session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

CSN har fyra lån för studier med studiemedel. Vilket lån har jag?

Genom att logga in i Mina sidor och klicka på Aktuell skuld kan du själv se vilket eller vilka lån du har.

Om du har fått lån utbetalda från och med 1 januari 2022 och minst ett lån som är utbetalda före 1 januari 2022 kan du ansöka om att slå ihop dina lån (ändra betalningsvillkor). Läs mer om att slå ihop lån och hur du ansöker om det.

Annuitetslån – lån utbetalda från och med 1 januari 2022

Hur mycket du ska betala tillbaka varje år (årsbeloppet) beror på följande:

  • Skuldens storlek i början på året
  • Räntan för kalenderåret (för 2024 är räntan 1,23 procent)
  • Det antal år du har kvar att betala på ditt lån
  • Uppräkningstalet som är omkring två procent. Uppräkningstalet kan påverkas om räntan höjs eller sänks.

Du får som mest 25 år på dig att betala av ditt lån, men återbetalningstiden blir som längst till det år du fyller 64 år. Det innebär att återbetalningstiden blir kortare om du är äldre än 40 år när du börjar betala tillbaka. Din återbetalningstid kan också bli kortare då det finns ett lägsta årsbelopp du kan få betala varje år, 8 595 kronor under 2024.

Annuitetslån - lån utbetalda mellan 1 juli 2001 och 31 december 2021

Hur mycket du ska betala tillbaka varje år (årsbeloppet) beror på följande:

  • Skuldens storlek i början på året
  • Räntan för kalenderåret (för 2024 är räntan 1,23 procent)
  • Det antal år du har kvar att betala på ditt lån
  • Uppräkningstalet som är omkring två procent. Uppräkningstalet kan påverkas om räntan höjs eller sänks. 

Du får som mest 25 år på dig att betala av ditt lån, men återbetalningstiden blir som längst till det år du fyller 60 år. Din återbetalningstid kan också bli kortare då det finns ett lägsta årsbelopp du kan få betala varje år, 8 595 kronor under 2024.

Studielån – lån utbetalda mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001

Återbetalningstiden för detta lån kan vi inte beräkna i förväg. Ditt årsbelopp är fyra procent av din sammanlagda inkomst två år tidigare. Det innebär att årsbeloppet 2024 är räknat på din sammanlagda inkomst för 2022.

Om du bor utomlands och du inte skickar in beslut om slutlig skatt (taxering) eller motsvarande får du istället betala fem procent av din skuld, dock lägst 8 595 kronor under 2024.

Studiemedel – lån utbetalda före 1989

Återbetalningstidens längd beror på hur gammal du var när du blev återbetalningsskyldig och skuldens storlek.

På detta lån betalar du ingen ränta utan varje år räknar vi om skulden med ett så kallat regleringstal. Regleringstalet för 2023 är 1,057 vilket motsvarar en skulduppräkning med 5,70 procent.

Uppdaterad: 2024-01-01
Hjälpte den här sidan dig?