session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Studiemedel för högre takt än du studerar – för dig med en funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan i vissa fall få behålla samma studiemedel även om du sänker din studietakt på din utbildning. Här hittar du information om studietakt, villkor och hur du ansöker.

Studier för dig med en funktions­nedsättning

Har du en funktions­nedsättning som gör att dina studier tar längre tid, till exempel syn­nedsättning, dyslexi eller ADHD?

Om du har en funktions­nedsättning som gör att du måste lägga mer tid på dina studier, kan du få studiemedel för en högre takt än vad du faktiskt studerar. Det betyder att du till exempel kan läsa på 75 procent, men få studiemedel för studier på 100 procent.

I första hand ska studie­hindren åtgärdas genom hjälp och stöd från din skola. Det är bara om de åtgärderna inte räcker som du kan få studiemedel för en högre takt än vad du faktiskt studerar. Det är också skolan som avgör om du får sänka din studietakt.

Vad är studietakt?

Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin. Den kan vara på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent). När du studerar med en studietakt på 75 procent har du vanligtvis rätt till studiemedel på 75 procent.

Studietakt

Villkor för att få studiemedel för en högre studietakt

För att kunna få studiemedel för en högre studietakt än vad du studerar, måste du uppfylla de här villkoren:

  • Du har en funktions­nedsättning.
  • Du måste lägga ner mer tid än normalt på dina studier på grund av din funktions­nedsättning.
  • Du har använt alla stödåtgärder som skolan kan erbjuda, men klarar ändå inte att studera i normal studietakt.

Vi tittar också på dina tidigare studieresultat. Om du tidigare har kunnat studera i normal takt och klarat kravet på studieresultat, kan du inte få studiemedel för en högre studietakt.

Läs om studieresultat och vad som är studier i normal takt

Om du på grund av din funktions­nedsättning i stället lägger ner mindre tid på dina studier så kan du inte få studiemedel för en högre studietakt. Läs då i stället om möjligheten att få studiemedel under sjukdom.

Studiemedel under sjukdom

När du ansöker om studiemedel

När du ansöker om studiemedel fyller du i det antal poäng du faktiskt ska läsa. Sedan väljer du att du vill ha studiemedel för den studietakt som utbildningen är på (100, 75 eller 50 procent). I fältet för övrig information skriver du att du behöver studera i en lägre studietakt på grund av din funktions­nedsättning. Du måste också skriva hur många timmar per dag du lägger ner på dina studier.

Exempel på hur du fyller i ansökan

Du ska läsa en utbildning som är på heltid, men på grund av din funktionsnedsättning behöver du sänka din studietakt till 75 procent.

I ansökan fyller du i det antal poäng du faktiskt ska läsa, till exempel 22 poäng.

Bild från ansökan där det är ifyllt 22 poäng i fältet för studieomfattning

 

Sedan väljer du att du vill ha studiemedel på heltid (100 %).

Bild från ansökan där det är ifyllt att den studerande vill ha studiemedel på heltid (100%)

 

På steget Övriga uppgifter fyller du i att du måste studera i en lägre studietakt på grund av din funktionsnedsättning. Du skriver också hur många timmar per dag du lägger ner på dina studier.

Bild från ansökan där den studerande har skrivit i fältet Övriga uppgifter

Du behöver skicka in intyg

De här intygen behöver du skicka med din ansökan:

  • Intyg eller utlåtande om din funktions­nedsättning från en läkare, psykolog, logoped eller liknande. Intyget ska visa hur din funktions­nedsättning påverkar din förmåga att studera. Om du har dyslexi måste du skicka in en fullständig dyslexi­utredning. Utredningen får inte vara gjord tidigare än när du gick i årskurs 5 i grundskolan.
  • Intyg från din skola om att du har studerat med stödåtgärder.
  • Intyg från din skola som visar att de stödåtgärder som skolan kan erbjuda inte räcker för att du ska klara av att läsa i normal takt.

Om du redan har ansökt om studiemedel

Om du vill ändra en ansökan som du redan har skickat in, kan du använda tjänsten Ändra ansökan. Du kan också skicka ett brev till CSN där du berättar om din situation. Skicka med de intyg som behövs och skriv under brevet med din namnteckning.

Uppdaterad: 2024-02-20
Hjälpte den här sidan dig?