session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Bulgarien – förutsättningar för studier med studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel för att läsa en gymnasial eller eftergymnasial utbildning i Bulgarien. Förutom bidrag och lån, kan du ansöka om lån för andra utgifter som exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel för gymnasiala, eftergymnasiala utbildningar och språkkurser i Bulgarien. För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Krav på utbildningen

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Hur ansöker du till en skola i Bulgarien?

Bulgarien har ingen central antagning, utan du vänder dig till den skola som du vill studera vid för information om hur antagningen går till. Du kan även få mer information på UHR:s webbplats, Studera.nu

Hur mycket får du när du studerar i Bulgarien?

Du kan få studiemedel både när du studerar på heltid (minst 60 ECTS på ett läsår) och deltid i Bulgarien.

Så här mycket bidrag och lån får du när du studerar på heltid i Bulgarien, 2024

Typ av stöd

1 vecka

4 veckor

20 veckor

Bidrag, kr

997

3 988

19 940

Lån, kr

2 292

9 168

45 840

Merkostnadslån för utlandsstudier, kr

716

2 864

14 320

* Totalt i kronor

4 005

14 676

80 100

*Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Beloppen utgår från de vanligaste studietiderna i Bulgarien. Läs mer under studietider nedan.

Undervisningsavgifter

De flesta skolor i Bulgarien har en relativt hög undervisningsavgift. Om du läser exempelvis till läkare, tandläkare eller veterinär har de utbildningarna ofta en avgift som är högre än det maximala beloppet du kan få i lån för undervisningsavgift. Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning.

Mer om undervisningsavgift

Tänk på att du måste skicka in ett personligt intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Andra kostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resebelopp i Bulgarien

Du kan låna 5 730 kronor per kalenderhalvår för resor i samband med dina utlandsstudier.

Stipendier eller annat studiestöd

Om du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd eller stipendium från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd eller stipendium från ett annat land.

Läs mer om hur ett stipendium kan påverka din rätt till studiemedel.

Läs mer om stipendier på UHR:s webbplats Studera.nu

Studietider

I Bulgarien studerar du normalt i två terminer (tre perioder om du har en sommarpraktik) och läsåret omfattar normalt 9 månader. Varje termin avslutas med tentamensperiod (examination session). Vanligtvis pågår höstterminen från oktober till februari och vårterminen från februari till juni. När det gäller medicinutbildningar kan skolans studietider variera utifrån olika läsår och vilken grupptillhörighet man har inom utbildningen. Du måste kunna visa på studietiderna med exempelvis intyg från skolan.

Du kan inte få studiemedel för omtentamensperioder.

Praktik under sommaren

Om du läser en medicinutbildning brukar det, under vissa läsår, förutom ordinarie höst- och vårterminer även ingå praktik under tre till fyra veckor varje sommar. Du kan söka studiemedel för praktikperioderna om du gör praktiken utanför Sverige. Det är inte möjligt att få studiemedel under praktikperioderna om praktiken genomförs i Sverige.

För att vi ska kunna räkna med det totala ECTS poäng som läses under läsåret bör du ansöka om studiemedel för sommarpraktiken, alltså göra en ansökan för hela läsåret (höst-, vår- samt sommartermin).

Tänk på att antalet veckor med studiemedel är begränsat till maximalt 240 veckor på eftergymnasial nivå. Det är därför viktigt att du planerar så att dina studiemedel räcker.

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du bör skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel för studier i Bulgarien.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast bör skicka med din ansökan:

 • Antagningsbevis, om du ansöker första gången
 • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som visar din kostnad för undervisningsavgiften, exempelvis ditt studiekontrakt vid medicinutbildningar
 • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra
 • Studieplan som visar hur utbildningen är upplagd
 • Intyg om studietider
 • Studieresultat, om du har studerat med studiemedel tidigare
 • En personlig studieplan, om du inte har klarat föregående läsårs studier eller av annat skäl inte följer utbildningens ordinarie studieplan.

Studietakt och krav på studieresultat

CSN utgår alltid ifrån utbildningens studieplan vid bedömning av studieomfattningen.

De flesta universitet och högskolor i Bulgarien använder sig av det europeiska standardiserade poängsystemet ECTS, där ett läsårs heltidsstudier motsvarar 60 ECTS.

CSN har kännedom om att vissa medicinskolor i Bulgarien inte följer den europeiska standarden, vilket påverkar rätten till studiemedel. Studierna kan fortfarande ge rätt till studiemedel för deltidsstudier på 50 procent om du läser 15-21 ECTS per termin respektive 75 procent om du läser 22-29 ECTS per termin. Om du inte har något uppehåll mellan terminerna räknar CSN samman poängen och du får samma studietakt för hela läsåret (det vill säga heltid om poängen uppgår till 60 ECTS totalt).

Om det finns kurser som läses under flera läsår, och det inte framgår hur poängen är fördelade mellan terminerna, fördelas dessa poäng normalt över alla terminer.

För att ansökan ska kunna hanteras snabbast möjligt är det viktigt att du själv skriver rätt antal (ECTS) poäng som ska läsas per termin enligt utbildningens studieplan i din ansökan, även om skolan anser att det är heltidsstudier.

För att vi ska kunna räkna läsårets alla ECTS poäng måste du ansöka om studiemedel även för praktiken, alltså göra en ansökan för hela läsåret (höst-, vår- samt sommartermin).

Om det finns utrymme att lägga till valbara kurser (electives) inom utbildningens studieplan ska en sådan uppgift visas med exempelvis ett intyg från skolan. Där ska framgå hur många ECTS poäng den valbara kursen motsvarar.

Du kan oftast hitta studieplaner och beskrivningar av utbildningarna på respektive skolas webbplats.

På utbildningar utan poäng gäller att skolan ska betrakta utbildningen som heltid och att du ska följa kursplanen varje termin.

Varje gång du söker om nya studiemedel prövar vi om du klarat dina tidigare studier. För att du ska få fortsatta studiemedel måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat. Det är olika krav på studieresultat beroende på vilka studier som du läst. Har du läst en poängsatt utbildning är kravet att du ska klarat 75 procent av poängen (62,5 procent de 40 första veckorna med studiemedel). Vid en ej poängsatt utbildning ska du ha klarat kurserna/momenten i takt med studieplanen, se tabellen nedan. Tänk på att ditt namn och datum för betyg alltid ska framgå på ditt resultatdokument.

Krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel

Typ av utbildning

Heltid

Krav på studieresultat

Universitet och högskolor

60 ECTS per läsår

45 ECTS per läsår*

Språkkurs

15 timmar lärarledd undervisning per vecka **

Godkänd på slutprovet

Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivå

Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.* De första 40 veckorna du studerar är kravet något lägre, 37 ECTS per läsår.

** Det kan även krävas fler timmar. Det är skolan som avgör vad som är heltid.

Det kan ibland ta lång tid att få studieresultaten från bulgariska skolor och dessutom ligger en del tentor alldeles innan nästa termin börjar. Om du går en längre utbildning är det därför bra om du söker studiemedel för ett läsår i taget.

Intyg om studiefinansiering

De flesta skolor kräver att du ska skicka in ett intyg som visar att du kan finansiera dina studier. Blankett för att ansöka om intyget finns under blanketter.

Att betala tillbaka lån

Du börjar att betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader efter det att du senast fick studiemedel. I övrigt gäller:

 • Du betalar tillbaka på ditt lån i högst 25 år.
 • Lånet ska vara färdigbetalt det år när du fyller 64 år.
 • Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du har lånat, hur länge du ska betala tillbaka och hur hög räntan är.
 • Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor

Uppdaterad: 2024-03-22
Hjälpte den här sidan dig?