskola, komvux och folkhögskola.

Det här räknas som heltidsstudier för olika skolformer

Skolform

Så här mycket ska du läsa för att det ska räknas som heltidsstudier

Universitet och högskola

1,5 högskolepoäng per vecka

Yrkeshögskola

5 poäng per vecka

Komvux

20 poäng per vecka

Folkhögskola

20 klocktimmar per vecka


För vissa utbildningar är det inte reglerat vad som räknas som studier på heltid. Då bedömer skolan din studietakt och meddelar det till CSN. Det gäller om du till exempel studerar på gymnasiet eller på en konst - och kulturutbildning.

Klicka på den rubrik som stämmer in på dig och läs mer om studietakt.

Universitet och högskola

I tabellen ser du hur många högskolepoäng du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.

Studietakt och högskolepoäng

Studier på

Varje vecka läser du minst

100 %

1,5 högskolepoäng

75 %

1,125 högskolepoäng

50 %

0,75 högskolepoäng

Om terminen är längre än 20 veckor

En termin kan vara längre än 20 veckor. Om du läser 30 högskolepoäng under längre tid än 20 veckor, har du egentligen bara rätt till studiemedel på deltid. Men, om antalet veckor bara är tre fler anpassar vi beräkningen av studietakt för dig. Du får då studiemedel för heltidsstudier, men bara i 20 veckor. De sista tre veckorna får du inte några studiemedel.

Vi beräknar studietakten för varje termin

Din studietakt beräknar vi utifrån hur mycket du läser under varje termin, inte under läsåret som helhet. Därför är det viktigt att du kontrollerar under vilken termin dina kurser ligger. Även om du läser totalt 60 högskolepoäng under ett läsår, är det alltså inte säkert att du får studiemedel för heltidsstudier under båda terminerna. Det beror på hur många poäng och veckor du läser varje termin.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolans poängsystem innebär att du måste läsa 5 poäng per vecka för att få rätt till studiemedel på heltid. En termin på 20 veckor motsvarar 100 poäng.

I tabellen ser du hur många poäng du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.

Studietakt och poäng

Studier på

Varje vecka läser du minst

100 %

5 poäng

75 %

3,75 poäng

50 %

2,5 poäng

Vi räknar på hela veckor

Du får studiemedel för varje hel kalendervecka som du studerar. Om du inte läser hela den första och sista veckan, kan du ändå få studiemedel för en vecka till. Detta gäller om första och sista veckans dagar är sammanlagt minst sju dagar.

Komvux

I tabellen ser du hur många poäng du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.

Studietakt och poäng

Studier på

Varje vecka läser du minst

100 %

20 poäng

75 %

15–19 poäng

50 %

10–14 poäng

 

Många komvuxskolor har inget uppehåll mellan terminerna. Då räknar vi ut din studietakt utifrån din sammanhängande studieperiod, det vill säga den tid som du studerar utan studieuppehåll.

Vi ger studiemedel för hela veckor

Du får studiemedel för varje hel kalendervecka du studerar. Om du inte läser hela den första och sista veckan på terminen, kan du ändå få studiemedel för en vecka till. Detta gäller om första och sista veckans dagar är sammanlagt minst sju dagar.

Folkhögskola

Folkhögskolan har inget poängsystem. Där räknas i stället antalet timmar som skolan har planerat. Det är skolan som meddelar CSN vilken studietakt du har.

I tabellen ser du hur många timmar du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.

Studietakt och timmar

Studier på

Varje vecka har skolan planerat studier på

100 %

20 klocktimmar eller mer

75 %

15–19 klocktimmar

50 %

10–14 klocktimmar


Om du läser kurser både i Sverige och utlandet

Din studietakt kan påverkas om du läser en kurs vid en skola i Sverige samtidigt som du studerar utomlands. Det är därför viktigt att du meddelar det till CSN. Det kan till exempel vara att du studerar på ett utbytesprogram samtidigt som du läser kurser i Sverige.

Tänk på att studierna var för sig i Sverige och utlandet måste uppfylla kravet på studietakt på minst 50 procent för att du ska ha rätt till studiemedel.

Hur mycket pengar kan jag få och låna beroende på min studietakt?

I tabellen ser du hur mycket du kan få i studiemedel eller studiestarts­stöd beroende på din studietakt. För omställnings­studiestödet är beloppen individuella eftersom de baseras på din tidigare inkomst.

Belopp för olika studietakt, 2024

Studietakt

Studiemedel, kr per vecka (bidrag + lån)

Studiestartsstöd, kr per vecka

Heltid (100 procent)

3 289

2 721

Deltid (75 procent)

2 469

2 039

Deltid (50 procent)

1 644

1 363


Om du ska studera med studiemedel kan du göra egna beräkningar på hur mycket du kan få och låna på sidan Studiemedel – bidrag och lån för studier i Sverige.

Påverkas antalet veckor av studietakten?

Antalet veckor som du har rätt till studiemedel, studiestartsstöd eller omställningsstudiestöd är beräknat på att du studerar på heltid. Om du studerar på deltid räknar CSN om hur många veckors heltidsstudier det motsvarar. Läser du till exempel på 50 procent i 20 veckor, så har du bara använt 10 av dina veckor.

Studiemedel - antal veckor

Studiestartsstöd - antal veckor

Omställningsstudiestöd - villkor

För dig som studerar med studiemedel och har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier, kan du i vissa fall få studiemedel för en högre takt än vad du faktiskt studerar. Det innebär att du exempelvis kan få studiemedel på 100 procent även om du bara läser med en studietakt på 75 procent.

Studiemedel för en högre takt än du studerar

Uppdaterad: 2024-02-21
Hjälpte den här sidan dig?