Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se
Vi utför tekniskt underhåll av våra e-tjänster mellan kl. 02-03.30. Följande tjänster är stängda under tiden för underhållet: Mina sidor Mina sidor appen Mina tjänster E-postformuläret

Norge – förutsättningar för studier med studiemedel

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel både för gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar i Norge. För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Utbildningar på folkhögskolor i Norge som inte avslutas med en examen eller där kurserna inte ger ett betyg, ger inte rätt till studiemedel.

Krav på utbildningen

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Hur ansöker du till en skola i Norge?

Du kan ansöka till utbildningar på eftergymnasial nivå via webbplatsen samordna.opptak.no

Till utbildningar på gymnasial nivå ansöker du direkt till skolan.

Du kan även få mer information på UHR:s webbplats Studera.nu

Hur mycket får du när du studerar i Norge?

Du kan få studiemedel både när du studerar på heltid och deltid i Norge.

Så här mycket får du när du studerar på heltid i Norge år 2018


1 vecka

4 veckor

19 veckor

22 veckor

Bidrag, kr

791

3 164

15 029

17 402

Lån, kr

1 820

7 280

34 580

40 040

Merkostnadslån för utlands­studier, kr

568

2 272

10 792

12 496

Totalt, kr*

3 179

12 716

60 401

69 938

*Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Beloppen utgår från de vanligaste studietiderna i Norge. Läs mer under studietider nedan.

Undervisningsavgifter

De flesta statliga skolor i Norge är avgiftsfria. Den studerande betalar endast en ”semesteravgift” till studentkåren (studentsamskipnaden). Semesteravgiften är obligatorisk för att bli inskriven och för att få tentera vid skolan, men ger inte rätt till merkostnadslån från CSN. Vissa skolor tar ut en avgift för undervisningen och du kan då ansöka om merkostnadslån för dessa kostnader.

Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resebelopp i Norge

Du kan låna 4 550 kronor per kalenderhalvår för resor i samband med dina utlandsstudier.

Studiestöd från Norge

Om du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd från ett annat land.

I Norge är det Lånekassen som kan ge studiestöd till dig som studerar i Norge.

Studietider

I Norge studerar du i två terminer under ett läsår. Läsåret börjar oftast i augusti och slutar i början av juni. Du kan söka studiemedel antingen för skolans faktiska studietider eller för det antal veckor som CSN fastställt. Den tid CSN fastställt är något längre än den faktiska studietiden.

Här ser du de fastställda veckorna:

  • tvåterminssystem 19 + 22 veckor

Du kan bara få studiemedel enligt de fastställda veckorna om du ska läsa på universitet, högskola eller en eftergymnasial utbildning som följer universitetens studietider.

Om du läser på gymnasienivå kan du inte få studiemedel enligt de fastställda veckorna. Då får du bara studiemedel för den faktiska studietiden.

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel i Norge.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast måste skicka med

  • Antagningsbevis, om du ansöker första gången. Du kan skicka in antagningsbevis från skolan eller från Samordna Opptak.
  • Intyg om studietider om du ska studera på annan utbildning än vid universitet eller högskola
  • Studieresultat om du har studerat med studiemedel tidigare
  • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften
  • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra

Studietakt och krav på studieresultat

Varje gång du söker studiemedel tittar vi på dina studieresultat. För att du ska få fortsatta studiemedel, måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat.

Vid universitet och högskolor i Norge motsvarar ett års heltidsstudier 60 studiepoeng.

En del utbildningar tillämpar inte den poängberäkningen, utan där följer utbildningen en studieplan. Du kan oftast hitta studieplaner och beskrivningar av utbildningarna på respektive skolas webbplats. På de utbildningarna uppfyller du resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.

Krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel


Heltid

Krav på studieresultat

Universitet eller högskola

60 studiepoeng/läsår

45 studiepoeng/läsår*

Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivå

Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.

* De första 40 veckorna du studerar är kravet något lägre, 37 studiepoäng per läsår.

Att betala tillbaka lån

Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter det att du senast hade studiemedel. Du betalar på lånet i högst 25 år och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år. Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du lånat, hur länge du ska betala på ditt lån och hur hög räntan är. Du kan på olika sätt påverka hur stor din skuld blir. Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor

Ikon för senast publicerad Senast publicerad: 2018-08-21
Hjälpte den här sidan dig?
eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul