session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Belopp för merkostnads­lån till undervisnings­avgift

Om lån till undervisningsavgift

Undervisningsavgiften är en av de kostnader som du kan ha rätt att ta merkostnadslån för. Läs mer om villkoren för undervisningsavgift och om annat som du kan ta merkostnadslån för.

Hur mycket du kan låna

Det är inte säkert att du kan få låna till hela din undervisningsavgift. CSN räknar ut hur mycket du kan låna utifrån hur många veckor din studieperiod är. Det finns ett högsta belopp för hur mycket du kan låna per vecka och ett maxbelopp för hur mycket du kan låna under din totala studietid.

Högsta belopp per vecka 2024

Beloppet per vecka är olika beroende på vilken nivå du studerar på och om du studerar på heltid eller deltid. Du kan inte låna mer än vad den faktiska undervisningsavgiften är. Om du studerar på deltid blir veckobeloppet mindre.

För heltidsstudier på

  • gymnasienivå kan du som mest låna 1 833 kronor per vecka för undervisningsavgift.
  • eftergymnasial nivå kan du som mest låna 3 667 kronor per vecka för undervisningsavgift.

Det innebär att om du studerar på eftergymnasial nivå i 20 veckor så kan du som mest låna 73 340 kronor för den perioden.

Se fler exempel för olika studieperioder

Här ser du några exempel på hur mycket du som mest kan låna för olika studietider (veckobeloppet gånger antalet veckor i perioden).

Belopp för gymnasial nivå, 2024

Antal veckor

Högsta belopp du kan låna för studieperioden, kronor

13 veckor

23 829 kr

17 veckor

31 161 kr

20 veckor

36 660 kr

Belopp för eftergymnasial nivå‌, 2024

Antal veckor

Högsta belopp du kan låna för studieperioden, kronor

13 veckor

47 671 kr

17 veckor

62 339 kr

20 veckor

73 340 kr

Belopp per vecka om du studerar på deltid

I tabellerna ser du hur mycket du kan låna per vecka för studier på heltid eller deltid uppdelat på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Det finns dock ett maxbelopp för hur mycket du kan låna under hela studietiden. Du kan inte heller låna mer än din faktiska undervisningsavgift.

Lånebelopp per vecka i kronor, gymnasienivå, 2024

Studieomfattning

100 %

75 %

50 %

Merkostnadslån för
undervisningsavgift

1 833

1 375

916


Lånebelopp per vecka i kronor, eftergymnasial nivå, 2024

Studieomfattning

100 %

75 %

50 %

Merkostnadslån för
undervisningsavgift

3 667

2 750

1 833

Maxbelopp för hela studietiden

Det finns också ett maxbelopp för hur mycket du totalt kan låna till undervisningsavgift under hela din studietid. Det är olika maxbelopp för studier på gymnasial och eftergymnasial nivå. Om du ska gå en lång utbildning på eftergymnasial nivå kan du behöva fördela dina uttag av lånet, så att det räcker till hela utbildningen. När du har nått maxbeloppet kan du inte låna mer för under­visnings­­avgift. Därför är det viktigt att du planerar dina uttag av lånet.

Max­beloppet räknas fram utifrån antalet veckor som du har rätt till studiemedel och utifrån det som kallas för prisbasbelopp.

Maxbelopp för lån till undervisningsavgift i kronor‌, 2024
Eftergymnasial nivå, 240 veckor440 064
Gymnasial nivå, 80 veckor*146 688

* Om du saknar treårig gymnasieutbildning och har rätt till 120 veckor med studiemedel på gymnasial nivå är ditt maxbelopp i stället 220 032 kronor.

I Mina sidor kan du se ditt maxbelopp, hur mycket du har använt och hur mycket du har kvar.

Minskat lånebelopp i vissa situationer

I vissa situationer minskar det belopp du kan låna för undervisningsavgift. Det gäller exempelvis i de här fallen:

  • Om du har tagit lån för undervisningsavgift tidigare.
  • Om du inte tar studiemedel för alla veckor.
  • Om du är äldre än 51 år.

Hur lånet för undervisningsavgift betalas ut

Merkostnadslånet betalas ut månadsvis. Om din skola kräver att du betalar hela undervisningsavgiften på en gång kan du ansöka om att få hela merkostnadslånet utbetalt i förskott.

Utbetalningar

Så här räknar vi ut beloppen

Beloppen baseras på det så kallade prisbas­beloppet. Prisbas­beloppet är ett belopp som regeringen beslutar om varje år och som hänger samman med det allmänna prisläget.

Maxbeloppet för hela din studietid

På gymnasial nivå är ditt maxbelopp antingen 80 eller 120 veckor gånger 3,2 procent av prisbasbeloppet, beroende på din tidigare utbildning.

På eftergymnasial nivå är ditt maxbelopp 240 veckor gånger 3,2 procent av prisbasbeloppet.

Högsta belopp per vecka

På gymnasial nivå är högsta beloppet per vecka 3,2 procent av prisbasbeloppet vid heltidsstudier.

På eftergymnasial nivå är högsta beloppet per vecka 6,4 procent av prisbasbeloppet vid heltidsstudier.

Om du studerar på deltid räknas beloppen om utifrån det.            

Uppdaterad: 2024-03-15
Hjälpte den här sidan dig?