session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Tilläggslån från det år du fyller 25 år – extra lån för dig som arbetat tidigare

Har du arbetat tidigare och haft en tillräckligt hög inkomst kan du söka tilläggslån. Tilläggslån är ett tillägg till det vanliga lånet och kan underlätta för dig som går från arbete till studier. Här hittar du information om tilläggslån.

Så mycket kan du låna

Du kan få tilläggslån som längst i 120 veckor. Du kan få det på heltid eller deltid beronde på hur du studerar. Ansökan gör du samtidigt som du söker vanligt bidrag och lån från CSN. Tilläggslånet betalas sedan tillbaka tillsammans med ditt vanliga studielån.

I tabellen kan du se hur mycket tilläggslån du kan få för heltids- och deltidsstudier.

Hur mycket tilläggslån du kan låna utifrån den studietakt du kommer att ha 2024
Din studietakt1 vecka, kr4 veckor, kr
Heltid, 100 procent1 1344 536
Deltid, 75 procent8533 412
Deltid, 50 procent5672 268

Villkor för tilläggslån

Du kan få tilläggslån om du uppfyller de här villkoren:

  • Du fyller minst 25 år under året som du söker tilläggslån för.
  • Du studerar i Sverige, inom EU/EES eller i Schweiz.
  • Du har studiemedel (bidrag och lån) för samma veckor som du söker tilläggslån för.
  • Du har haft en tillräckligt hög inkomst under kalenderåret (januari-december) innan du börjar studera med studiemedel. Om du börjar studera med studiemedel 2024 så ska du ha tjänat minst 237 795 kronor under 2023.
Inkomstgräns för tilläggslån
Du börjar studera, årLägsta inkomst för tilläggslån i kronor
2024237 795
2023217 875
2022200 445
2021197 540

Se inkomstgränsen för fler år i tabellen nedan.

Inkomstgränsen för åren 2020-2010
Inkomstgräns för tilläggslån, för åren du börjar studera 2020-2010

Du börjar studera, år

Lägsta inkomst för tilläggslån i kronor

2020

196 295

2019

192 975

2018

188 825

2017

185 920

2016

183 845

2015

184 675

2014

184 260

2013

184 675

2012

182 600

2011

177 620

2010

175 960

Om du gör uppehåll i studierna

Har du gjort ett uppehåll med dina studiemedel under minst ett kalenderår (januari-december) och ska söka studiemedel på nytt? Då är det inkomsten under kalenderåret före den nya perioden med studiemedel som avgör om du kan få tilläggslån. Om du återupptar dina studier med studiemedel under 2024 ska du haft en inkomst på 237 795 kronor under 2023.

Exempel på uppehåll under minst ett kalenderår

Du ska börja studera 2024 och söker tilläggslån. Senaste gången du hade studiemedel var under höstterminen 2022 och du hade inget studiemedel under 2021. Höstterminen 2022 sträckte sig en vecka in i 2023. Då är det inkomsten från 2021 som du ska ange när du ansöker om tilläggslån, eftersom att du hade studiemedel både under 2022 och 2023 men inte under 2021.

Föräldraledig med föräldrapenning

Har du inte haft en tillräckligt hög inkomst året eller åren innan du börjar studera med studiemedel, kan vi i vissa fall pröva inkomsten från ett tidigare år. Det kan vi göra om du varit föräldraledig med föräldrapenning och på grund av det inte kommit upp i inkomstgränsen för tilläggslån.

Om du haft föräldrapenning som inneburit att du under 2023 haft en lägre inkomst än 237 795 kronor, kan vi ta hänsyn till det när vi prövar om du har rätt till tilläggslån och istället titta på inkomsten för 2022.

Exempel på uppehåll med föräldrapenning

Du har varit föräldraledig med föräldrapenning januari-december 2023 och ansöker nu om studiemedel för våren 2024. Under år 2023 har du inte haft en tillräckligt hög inkomst för att få tilläggslån, på grund av att du haft föräldrapenning. Du vill nu använda inkomsten för 2022. I ansökan ska du då svara att du haft föräldrapenning och meddela oss inkomsten för 2022.

Kom ihåg att skicka med underlag som visar att du fått föräldrapenning året innan du började studera, till exempel ett intyg från Försäkringskassan.

Så räknar du ut din inkomst

När du ansöker om tilläggslån ska du fylla i hur stor inkomst du haft under året innan det år du börjar eller återupptar dina studier med studiemedel. Den inkomsten ligger sedan till grund för ditt beslut om tilläggslån.

Det här räknas som inkomst

Du ska räkna samman dina skattepliktiga inkomster från inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet. Det kan till exempel vara

  • lön från anställning eller eget företag
  • a-kassa
  • föräldrapenning
  • sjukpenning

Meddela alla skattepliktiga inkomster i din ansökan. Om du planerar att göra avdrag i din deklaration som du tror att Skatteverket kommer godkänna, drar du av dessa från summan innan du meddelar din inkomst.

Den summa du ska meddela till CSN är alltså det som Skatteverket kallar ”överskott i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet”. Har du frågor om detta kan du kontakta Skatteverket.

Tänk på! Du ska meddela dina bruttoinkomster, det vill säga innan skatten är dragen.

Inkomster från annat land än Sverige

Har du arbetat inom EU/EES, Schweiz eller i Storbritannien (innan 2021) ska du räkna med även dessa inkomster. Du ska då beräkna inkomsten på samma sätt som om du hade haft inkomster i Sverige.

Vi kontrollerar inkomsten

Vi kontrollerar i efterhand att de inkomstuppgifter som du lämnat till CSN stämmer. Det gör vi genom att jämföra dem med inkomstuppgifterna i Skatteverkets beslut om din deklaration (beslut om slutlig skatt). Om det visar sig att du hade lägre inkomst än inkomstgränsen, måste du betala tillbaka tilläggslånet. Det kallas för återkrav. Om inkomstuppgifterna vi fått från Skatteverket inte stämmer ska du kontakta Skatteverket.

Tänk på! Om du haft inkomster från annat land kommer vi att begära en kopia på ditt beslut om slutlig skatt (taxering) eller motsvarande från det landet.

Återkrav- om du fått bidrag eller lån som du inte har rätt till

Uppdaterad: 2024-05-16
Hjälpte den här sidan dig?