session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Utbytesstudier

Du som ska studera på ett utbytesprogram utomlands kan ansöka om studiemedel. Här kan du läsa om hur du ansöker om studiemedel för utbytesstudier och om de villkor som finns.

Vad är utbytesstudier?

Skolan ska ha avtal om utbyte

Den högskola eller det universitet du studerar vid måste ha ett avtal med en skola om ett utbyte av studerande för att du ska kunna få studiemedel för utbytesstudier. Det finns olika utbytesprogram som skolor ingår i, till exempel Nordplus, Erasmus och Linnaeus-Palme.

Det är även vanligt att svenska högskolor och universitet har egna utbytesavtal med utländska skolor. Utbytesavtalen innebär normalt att högskolan eller universitetet i Sverige kommit överens med ett universitet utomlands om att byta studerande. På så sätt blir studierna vid universitetet utomlands avgiftsfria.

Du måste kunna tillgodogöra dig kurserna i Sverige

För att du ska kunna få studiemedel för utbytesstudier, måste du kunna få alla kurser tillgodoräknade som en del i din utbildning i Sverige. Det innebär att studierna utomlands ska motsvara de poäng du skulle ha fått om du studerat vid din högskola eller ditt universitet i Sverige. Högskolan eller universitetet måste på förhand intyga att du får tillgodoräkna dig kurserna i din utbildning.

Om du inte får tillgodoräkna dig alla kurser

Om du läser på heltid men inte får tillgodoräkna dig alla kurser, kan du istället ansöka om studiemedel för heltidsstudier vid skolan utomlands. Då ska du skicka med ett antagningsbevis från skolan utomlands. Du kan också söka studiemedel för utbytesstudier på deltid om studietakten är minst 50 procent.

Vad räknas inte som utbytesstudier?

Du som studerar vid en skola i Sverige och ska göra praktik, skriva en uppsats eller göra ett examensarbete utomlands ska inte ansöka om studiemedel för utbytesstudier. Du gör istället en ansökan om studiemedel vid en skola i Sverige.

Villkor vid utbytesstudier

Du måste uppfylla vissa villkor för att ha rätt till studiemedel för utbytesstudier.

Du ska ha antagits till utbytesstudierna via skolan i Sverige

Din skola i Sverige ska visa att du blivit antagen på ett utbytesprogram. Skolan gör detta genom att antingen registrera antagningen i Ladok eller fylla i blanketten Intyg om deltagande i ett utbytesprogram. Kontakta skolan och ta reda på hur den rapporterar antagningen till CSN.

Du ska uppfylla kraven på studieresultat

Om du redan har haft studiemedel för studier på en högskola, måste du ha klarat av studierna i normal takt för att ha rätt till mer studiestöd. När CSN prövar studieresultaten tar vi hänsyn till personliga förhållanden som kan ha påverkat dina studier.

Om du ska fortsätta studera med studiemedel efter utbytesstudierna kommer CSN att pröva dina studieresultat. Du måste ha klarat CSN:s krav på studieresultat för att kunna fortsätta få studiemedel.

Du ska studera i en viss studietakt

Du måste studera på minst 50 procent och studierna måste pågå under minst 3 veckor.

Om du läser utbytesstudier och kurser i Sverige samtidigt

 • Om du läser en kurs vid en skola i Sverige samtidigt som du studerar vid ett utbytesprogram vid en skola i ett land inom EU/EES eller i Schweiz räcker det att den totala studietakten är minst 50 procent. Studierna behöver då inte var för sig uppfylla kravet på studietakt.
 • Om du läser en kurs vid en skola i Sverige samtidigt som du studerar vid ett utbytesprogram vid en skola i ett land utanför EU/EES och Schweiz måste studierna på den utländska skolan vara minst 50 procent. Kursen som du läser vid skolan i Sverige kan dock ha en lägre studietakt än 50 procent.

När du ansöker om studiemedel gör du två separata ansökningar, en för dina utbytesstudier vid en skola utomlands och en för dina studier i Sverige.

