Hoppa till innehåll

Åldersgränser

CSN har många olika typer av bidrag och lån. Många av dem har åldersgränser. Läs mer om vad som gäller för ditt bidrag eller lån.

Bidrag på gymnasiet

För bidragen på gymnasiet varierar åldersgränserna något.

Studiehjälp – studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg

Studiebidraget kan du få från och med kvartalet efter att du har fyllt 16 år och studerar på heltid. Extra tillägg och inackorderingstillägg kan du få innan du har fyllt 16.

Du kan få bidragen till och med första halvåret det år du fyller 20. Är du äldre än 20 år? Ansök i stället om studiemedel.

Bidrag för gymnasiala lärlingsutbildningar

Det finns ingen nedre åldersgräns för lärlingsersättning, som du kan få om du går en gymnasial lärlingsutbildning.

Du kan som längst få lärlingsersättning till och med första halvåret det år du fyller 20. Efter det kan du ansöka om studiemedel.

Rg-bidrag för hörselskadade eller rörelsehindrade på riksgymnasium

För Rg-bidrag finns det inga åldersgränser. Du får bidraget tills du är klar med studierna.

Bidrag på fristående gymnasiesärskola

Du som går på en fristående gymnasiesärskola kan få inackorderingstillägg från CSN. Du kan få inackorderings­tillägg till och med första halvåret det år du fyller 20. Det finns ingen nedre åldersgräns.

Bidrag och studielån (studiemedel)

Den övre åldersgränsen för studiemedel och studiestartsstöd höjs

Riksdagen inför ett nytt studielån för alla som får studiemedel utbetalda från 2022. Åldersgränsen för hur länge du kan få studiemedel och studiestartsstöd höjs till 60 år.

Om höjda åldersgränser och nytt lån för alla

Du kan ha rätt till bidrag till och med det år du fyller 56. Men din rätt till studielån begränsas från och med det år du fyller 47. Tänk också på att det totala antalet veckor som du kan få studiemedel är begränsat.

Åldersgräns för när du kan börja få studiemedel

Det finns ingen nedre åldersgräns när du läser på högskola, universitet och andra eftergymnasiala utbildningar.

För studier på komvux, folkhögskola och gymnasium har du rätt till studiemedel tidigast andra halvåret det år du fyller 20 år. Innan dess kan du ha möjlighet att få studiehjälp i stället, om du studerar på heltid.

Övre åldersgräns

Antalet veckor du kan ta studielån minskar för varje år från och med det år du fyller 47 till och med det år du fyller 56. Detta gäller oavsett vilken nivå du studerar på. Från och med det år du fyller 57 kan du inte få vare sig bidrag eller lån.

Antal veckor med lån från 47 års ålder

I tabellen ser du hur många veckor med studielån du har rätt till från och med året du fyller 47. När vi beräknar hur många veckor med lån du har rätt till tittar vi på din ålder och räknar med de veckor du tidigare haft studielån.

Antal veckor med studielån du har rätt till
ÅlderAntal veckor med studielån
47220
48200
49180
50160
51140
52120
53100
5480
5560
5640

Om du inte tar studielån under ett kalenderhalvår, beräknar vi på nytt hur många veckor med lån som du har rätt till.

Längsta tid med studiemedel

Om du betalat tillbaka tidigare studielån

Du som fyller 47 år eller är äldre och som betalat tillbaka dina tidigare studielån kan ta nya lån. Det gäller också om dina tidigare lån helt skrivits av.

Observera att även om du betalat tillbaka hela lånet är antalet veckor du har rätt till bidrag begränsat.

Längsta tid med studiemedel

Varför begränsas möjligheten att ta lån?

Möjligheten att ta lån begränsas när du fyller 47 år för att det inte ska bli för jobbigt för dig att betala tillbaka. Eftersom du ska betala tillbaka lånet under ganska kort tid, innebär det att du måste betala stora belopp varje år.

Studiestartsstöd

Du kan få studiestartsstöd från och med det år du fyller 25 år och som längst till och med det år du fyller 56 år. Men tänk på att antalet veckor som du kan få studiestartsstöd är begränsat. 

Den övre åldersgränsen för studiestartsstöd höjs från 1 januari 2022

Hemutrustningslån

Hemutrustningslånet för flyktingar kan du få om du var minst 18 år när du anlände till din kommun.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2017-11-23
Hjälpte den här sidan dig?