session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Tyskland – förutsättningar för studier med studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel för att läsa en gymnasial eller eftergymnasial utbildning i Tyskland. Förutom bidrag och lån, kan du ansöka om lån för andra utgifter som exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel både för gymnasiala, eftergymnasiala utbildningar och språkkurser i Tyskland. För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen du ska gå vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN.

Krav på utbildningen

Kontakta CSN om du är osäker på om utbildningen du ska läsa ger rätt till studiemedel.

Hur ansöker du till en skola i Tyskland?

Du kan ansöka till de flesta högskoleutbildningar via en central antagning. Du kan även ansöka direkt till universitetet eller högskolan.

Ansökan centralt kan göras via webbplatsen: Hochschulstart

När det gäller språkskolor, och skolor på gymnasial nivå, ansöker du direkt till skolan.

Du kan även få mer information på UHR:s webbplats, Studera.nu

Hur mycket får du när du studerar i Tyskland?

Du kan få studiemedel både när du studerar på heltid och deltid i Tyskland.

Så här mycket får du när du studerar på heltid i Tyskland år 2024
Typ av stöd1 vecka

4 veckor

21 veckor

Bidrag, kr

997

3 988

20 937

Lån, kr

2 292

9 168

48 132

Merkostnadslån för utlands­studier, kr

716

2 864

15 036

*Totalt, kr

4 005

16 020

84 105

*Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.

Beloppen utgår från den vanligaste studietiden i Tyskland. Läs mer under studietider nedan.

Undervisningsavgifter

De flesta skolor på högskolenivå i Tyskland har en avgift. Du kan bara få lån till den delen av avgiften som är direkt kopplad till studierna, så kallad ”Studiengebühr”. Tyska skolor tar ofta ut en avgift till studentkåren, ”Semesterbeitrag”, där exempelvis kåravgift, resekort, avgift till studerande utskott, cafeteria med mera ingår. Den delen kan du inte få lån till från CSN.

Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Andra merkostnader

Du har även möjlighet att få merkostnadslån för exempelvis försäkring och resor.

Läs mer om villkoren för merkostnadslån.

Resebelopp i Tyskland

Du kan låna 5 730 kronor per kalenderhalvår för resor i samband med dina utlandsstudier.

Stipendier eller annat studiestöd

Om du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd eller stipendium från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd eller stipendium från ett annat land.

I Tyskland är det BAföG (Bundesmimisterium für Bildung und Forschung) som ger studiestöd till de som studerar i Tyskland.

Det finns också många stipendier från privata aktörer att söka för studier utomlands. Fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande. Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel.

Läs mer om stipendier på UHR:s sida Studera.nu

Studietider

I Tyskland studerar du i två terminer under ett läsår. Höstterminen börjar oftast i mitten av oktober och slutar i februari. Vårterminen pågår mellan april och juli. Du kan söka studiemedel antingen för skolans faktiska studietider eller för det antal veckor som CSN har fastställt. Den tid som CSN har fastställt är något längre än den faktiska studietiden.

Här ser du de fastställda veckorna:

 • tvåterminssystem: 21 + 21 veckor

Du kan bara få studiemedel enligt de fastställda veckorna om du ska läsa på universitet, högskola eller en eftergymnasial utbildning som följer universitetens studietider.

Om du läser på Master-nivå har du oftast en studietid på 1-2 år. Du måste skicka med ett intyg från skolan som visar din studietid och datum då du ska lämna in din uppsats.

Om du läser på gymnasienivå eller en språkkurs kan du inte få studiemedel enligt de fastställda veckorna. Då får du bara studiemedel för den faktiska studietiden.

Läs mer om studietider på sidan Krav på studietakt och studietid.

Bilagor till ansökan om studiemedel

Du måste skicka med bilagor när du ansöker om studiemedel i Tyskland.

Läs mer om viktiga bilagor för utlandsstudier

Bilagor som du oftast måste skicka med:

 • Antagningsbevis, om du ansöker första gången
 • Intyg om språkkurs, 5509W, om du ska läsa en språkkurs
 • Personligt kvitto, intyg eller annan handling som styrker din kostnad för undervisningsavgiften
 • Intyg på boendekostnader om du har höga inledande kostnader för hyra
 • Studieplan som visar hur utbildningen är upplagd
 • Studieresultat om du har studerat med studiemedel tidigare

Studietakt och krav på studieresultat

Varje gång du söker studiemedel tittar vi på dina studieresultat. För att du ska få fortsatta studiemedel, måste du bland annat redovisa tillräckliga studieresultat. Du uppfyller resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.

De flesta universitet och högskolor i Tyskland följer det europeiska poängsystemet där ett läsårs heltidsstudier motsvarar 60 ECTS. Ibland kallas poängen Leistungspunkte, LP, eller Credit Points. Dessa motsvarar ECTS.

En del utbildningar tillämpar inte den poängberäkningen, utan där följer utbildningen en studieplan. Du kan oftast hitta studieplaner och beskrivningar av utbildningarna på respektive skolas webbplats. Du måste skicka in din studieplan till CSN.

Krav på hur mycket du ska läsa och klara av för att få studiemedel

Typ av utbildning

Heltid

Krav på studieresultat

Universitet eller högskola

60 ECTS/läsår

45 ECTS/läsår*

Språkkurs

15 timmar lärarledd undervisning/vecka**

Godkänd på slutprovet

Utbildningar som inte är poängsatta eller utbildningar på gymnasienivå

Du måste följa utbildningens studieplan för att få studiemedel.

* De första 40 veckorna du studerar är kravet något lägre, 37 ECTS per läsår.

** Det kan även krävas fler timmar. Det är skolan som avgör vad som är heltid.

Det kan ibland ta lång tid att få studieresultaten från tyska skolor och dessutom ligger en del tentor alldeles innan nästa termin börjar. Om du går en längre utbildning, är det därför bra om du söker studiemedel för ett år i taget.

Distansstudier

Det är vanligt med distansstudier i Tyskland. Studierna räknas som utlandsstudier om du är antagen till en skola i utlandet. Eftersom studierna oftast inte följer det vanliga läsåret måste du alltid skicka med en personlig studieplan som beskriver hur utbildningen är upplagd och under vilken tid du studerar.

Att betala tillbaka lån

 • Du börjar att betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader efter det att du senast fick studiemedel.
 • Du betalar tillbaka på ditt lån i högst 25 år.
 • Lånet ska vara färdigbetalt det år när du fyller 64 år.
 • Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på hur mycket du har lånat, hur länge du ska betala tillbaka och hur hög räntan är.
 • Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden.

Betala tillbaka studielån

Låna mindre eller spara veckor

Uppdaterad: 2023-11-14
Hjälpte den här sidan dig?