session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Japan – förutsättningar för studier med studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel för att läsa en eftergymnasial utbildning i Japan. Du kan även ansöka om studiemedel för vissa gymnasiala utbildningar. Förutom bidrag och lån, kan du ansöka om lån för andra utgifter som exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel för eftergymnasiala utbildningar och språkkurser i Japan. Utbildningen måste normalt vara på campus och inte online/distans. Ska du läsa en gymnasial utbildning kan du bara få studiemedel för den om du inte kan gå motsvarande utbildning i Sverige.

För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Krav på utbildningen

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Hur ansöker du till en skola i Japan?

Japan har ingen central antagning, utan du vänder dig till den skola du vill läsa vid för information om hur antagningen går till.

Du kan även få mer information på UHR:s webbplats Studera.nu

Hur mycket får du när du studerar i Japan?

Du kan få studiemedel när du studerar på heltid i Japan.

Så här mycket får du när du studerar i Japan år 2024
Typ av stöd1 vecka

4 veckor

Bidrag, kr

997

3 988

Lån, kr

2 292

9 168

Merkostnads­lån för utlands­studier, kr

716

2 864

*Totalt, kr

4 005

16 020

*Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Undervisningsavgifter

Skolorna i Japan har alltid en undervisningsavgift. Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta universitet/högskolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. I Japan brukar skolorna godta två inbetalningar, en för varje termin. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Vid längre språkstudier brukar kravet vara att undervisningsavgiften betalas för åtminstone sex månader med hänvisning till visumregler.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resebelopp i Japan

Du kan låna 17 190 kronor per kalenderhalvår för resor i samband med dina utlandsstudier.

Läs mer om belopp för resor.

Stipendier eller annat studiestöd

Om du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd eller stipendium från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd eller stipendium från ett annat land.

Det finns också många stipendier från privata aktörer att söka för studier utomlands. Fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande. Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel.

Läs mer om stipendier på UHR:s webbplats Studera.nu

Studietider

I Japan, på eftergymnasial nivå, studerar du i två terminer under ett läsår. Läsåret börjar i april. Vårterminen pågår mellan april och september, med ett sommaruppehåll i augusti. Höstterminen pågår mellan oktober och februari. Ett längre uppehåll finns från mitten av februari till början av april.

Du måste skicka med ett intyg från skolan som visar din studietid på alla utbildningar.

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel i Japan.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast måste skicka med följer här nedan. För att förkorta din handläggningstid bör du skicka in samtliga bilagor på engelska.

 • Antagningsbevis, om du ansöker första gången
 • Intyg om språkkurs, 5509W, om du ska läsa en språkkurs
 • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. Observera att kostnader som ingår i avgiften ska vara specificerade (exempelvis inskrivningsavgift, kursavgift, materialkostnad)
 • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra
 • Studieplan som visar hur utbildningen är upplagd
 • Intyg om studietider
 • Studieresultat om du har studerat med studiemedel tidigare

Studietakt och krav på studieresultat

Varje gång du söker studiemedel tittar vi på dina studieresultat. För att du ska få fortsatta studiemedel måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat. Du uppfyller resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning.

Heltidsomfattning vid studier på universitet/högskola varierar och det beror på vilket program du läser. Vanligtvis läser man mellan 30 och 40 credits per år. CSN kräver en studieplan för att kunna fastställa omfattning och resultatkrav.

Resultatkravet är 75 procent av studieomfattningen. Kravet kan vara något lägre, 62,5 procent, för de första 40 veckorna du studerar med studiemedel.

Krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel

Typ av utbildning

Heltid

Krav på studieresultat

Språkkurs

15 timmar lärarledd undervisning/vecka*

Godkänd på slutprovet

Utbildningar som inte är poängsatta

Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.

* Det kan även krävas fler timmar. Det är skolan som avgör vad som är heltid.

Intyg om studiefinansiering

De flesta skolor kräver att du ska skicka in ett intyg som visar att du kan finansiera dina studier. Blankett för att ansöka om intyget finns under blanketter.

Visum

För att få studera i Japan behöver du visum. Det finns flera typer av visum. För mer information vänd dig till den skola du ska studerar vid eller till den japanska ambassaden i Stockholm.

Att betala tillbaka lån

 • Du börjar att betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader efter det att du senast fick studiemedel.
 • Du betalar tillbaka på ditt lån i högst 25 år.
 • Lånet ska vara färdigbetalt det år när du fyller 64 år.
 • Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du har lånat, hur länge du ska betala tillbaka och hur hög räntan är.
 • Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor

Uppdaterad: 2024-03-12
Hjälpte den här sidan dig?