Jump to content

Studietakt – heltid eller deltid när du studerar i Sverige

Du kan ha rätt till studiemedel eller studiestartsstöd för studier på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent). Om du studerar mindre än 50 procent har du inte rätt till studiemedel eller studiestartsstöd.

Vad är studietakt?

Takten på dina studier påverkar hur mycket studiemedel eller studiestartsstöd du kan få. Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin eller studieperiod.

CSN räknar ut studietakten genom att dela antalet poäng med antalet veckor du läser under perioden. Då ser vi om dina studier ger rätt till studiemedel på 100, 75 eller 50 procent. Du kan inte få studiemedel för någon annan studietakt.

Hur många poäng måste jag läsa för att det ska räknas som heltid?

Studietakten beräknas olika på högskola, yrkeshögskola, komvux och folkhögskola.

Det här räknas som heltidsstudier för olika skolformer

Skolform

Så här mycket ska du läsa för att det ska räknas som heltidsstudier

Universitet och högskola

1,5 högskolepoäng per vecka

Yrkeshögskola

5 poäng per vecka

Komvux

20 poäng per vecka

Folkhögskola

20 klocktimmar per vecka


För vissa utbildningar är det inte reglerat vad som räknas som studier på heltid. Då bedömer skolan din studietakt och meddelar det till CSN. Det gäller om du till exempel studerar på gymnasiet eller på en konst - och kulturutbildning.

Klicka på den rubrik som stämmer in på dig och läs mer om studietakt.

Universitet och högskola

I tabellen ser du hur många högskolepoäng du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.

Studietakt och högskolepoäng

Studier på

Varje vecka läser du minst

100 %

1,5 högskolepoäng

75 %

1,125 högskolepoäng

50 %

0,75 högskolepoäng

Om terminen är längre än 20 veckor

En termin kan vara längre än 20 veckor. Om du läser 30 högskolepoäng under längre tid än 20 veckor, har du egentligen bara rätt till studiemedel på deltid. Men, om antalet veckor bara är tre fler anpassar vi beräkningen av studietakt för dig. Du får då studiemedel för heltidsstudier, men bara i 20 veckor. De sista tre veckorna får du inte några studiemedel.

Undantag för vissa högskoleutbildningar

För vissa högskoleutbildningar är det möjligt att få studiemedel för 40 veckor under ett läsår, även om du studerar under en kortare tid. Det gäller framförallt vissa tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Undantag för vissa högskoleutbildningar

Vi beräknar studietakten för varje termin

Din studietakt beräknar vi utifrån hur mycket du läser under varje termin, inte under läsåret som helhet. Därför är det viktigt att du kontrollerar under vilken termin dina kurser ligger. Även om du läser totalt 60 högskolepoäng under ett läsår, är det alltså inte säkert att du får studiemedel för heltidsstudier under båda terminerna. Det beror på hur många poäng och veckor du läser varje termin.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolans poängsystem innebär att du måste läsa 5 poäng per vecka för att få rätt till studiemedel på heltid. En termin på 20 veckor motsvarar 100 poäng.

I tabellen ser du hur många poäng du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.

Studietakt och poäng

Studier på

Varje vecka läser du minst

100 %

5 poäng

75 %

3,75 poäng

50 %

2,5 poäng

Vi räknar på hela veckor

Du får studiemedel för varje hel kalendervecka som du studerar. Om du inte läser hela den första och sista veckan, kan du ändå få studiemedel för en vecka till. Detta gäller om första och sista veckans dagar är sammanlagt minst sju dagar.

Komvux

I tabellen ser du hur många poäng du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.

Studietakt och poäng

Studier på

Varje vecka läser du minst

100 %

20 poäng

75 %

15–19 poäng

50 %

10–14 poäng

 

Många komvuxskolor har inget uppehåll mellan terminerna. Då räknar vi ut din studietakt utifrån din sammanhängande studieperiod, det vill säga den tid som du studerar utan studieuppehåll.

Vi ger studiemedel för hela veckor

Du får studiemedel för varje hel kalendervecka du studerar. Om du inte läser hela den första och sista veckan på terminen, kan du ändå få studiemedel för en vecka till. Detta gäller om första och sista veckans dagar är sammanlagt minst sju dagar.

Folkhögskola

Folkhögskolan har inget poängsystem. Där räknas i stället antalet timmar som skolan har planerat. Det är skolan som meddelar CSN vilken studietakt du har.

I tabellen ser du hur många timmar du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.

Studietakt och timmar

Studier på

Varje vecka har skolan planerat studier på

100 %

20 klocktimmar eller mer

75 %

15–19 klocktimmar

50 %

10–14 klocktimmar


Om du läser kurser både i Sverige och utlandet

Din studietakt kan påverkas om du läser en kurs vid en skola i Sverige samtidigt som du studerar utomlands. Det är därför viktigt att du meddelar det till CSN. Det kan till exempel vara att du studerar på ett utbytesprogram samtidigt som du läser kurser i Sverige.

Tänk på att studierna var för sig i Sverige och utlandet måste uppfylla kravet på studietakt på minst 50 procent för att du ska ha rätt till studiemedel.

Hur mycket pengar kan jag få och låna beroende på min studietakt?

Du kan få studiemedel eller studiestartsstöd på heltid (100 procent) eller deltid (75 eller 50 procent), beroende på din studietakt.

Belopp för olika studietakt, 2022

Studietakt

Studiemedel, kr per vecka (bidrag + lån)

Studiestartsstöd, kr per vecka

Heltid (100 procent)

2 772

2 294

Deltid (75 procent)

2 081

1 719

Deltid (50 procent)

1 386

1 149


Om du ska studera med studiemedel kan du göra egna beräkningar på hur mycket du kan få och låna på sidan Studiemedel – bidrag och lån för studier i Sverige.

Påverkas antalet veckor av studietakten?

Vi beräknar hur många veckor du har rätt till studiemedel eller studiestartsstöd utifrån din studietakt.

Du har ett begränsat antal veckor som du kan få studiestöd från CSN. Antalet veckor beror på

  • om du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd
  • om du studerar på grundskole-, gymnasie- eller högskolenivå.

Antalet veckor som du har rätt till studiestöd är beräknat på att du studerar på heltid. Om du studerar på deltid räknar CSN om hur många veckors heltidsstudier det motsvarar. Läser du till exempel på 50 procent i 20 veckor, så har du bara använt 10 av dina veckor med studiemedel.

Läs mer om hur många veckor du kan få studiemedel

Läs mer om hur många veckor du kan få studiestartsstöd

För dig med en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier, kan du i vissa fall få studiemedel för heltid men läsa i en långsammare takt. Det innebär att du exempelvis kan få studiemedel på 100 procent även om du bara läser med en studietakt på 75 procent.

Studier i en långsammare takt

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2022-01-10
Hjälpte den här sidan dig?