session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Utbetalningar – datum för när pengarna kommer

Studerar du och väntar på pengar? Utbetalningsdatumen varierar beroende på vilken typ av studiestöd du har. Här kan du läsa om när just dina pengar betalas ut och hur du gör för att få in pengarna på ditt konto.

Bidrag på gymnasiet

Du som studerar och du som är betalningsmottagare för en omyndig studerande kan se utbetalningar på Mina sidor.

De utbetalningar du kan se är de vi har tagit beslut om. Om du inte kan se någon utbetalning kan det bero på att vi inte hunnit ta ett beslut än.

Tips! Ladda gärna ner CSN:s app, så kan du enkelt hålla koll på dina utbetalningar i Mina sidor.

Utbetalningsdatum läsåret 2024/2025
  • 30 september 2024
  • 31 oktober 2024
  • 29 november 2024
  • 30 december 2024
  • 31 januari 2025
  • 28 februari 2025
  • 31 mars 2025
  • 30 april 2025
  • 30 maj 2025
  • 30 juni 2025*

*Om du har studerat på heltid i minst nio månader under läsåret kan du få en extra utbetalning av studiebidrag i juni. Du som har extra tillägg kan även få en utbetalning av extra tillägg i juni. Inackorderingstillägg och lärlingsersättning betalas ut till och med maj.

Om du har ansökt om inackorderingstillägg, extra tillägg och lärlingsersättning

När den första utbetalningen kommer beror på när du skickar in din ansökan och hur lång handläggningstid vi har. Om vi fattar ett beslut i september eller tidigare sker vanligtvis den första utbetalning den sista vardagen i september. Om vi fattar beslut senare sker den första utbetalningen två vardagar efter beslut. Därefter sker utbetalningen den sista vardagen i månaden.

Se när du får ditt första studiebidrag från CSN

När du får ditt allra första studiebidrag beror på när du fyller 16 år. Från och med kvartalet efter att du har fyllt 16 år övergår barnbidraget i studiebidrag om du studerar heltid på gymnasiet.

Då kommer första utbetalningen

Månad du fyller 16 år

Månad när du får ditt första studiebidrag

Januari–juni *

September

Juli–september

Oktober

Oktober–december

Januari

*Om du fyller 16 år under perioden januari - mars kan du i vissa fall få studiebidrag från och med april. Det gäller till exempel om du har börjat på gymnasiet ett läsår tidigare.

Utbetalning av Rg-bidrag

Vi betalar ut Rg-bidraget den 25:e varje månad i månaderna augusti–april. Om den 25:e är på en helg eller en röd dag får du bidraget vardagen innan.

Studiemedel eller studiestartsstöd

Den första utbetalningen för terminen får du i samband med att du börjar studera. Vi betalar sedan ut pengarna den 25:e varje månad. Om den 25:e är på en helg eller en röd dag får du pengarna vardagen innan.

Pengarna betalar vi ut i förskott. Det innebär att utbetalningen den 25:e september gäller för oktober.

Tips! Ladda gärna ner CSN:s app, så kan du enkelt hålla koll på dina utbetalningar i Mina sidor.

Det här behöver du göra för att få din första utbetalning

Illustration på ett papper som ska symbolisera ett beslut

Efter att du ansökt och fått ett beslut om studiemedel eller studiestartsstöd, behöver du kontrollera att alla uppgifter i beslutet stämmer. 

Illustration på en dator

Anmäl till vilket konto vi ska betala ut pengarna. Det gör du via Swedbanks kontoregister.

Illustration med en penna och underskrift

När du börjar studera, lämna en studieförsäkran till CSN för att intyga att du studerar som planerat.

Illustration som visar två böcker

Registrera dig på dina kurser eller din utbildning på skolan

Illustration på sedlar

När du har lämnat studieförsäkran och skolan har rapporterat till CSN att du har påbörjat dina studier får du din första utbetalning.

Har du inte fått ditt beslut ännu? Se våra handläggningstider.

