Tilläggslån till studiemedel – extra lån för dig som arbetat tidigare

Har du arbetat tidigare och ska studera med studiemedel? Då kan du söka tilläggslån. Tilläggslån är ett tillägg till studiemedlen och kan underlätta övergången mellan arbete och studier. Här hittar du information om tilläggslån.

Så mycket kan du låna

Hur mycket du kan få i tilläggslån beror på om du studerar på heltid eller deltid.

Du betalar tillbaka tilläggslånet tillsammans med studielånet.

Hur mycket tilläggslån du kan låna utifrån den studietakt du kommer att ha 2024
Din studietakt1 vecka, kr4 veckor, kr
Heltid, 100 procent1 1344 536
Deltid, 75 procent8533 412
Deltid, 50 procent5672 268

Villkor för tilläggslån

Du kan få tilläggslån om du uppfyller de här villkoren:

  • Du fyller minst 25 år under året som du söker tilläggslån för.
  • Du har studiemedel (bidrag och lån) för samma veckor som du söker tilläggslån för.
  • Du har haft en viss inkomst under kalenderåret före du börjar studera med studiemedel. Om du börjar studera med studiemedel 2024 så ska du ha tjänat minst 237 795 kronor under 2023.
  • Du studerar i Sverige, inom EU/EES eller i Schweiz.

Du kan få tilläggslån som längst i 120 veckor.

Så räknar du inkomsten

Beräkna vilket överskott du kommer att ha i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet. Överskottet i inkomstslagen är den sammanlagda inkomsten som Skatteverket beslutar om i ditt beslut om slutlig skatt. Normalt är överskottet din sammanlagda inkomst minus de eventuella avdrag som du tar upp i din deklaration som Skatteverket godkänner.

Överskottet får du fram genom att lägga ihop alla de skattepliktiga inkomster som du beräknar att ha under kalenderåret (om du har lön ska du räkna på din bruttolön, det vill säga innan skatten är dragen). Planerar du att göra avdrag i din deklaration kan du dra bort de avdragen som du tror att Skatteverket kommer att godkänna.

Vi kontrollerar i efterhand att de inkomstuppgifter som du lämnat stämmer med Skatteverkets beslut om slutlig skatt. Har du lämnat en för låg inkomst kan det innebära att du får betala tillbaka pengar du inte haft rätt till.

Kontakta Skatteverket om du har frågor om hur du ska beräkna överskott i olika inkomstslag.

Har du haft en lägre inkomst på grund av föräldrapenning precis innan studierna?

Om du haft föräldrapenning som inneburit att du under 2023 haft en lägre inkomst än 237 795 kronor så kan vi ta hänsyn till det när vi prövar om du har rätt till tilläggslån och istället titta på ett tidigare inkomstår.

Har du haft uppehåll i studiemedlen i mer än ett år?

Om uppehållet har varit i minst ett kalenderår (januari-december) så ska du räkna på den inkomst som du hade året innan du återupptar dina studier med studiemedel.

Vilken är inkomstgränsen för tidigare år?

I tabellen ser du vilken lägsta inkomst som är gränsen för att få tilläggslån, beroende på vilket år du började studera.

Inkomstgräns för tilläggslån

Studierna började, år

Lägsta inkomst för tilläggslån i kronor

2024

237 795

2023

217 875

2022

200 445

2021

197 540

2020

196 295

2019

192 975

2018

188 825

2017

185 920

2016

183 845

2015

184 675

2014

184 260

2013

184 675

2012

182 600

2011

177 620

2010

175 960


Har du arbetat utomlands?

Du ska även räkna med inkomster som du haft i utlandet. Du beräknar inkomsten på samma sätt som om du hade haft inkomster i Sverige.

Ansökan och utbetalning

När du ansöker om studiemedel väljer du även att ansöka om tilläggslån. Du får det utbetalat tillsammans med dina studiemedel.

Om du gör uppehåll i studierna

Har du gjort ett uppehåll med dina studiemedel under minst ett kalenderår och ska söka studiemedel på nytt? Då är det inkomsten under kalenderåret före den nya perioden med studiemedel som avgör om du kan få tilläggslån. Om du återupptar dina studier med studiemedel under 2024 ska du haft en inkomst på 237 795 kronor under 2023.

Har du haft en inkomst under uppehållet som är lägre än inkomstgränsen?

Om uppehållet beror på omständigheter som du inte kunnat råda över, egen eller anhörigs sjukdom som gör att du inte kunnat studera under ett kalenderår eller mer, kan vi bortse från studieuppehållet. Vi kan då pröva ett tidigare inkomstår, det vill säga inkomsten från kalenderåret innan du studerade med studiemedel senast.

Om något händer eller ändras

Vi kontrollerar inkomsten

Vi kontrollerar i efterhand att de inkomstuppgifter som du lämnat till CSN stämmer. Det gör vi genom att jämföra dem med inkomstuppgifterna i Skatteverkets beslut om din deklaration (beslut om slutlig skatt). Om det visar sig att du hade lägre inkomst än inkomstgränsen, måste du betala tillbaka tilläggslånet. Det kallas för återkrav. Om inkomstuppgifterna vi fått från Skatteverket inte stämmer ska du kontakta Skatteverket.

Om du har inkomster utomlands behöver du själv skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt (taxering) eller motsvarande för att vi ska kunna kontrollera din inkomst.

Återkrav av pengar du inte hade rätt till

Uppdaterad: 2023-12-04
Hjälpte den här sidan dig?