Om du är utländsk medborgare

Är du utländsk medborgare gäller särskilda regler om studiemedel för utbytesstudier: Du kan ansöka om studiemedel för utbytesstudier om du börjat på en högskoleutbildning i Sverige och om studierna helt kan tillgodoräknas inom ramen för utbytesprogrammet. Du kan få studiemedel för utbytesstudier under högst ett år.

Du som utländsk medborgare behöver också ha rätt till svenskt studiestöd för att kunna få studiestöd från CSN.

Rätt till svenskt studiestöd

Stipendium vid utbytesstudier

Du kan ansöka om studiemedel för dina utbytesstudier även om du får ett Erasmusstipendium från din svenska skola.

Om du ska studera i Schweiz och får ersättning via Swiss-European Mobility Programme (SEMP) så har du däremot inte rätt till studiemedel från CSN för samma tid.

Du kan läsa mer om hur rätten till studiemedel påverkas av stipendier eller annat studiestöd här:

Stipendium eller studiestöd från annat land

Ansök på Mina sidor

Studier vid en skola utomlands

När du ska läsa en utbytestermin på en skola utomlands ansöker du om studiemedel för studier vid en skola utomlands och inte för din skola i Sverige. I ansökan fyller du i start- och slutdatum för din studieperiod vid skolan utomlands. Du ska alltså inte fylla i terminstiden för din svenska skola.

Du kan även ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier och för exempelvis resekostnader.

Ansöka om en utbytestermin och en termin i Sverige

Ska du åka på utbytesstudier under en termin? Och studera vid en skola i Sverige före eller efter det? I så fall är det bra att ansöka om studiemedel för hela läsåret på en gång. Då behöver CSN inte pröva dina studieresultat direkt efter varje termin.

För din utbytestermin ansöker du om studiemedel för studier vid en skola utomlands och för terminen i Sverige ansöker du om studiemedel för studier vid en skola i Sverige. Det innebär att du får fylla i två ansökningar som du signerar och skickar in.

Kontrollera hur skolan rapporterar antagningen

De flesta skolor rapporterar antagning till utbytesstudier via Ladok till CSN. Om din skola inte rapporterar antagningen via Ladok, måste du skicka med blanketten Intyg om deltagande i ett utbytesprogram i din ansökan.

Styrk studietiden

Många länder har en terminsindelning som ser annorlunda ut än i Sverige. Du måste därför skicka in en akademisk kalender eller liknande från skolan utomlands som visar:

 • mellan vilka datum undervisningen pågår
  (start- och slutdatum för terminerna)
 • mellan vilka datum tentamensperioden pågår.

Du kan ofta hitta en akademiska kalender på skolans webbplats.

Endast studiemedel för den tid du studerar

Du kan bara få rätt till studiemedel för följande:

 • de hela veckor som du studerar
 • den tid som skolan i utlandet har meddelat att studierna pågår.
Studietid i vissa länder

När det gäller studier i vissa länder har CSN bestämt för hur många veckor du kan få rätt till studiemedel, även om terminen är lite kortare. Det kallas fastställt antal veckor.

Regler för olika länder

Förberedande språkkurs

Om du behöver fräscha upp dina språkkunskaper, kan du ansöka om studiemedel för en förberedande språkkurs.

Språkkurser

Utbyte tredje land

Om du redan studerar vid en skola utomlands och ska läsa ett utbytesprogram vid en annan skola utomlands, så kallat utbyte i tredje land, så ansöker du om studiemedel för studier vid den skola där du ska göra utbytet.

Du behöver då skicka in ett antagningsbevis från skolan där du ska göra utbytet samt en kalender som visar dina studietider vid skolan.

Du behöver också skicka in ett intyg från din ordinarie skola där det står:

 • vilken skola du ska göra utbytet på
 • vilken termin/vilka terminer utbytet gäller
 • om utbytesstudierna kan tillgodoräknas som en del i din utbildning
Uppdaterad: 2024-06-11
Hjälpte den här sidan dig?