session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Norge – förutsättningar för studier med studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel för att läsa en gymnasial eller eftergymnasial utbildning i Norge. Förutom bidrag och lån, kan du ansöka om lån för andra utgifter som exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel både för gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar i Norge. För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Utbildningar på folkhögskolor i Norge kan ge rätt till studiemedel. Ett krav är att utbildningen går att jämställa med en motsvarande utbildning i Sverige.

Krav på utbildningen

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Hur ansöker du till en skola i Norge?

Du kan ansöka till utbildningar på eftergymnasial nivå via webbplatsen: Samordnaopptak

Till utbildningar på gymnasial nivå ansöker du direkt till skolan.

Du kan även få mer information på UHR:s webbplats Studera.nu

Hur mycket får du när du studerar i Norge?

Du kan få studiemedel både när du studerar på heltid och deltid i Norge.

Så här mycket får du när du studerar på heltid i Norge år 2024

Typ av stöd

1 vecka

4 veckor

19 veckor

22 veckor

Bidrag, kr

997

3 988

18 943

21 934

Lån, kr

2 292

9 168

43 548

50 424

Merkostnadslån för utlands­studier, kr

716

2 864

13 604

15 752

Totalt, kr*

4 005

16 020

76 095

88 110

*Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Beloppen utgår från de vanligaste studietiderna i Norge. Läs mer under studietider nedan.

Undervisningsavgifter

De flesta statliga skolor i Norge är avgiftsfria. Den studerande betalar endast en ”semesteravgift” till studentkåren (studentsamskipnaden). Semesteravgiften är obligatorisk för att bli inskriven och för att få tentera vid skolan, men ger inte rätt till merkostnadslån från CSN. Vissa skolor tar ut en avgift för undervisningen och du kan då ansöka om merkostnadslån för dessa kostnader.

Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resebelopp i Norge

Du kan låna 5 730 kronor per kalenderhalvår för resor i samband med dina utlandsstudier.

Stipendier eller annat studiestöd

Om du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd eller stipendium från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd eller stipendium från ett annat land.

I Norge är det Lånekassen som kan ge studiestöd till dig som studerar i Norge.

Det finns också många stipendier från privata aktörer att söka för studier utomlands. Fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande. Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel.

Läs mer om stipendier på UHR:s webbplats Studera.nu

Studietider

I Norge studerar du i två terminer under ett läsår. Läsåret börjar oftast i augusti och slutar i början av juni. Du kan söka studiemedel antingen för skolans faktiska studietider eller för det antal veckor som CSN har fastställt. Den tid som CSN har fastställt är något längre än den faktiska studietiden.

Här ser du de fastställda veckorna:

 • tvåterminssystem 19 + 22 veckor

Du kan bara få studiemedel enligt de fastställda veckorna om du ska läsa på universitet, högskola eller en eftergymnasial utbildning som följer universitetens studietider.

Om du läser på gymnasienivå kan du inte få studiemedel enligt de fastställda veckorna. Då får du bara studiemedel för den faktiska studietiden.

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel i Norge.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast måste skicka med

 • Antagningsbevis, om du ansöker första gången. Du kan skicka in antagningsbevis från skolan eller från Samordna Opptak.
 • Intyg om studietider om du ska studera på annan utbildning än vid universitet eller högskola
 • Studieresultat om du har studerat med studiemedel tidigare
 • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften
 • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra

Studietakt och krav på studieresultat

Varje gång du söker studiemedel tittar vi på dina studieresultat. För att du ska få fortsatta studiemedel, måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat.

Vid universitet och högskolor i Norge motsvarar ett års heltidsstudier 60 studiepoeng.

En del utbildningar tillämpar inte den poängberäkningen, utan där följer utbildningen en studieplan. Du kan oftast hitta studieplaner och beskrivningar av utbildningarna på respektive skolas webbplats. På de utbildningarna uppfyller du resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.

Krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel

Typ av utbildning

Heltid

Krav på studieresultat

Universitet eller högskola

60 studiepoeng/läsår

45 studiepoeng/läsår*

Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivå

Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.

* De första 40 veckorna du studerar är kravet något lägre, 37 studiepoäng per läsår.

Att betala tillbaka lån

 • Du börjar att betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader efter det att du senast fick studiemedel.
 • Du betalar tillbaka på ditt lån i högst 25 år.
 • Lånet ska vara färdigbetalt det år när du fyller 64 år.
 • Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du har lånat, hur länge du ska betala tillbaka och hur hög räntan är.
 • Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor

Uppdaterad: 2023-11-14
Hjälpte den här sidan dig?