Hoppa till innehåll

Studiemedel för högre takt än du studerar – för dig med en funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan i vissa fall få behålla samma studiemedel även om du sänker din studietakt på din utbildning. Här hittar du information om studietakt, villkor och hur du ansöker.

Studier för dig med en funktions­nedsättning

Har du en funktions­nedsättning som gör att dina studier tar längre tid, till exempel syn­nedsättning, dyslexi eller ADHD?

Om du har en funktions­nedsättning som gör att du måste lägga mer tid på dina studier, kan du få studiemedel för en högre takt än vad du faktiskt studerar. Det betyder att du till exempel kan läsa på 75 procent, men få studiemedel för studier på 100 procent.

I första hand ska studie­hindren åtgärdas genom hjälp och stöd från din skola. Det är bara om de åtgärderna inte räcker som du kan få studiemedel för en högre takt än vad du faktiskt studerar. Det är också skolan som avgör om du får sänka din studietakt.

Vad är studietakt?

Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin. Den kan vara på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent). När du studerar med en studietakt på 75 procent har du vanligtvis rätt till studiemedel på 75 procent.

Studietakt

Villkor för att få studiemedel för en högre studietakt

För att kunna få studiemedel för en högre studietakt än vad du studerar, måste du uppfylla de här villkoren:

  • Du har en funktions­nedsättning.
  • Du måste lägga ner mer tid än normalt på dina studier på grund av din funktions­nedsättning.
  • Du har använt alla stödåtgärder som skolan kan erbjuda, men klarar ändå inte att studera i normal studietakt.

Vi tittar också på dina tidigare studieresultat. Om du tidigare har kunnat studera i normal takt och klarat kravet på studieresultat, kan du inte få studiemedel för en högre studietakt.

Läs om studieresultat och vad som är studier i normal takt

Om du på grund av din funktions­nedsättning i stället lägger ner mindre tid på dina studier så kan du inte få studiemedel för en högre studietakt. Läs då i stället om möjligheten att få studiemedel under sjukdom.

Studiemedel under sjukdom

När du ansöker om studiemedel

När du ansöker om studiemedel fyller du i det antal poäng du faktiskt ska läsa. Sedan väljer du att du vill ha studiemedel för den studietakt som utbildningen är på (100, 75 eller 50 procent). I fältet för övrig information skriver du att du behöver studera i en lägre studietakt på grund av din funktions­nedsättning. Du måste också skriva hur många timmar per dag du lägger ner på dina studier.

Exempel på hur du fyller i ansökan

Du ska läsa en utbildning som är på heltid, men på grund av din funktionsnedsättning behöver du sänka din studietakt till 75 procent.

I ansökan fyller du i det antal poäng du faktiskt ska läsa, till exempel 22 poäng.

Bild från ansökan där det är ifyllt 22 poäng i fältet för studieomfattning

 

Sedan väljer du att du vill ha studiemedel på heltid (100 %).

Bild från ansökan där det är ifyllt att den studerande vill ha studiemedel på heltid (100%)

 

På steget Övriga uppgifter fyller du i att du måste studera i en lägre studietakt på grund av din funktionsnedsättning. Du skriver också hur många timmar per dag du lägger ner på dina studier.

Bild från ansökan där den studerande har skrivit i fältet Övriga uppgifter

Du behöver skicka in intyg

De här intygen behöver du skicka med din ansökan:

  • Intyg eller utlåtande om din funktions­nedsättning från en läkare, psykolog, logoped eller liknande. Intyget ska visa hur din funktions­nedsättning påverkar din förmåga att studera. Om du har dyslexi måste du skicka in en fullständig dyslexi­utredning. Utredningen får inte vara gjord tidigare än när du gick i årskurs 5 i grundskolan.
  • Intyg från din skola om att du har studerat med stödåtgärder.
  • Intyg från din skola som visar att de stödåtgärder som skolan kan erbjuda inte räcker för att du ska klara av att läsa i normal takt.

Om du redan har ansökt om studiemedel

Om du vill ändra en ansökan som du redan har skickat in, kan du använda tjänsten Ändra ansökan. Du kan också skicka ett brev till CSN där du berättar om din situation. Skicka med de intyg som behövs och skriv under brevet med din namnteckning.

Fler veckor med studiemedel i vissa fall

När du får studiemedel för en högre studietakt än du studerar, tar det längre tid att bli klar med utbildningen. Det kan innebära att dina veckor med studiemedel tar slut.

För att du ska kunna bli beviljad fler veckor med studiemedel på grund av att du försenats i dina studier, krävs att du har synnerliga skäl.

Du behöver då skicka in underlag som visar att din studietid förlängts på grund av din funktionsnedsättning.

Bedömningen av synnerliga skäl är mycket restriktiv. Det innebär att det är mycket svårt att få studiemedel för fler veckor.

Läs mer om antal veckor med studiemedel

Du kan ha rätt att slippa betala tillbaka en del av lånet

När du studerar med en lägre studietakt tar det längre tid att bli klar med utbildningen. Det innebär att du kan behöva låna mer pengar än om du hade kunnat studera på heltid. Ibland kan du få slippa betala tillbaka de extra pengarna efter att du har tagit ut din examen. Det kallas för avskrivning. Du behöver själv lämna in en ansökan om att få ditt lån avskrivet. Läs mer om avskrivning här:

Avskrivning av studielån på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller andra synnerliga skäl

Uppdaterad: 2022-09-21
Hjälpte den här sidan dig?