Hoppa till innehåll
Vi stänger våra tjänster för tekniskt underhåll mellan den 21 maj- 22 maj från kl. 17-7. Stängningen påverkar Mina sidor, Mina sidor app, Mina tjänster samt e-postformuläret.

Förändra dina studielån

Vilka lån kan jag ändra?

Om du har flera lån som du betalar var för sig, kan du ansöka om att förändra dina lån. Du kan förändra lånen om minst ett av dina lån är tagna före 1 juli 2001.

Lägga samman lån

Om du har ett av de äldre lånen och lån tagna efter 30 juni 2001, kan du ansöka om att lägga samman dem. Om du lägger samman lånen kommer du att betala enligt reglerna för lån tagna efter 30 juni 2001. När du har lagt samman dina lån kan du inte ändra tillbaka.

När du lägger samman lånen beräknar vi en ny återbetalningstid och ett nytt årsbelopp. Att lägga samman lånen kan även innebära andra förändringar. Här är några exempel:

  • Du kan få ett lägre belopp att betala per år, men återbetalningstiden kan bli längre.
  • Årsbeloppet och räntan beräknar vi på den totala skulden.
  • Det finns regler för de äldre lånen som fortsätter att gälla, även efter det att du har lagt samman lånen. Det kan exempelvis påverka om du ansöker om att få betala mindre (nedsättning) eller vill ansöka om avskrivning.

Ansökan

Du ansöker om att lägga samman lån genom att beställa blankett i Mina sidor. Du kan använda tjänsten Räkna ut för att se hur sammanläggningen påverkar din återbetalning.

Om du vill ansöka om sammanläggning för 2019 måste din ansökan ha kommit in senast 30 november 2018. När du har ansökt om att lägga samman lån och fått beslut på det, kan du inte ändra tillbaka.

Samordna betalning

Du kan ansöka om att samordna dina lån om du har de två äldre lånen (lån tagna 1 januari 1989–30 juni 2001 och före 1989).

Att samordna dina betalningar betyder att du då betalar ett enda belopp för båda lånen. Du betalar fem procent av inkomsten du hade två år tidigare.

Vid varje betalningstillfälle får du en inbetalningsavi som gäller för båda lånen.

Om du bott utanför Sverige i minst 180 dagar

Om du bott utanför Sverige ska du betala fem procent av den sammanlagda skulden för båda de äldre lånen. Du betalar som lägst 9 100 kr för 2018.

Ansökan

Du ansöker om samordnad betalning via blankett som du beställer i Mina sidor. Om du vill ansöka för 2018 måste din ansökan ha kommit in till oss senast den 15 april 2018. Samma datum gäller om du vill ta tillbaka din ansökan om samordnad betalning.

Ändra lånevillkor

Om du har ett eller flera lån som är tagna före den 30 juni 2001 kan du ändra lånevillkor för dem. Du för då över de äldre lånen till det nyaste lånet (annuitetslånet, taget efter 30 juni 2001) och betalar enligt de regler som gäller för annuitetslånet.

Du kan ändra lånevillkor om

  • du har lån tagna 1 januari 1989-30 juni 2001 (studielån)
  • du har båda typerna av de äldre lånen (studielån 1 jan 1989-30 juni 2001 samt studiemedelslån taget innan 1989)
  • du har lån före 1989.

Din ändring går inte att ändra tillbaka. Det kan även bli svårare att få betala mindre eller att få lånet avskrivet efter att du ändrat lånevillkor för dina äldre lån.

Ansökan

Du beställer blankett i Mina sidor för att ansöka om ändrade lånevillkor. Om du vill ansöka om ändrade lånevillkor för 2019 måste din ansökan kommit till oss senast 30 november 2018.

Överföra lån

Om du har lån som du tagit före 1989 kan du ansöka om att få detta lån överfört till studielån (lån som tagits 1 januari 1989-30 juni 2001). Då betalar du på ditt lån utifrån regler som gäller det nyare lånet.

När du fört över ett lån kan du inte ångra dig och byta tillbaka. Förutsättningarna kan ändras om du överför ditt lån. Exempelvis kan du få ett lägre årsbelopp, men en längre återbetalningstid.

Ansökan

Om du från och med 2019 vill föra över ditt lån till studielån (lån tagna mellan 1 januari-30 juni 2001) måste din ansökan ha kommit in till oss senast den 30 november 2018. Du beställer blankett i Mina sidor.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-02-14
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller