session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Finland – förutsättningar för studier med studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel för att läsa en gymnasial eller eftergymnasial utbildning i Finland. Förutom bidrag och lån, kan du ansöka om lån för andra utgifter som exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel både för gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar i Finland. För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Utbildningar på folkhögskolor i Finland kan ge rätt till studiemedel. Ett krav är att utbildningen går att jämställa med en motsvarande utbildning i Sverige.

Krav på utbildningen

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Hur ansöker du till en skola i Finland?

Du kan ansöka till de flesta skolor via en gemensam antagningstjänst genom webbplatsen Studieinfo.fi.

Ytterligare information om studier i Finland hittar du på UHR:s webbplats Studera.nu

Hur mycket får du när du studerar i Finland?

Du kan få studiemedel både när du studerar på heltid och deltid i Finland.

Så här mycket får du när du studerar på heltid i Finland 2024

Antal veckor

1 vecka

4 veckor

16 veckor

20 veckor

Bidrag, kr

997

3 988

15 952

19 940

Lån, kr

2 292

9 168

36 672

45 840

Merkostnadslån för utlands­studier, kr

716

2 864

11 456

14 320

*Totalt, kr

4 005

16 020

64 080

80 100

*Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Beloppen utgår från de vanligaste studietiderna i Finland. Läs mer under studietider nedan.

Undervisningsavgifter

Vid de flesta skolor i Finland är undervisningen avgiftsfri. Ett fåtal skolor kan ha en avgift. Folkhögskolor i Finland har ofta en avgift som kan inkludera exempelvis mat och boende. Det är endast kostnaden som avser undervisningsavgift som kan ge rätt till merkostnadslån. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resebelopp i Finland

Du kan låna 5 730 kronor per kalenderhalvår för resor i samband med dina utlandsstudier.

Stipendier eller annat studiestöd

Om du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd eller stipendium från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd eller stipendium från ett annat land.

I Finland är det: KELA/FPA, som ger studiestöd till dig som studerar i Finland.

Det finns också många stipendier från privata aktörer att söka för studier utomlands. Fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande. Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel.

Läs mer på UHR:s webbplats Studera.nu och webbplatsen studieinfo.fi Du kan även fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande.

Studietider

I Finland studerar du i två terminer under ett läsår. Läsåret sträcker sig från augusti/september till maj/juni. Du kan söka studiemedel för skolans faktiska studietider.

Höstterminen är oftast 16 – 18 veckor och slutar vid jul.

Vårterminen är oftast 20 – 23 veckor.

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel i Finland.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast måste skicka med

 • Antagningsbevis, om du ansöker första gången
 • Intyg om studietider
 • Studieplan som visar hur utbildningen är upplagd om utbildningen är på gymnasienivå eller inte är poängsatt
 • Studieresultat om du har studerat med studiemedel tidigare
 • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra
 • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften

Studietakt och krav på studieresultat

Varje gång du söker studiemedel tittar vi på dina studieresultat. För att du ska få fortsatta studiemedel, måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat.

Universitet och högskolor i Finland följer det europeiska poängsystemet ECTS, där ett års heltidsstudier motsvarar 60 ECTS. Ibland kallas poängen studiepoäng, vilket motsvarar ECTS.

En del utbildningar tillämpar inte den poängberäkningen, utan där följer utbildningen en studieplan. Du kan oftast hitta studieplaner och beskrivningar av utbildningarna på respektive skolas webbplats. På de utbildningarna uppfyller du resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.

Krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel

Typ av utbildning

Heltid

Krav på studieresultat

Universitet eller högskola

60 ECTS alt. studiepoäng/läsår

45 ECTS alt. studiepoäng/läsår*

Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivå

Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel

* De första 40 veckorna du studerar är kravet något lägre, 37 ECTS alternativt studiepoäng per läsår.

Att betala tillbaka lån

 • Du börjar att betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader efter det att du senast fick studiemedel.
 • Du betalar tillbaka på ditt lån i högst 25 år.
 • Lånet ska vara färdigbetalt det år när du fyller 64 år.
 • Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du har lånat, hur länge du ska betala tillbaka och hur hög räntan är.
 • Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor

Uppdaterad: 2023-11-14
Hjälpte den här sidan dig?