Ska du studera utomlands?

Här kan du läsa om hur det fungerar med utbetalningar av studiemedel vid utlandsstudier.

Utbetalningar av studiemedel vid utlandsstudier

Den första utbetalningen kan du få tidigast tre veckor före terminsstart. Nästa utbetalning får du vid terminsstarten, och därefter betalar vi ut pengarna den 25:e varje månad. Om den 25:e är på en helg eller en röd dag får du pengarna vardagen före.

Innan du får pengarna måste du lämna in studieförsäkran.

Merkostnadslån

Merkostnadslån för resa och försäkring betalar vi ut tre veckor före terminsstart. Merkostnadslån för undervisningsavgift kan du också ansöka om att få utbetalt tre veckor före terminstarten, om skolan kräver att du betalar avgiften i förväg.

Tabell med tider för vanliga bidrag och lån

I tabellen får du en översikt över tider då vi betalar ut de vanligaste bidragen och lånen för studier utomlands.

Tider för utbetalning av bidrag och lån för utlandsstudier
Bidrag och lånUtbetalning
Merkostnadslån för resa till och från studielandetTidigast tre veckor innan terminsstart.
Merkostnadslån för försäkringTidigast tre veckor innan terminsstart.
Merkostnadslån för undervisningsavgiftTidigast tre veckor innan terminsstart, om du måste betala avgiften då. Annars månadsvis.
Ordinarie bidrag, ordinarie lån, merkostnadslån för utlandsstudier, tilläggslån, tilläggsbidragMånadsvis. Kan betalas ut innan terminsstart om du har särskilda skäl.

Anmäl ditt konto till Swedbank

Om du vill ha in pengarna på ditt konto måste du anmäla det till Swedbanks kontoregister. De sköter CSN:s utbetalningar. Kontot kan du ha i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank.

Om du är betalningsmottagare för en omyndig studerande måste du anmäla ett konto som är registrerat på dig, inte ditt barn. Om du vill att pengarna ska överföras till ditt barns konto så gör du en överföring via din egen bank.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister

Om vi inte har ditt kontonummer

Om du inte anmäler ditt kontonummer betalar vi ut pengarna via en utbetalningsavi. Om du har bank-id kan du lösa in den i Swedbanks digitala tjänst. Saknar du bank-id kan du lösa in den i någon av ClearOns inlösande butiker. Det står på avin var den går att lösa in. Om du löser in den i butik kan du behöva betala en avgift.

Lös in avi online

Frågor och svar

Jag ska studera utomlands. Kan jag få studiemedel i förskott för hyran?

Ja, men bara om du har särskilda skäl och måste betala flera månaders hyra i förväg. I så fall kan CSN pröva om du kan få hela terminens bidrag och lån utbetalt som ett engångsbelopp i förskott.

Du ansöker om förskotts­utbetalningen i din ansökan om studiemedel.

Du måste kunna styrka dina kostnader med en faktura eller liknande.

Kan jag få lånet för undervisningsavgiften utbetalt innan terminsstarten?

Ja, om skolan kräver att du måste betala hela terminsavgiften i förväg. Då kan du få lånet utbetalt tidigast tre veckor före termins­starten.

Du måste då kunna visa att hela terminens avgift måste betalas då, till exempel med ett intyg från skolan. Intyget skannar du och lämnar in i Mina sidor.

Bara i undantags­fall kan du få lånet utbetalt för ett helt läs­år, om skolan uttryck­ligen kräver att du betalar allt på en gång. Vi är dock mycket restrik­tiva med sådana utbetal­ningar. Söker du för en årsavgift måste skolan intyga att de inte accepterar delbetalningar.

Kan jag få studiestöd retroaktivt?

Ja, men bara för fyra veckor bakåt i tiden räknat från när din ansökan kom in till CSN. Vänta därför inte för länge med att ansöka.

Uppdaterad: 2024-07-05
Hjälpte den här sidan dig?