session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Spanien – förutsättningar för studier med studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel för att läsa en gymnasial eller eftergymnasial utbildning i Spanien. Förutom bidrag och lån, kan du ansöka om lån för andra utgifter som exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel för gymnasiala, eftergymnasiala utbildningar och språkkurser i Spanien. För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Krav på utbildningen

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Hur ansöker du till en skola i Spanien?

Spanien har ingen central antagning, utan du vänder dig till den skola du vill läsa vid för information om hur antagningen går till. Du kan få mer information på UHR:s webbplats Studera.nu

Hur mycket får du när du studerar i Spanien?

Så här mycket får du när du studerar på heltid i Spanien år 2024

Typ av stöd

1 vecka

4 veckor

19 veckor

20 veckor

Bidrag, kr

997

3 988

18 943

19 940

Lån, kr

2 292

9 168

43 548

45 840

Merkostnadslån för utlands­studier, kr

716

2 864

13 604

14 320

Totalt, kr*

4 005

16 020

76 095

80 100

* Utöver dessa belopp kan du även låna till exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Beloppen utgår från de vanligaste studietiderna i Spanien. Läs mer under studietider nedan.

Undervisningsavgifter

De allra flesta skolorna i Spanien har en undervisningsavgift. Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resebelopp i Spanien

Du kan låna 5 730 kronor per kalenderhalvår för resor i samband med dina utlandsstudier.

Stipendier eller annat studiestöd

Om du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd eller stipendium från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd eller stipendium från ett annat land.

Det finns också många stipendier från privata aktörer att söka för studier utomlands. Fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande. Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel.

Läs mer på UHR:s webbplats Studera.nu om stipendier.

Studietider

I Spanien studerar du normalt i två terminer under ett läsår. Läsåret börjar oftast i slutet av september och sträcker sig till juni nästkommande år. Du kan söka studiemedel antingen för skolans faktiska studietider eller för det antal veckor som CSN har fastställt. Den tid som CSN har fastställt är något längre än den faktiska studietiden.

Här ser du de fastställda veckorna:

 • tvåterminssystem: 19 + 20 veckor


Du kan bara få studiemedel enligt de fastställda veckorna om du ska läsa på universitet, högskola eller en eftergymnasial utbildning som följer universitetens studietider.

Det finns också universitet och högskolor i Spanien som inte följer den normala läsårsindelningen. Om du läser på en sådan skola kan du inte få studiemedel för den tid som CSN har fastställt, utan bara för den faktiska studietiden.

Om du läser på Master-nivå har du oftast en studietid på ca 1 år. Du måste skicka med ett intyg från skolan som visar din faktiska studietid och när masteruppsatsen ska vara klar.

Om du läser på gymnasienivå eller en språkkurs kan du inte heller få studiemedel enligt de fastställda veckorna. Då får du bara studiemedel för den faktiska studietiden.

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel för studier i Spanien.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast måste skicka med

 • Antagningsbevis, om du ansöker första gången
 • Intyg om språkkurs, 5509W, om du ska läsa en språkkurs
 • Faktura, personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften
 • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra
 • Studieresultat om du har studerat med studiemedel tidigare

Studietakt och krav på studieresultat

I Spanien har de flesta universitet och högskolor anslutit sig till det europeiska poängsystemet ECTS, vilket innebär att man vid heltidsstudier läser 60 ECTS under ett läsår.

Varje gång du söker studiemedel tittar vi på dina studieresultat. För att du ska få fortsatta studiemedel måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat.

Krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel

Typ av utbildning

Heltid

Krav på studieresultat

Universitet eller högskola

60 ECTS/läsår

45 ECTS/läsår*

Språkkurs

15 timmar lärarledd undervisning/vecka**

Godkänd

på slutprovet

Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivå

Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.

* De första 40 veckorna du studerar är kravet något lägre, 37 ECTS per läsår

** Det kan krävas fler timmar. Det är skolan som avgör vad som är heltid.

Att betala tillbaka lån

 • Du börjar att betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader efter det att du senast fick studiemedel.
 • Du betalar tillbaka på ditt lån i högst 25 år.
 • Lånet ska vara färdigbetalt det år när du fyller 64 år.
 • Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du har lånat, hur länge du ska betala tillbaka och hur hög räntan är.
 • Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor

Uppdaterad: 2023-11-14
Hjälpte den här sidan dig?