session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Ändra villkoren för dina studielån

Om du har ett eller flera studielån och betalar dessa lån var för sig, kan du ansöka om att ändra villkoren för lånen. Du kan i vissa fall slå ihop dina lån eller samordna dina betalningar, men det beror på vilket eller vilka lån du har.

Fyra olika lån för studier

CSN har fyra olika lån för studier. Vilket eller vilka lån du har beror på när du fått lånet utbetalt.

 • Lån utbetalda från 1 januari 2022
 • Lån utbetalda från 1 juli 2001 till 31 december 2021
 • Lån utbetalda från 1 januari 1989 till 30 juni 2001
 • Lån utbetalda före 1989

Hur vet du om du har flera lån?

Genom att logga in i Mina sidor och klicka på Aktuell skuld kan du se om du har flera lån.

Slå ihop lån (ändra betalningsvillkor)

Du kan slå ihop dina lån till ett lån om du har

 • lån utbetalda från 1 januari 2022 och
 • minst ett lån som är utbetalda före 1 januari 2022

När du har slagit ihop lånen betalar du enligt reglerna för lån utbetalda från 1 januari 2022. Det innebär att i stället för att betala två eller flera årsbelopp varje år, får du efter att du slagit ihop dina lån ett årsbelopp att betala varje år.

Du får som mest en betalningsplan på 25 år, men återbetalningstiden blir som längst till det år du fyller 64 år. Det innebär att återbetalningstiden blir kortare om du är äldre än 40 år när du ska börja betala tillbaka. Återbetalningstiden kan också bli påverkad av storleken på din skuld.

Exempel

Kalle är 45 år när han börjar betala tillbaka på sitt lån. Det innebär att han som längst kommer att betala på lånet tills han fyller 64 år, det vill säga i 20 år.

Exempel

Lisa är 25 år och har en skuld som är 100 000 kronor. Eftersom hennes skuld inte är så stor kommer hon få betala på sitt lån i ungefär 13 år.

Ansökan

Om du vill slå ihop dina lån måste du ansöka senast den 30 november för att det ska börja gälla kommande år. Det innebär att om du vill att ändringen ska gälla från januari 2025 måste du ha ansökt senast den 30 november 2024. Ändringen sker därefter i samband med årsskiftet.

När du har fått beslut om att du slagit ihop dina lån, kan du inte ångra dig.

Exempel

Lisa ansöker den 15 november 2023 om att slå ihop sina lån. Det innebär att hon från januari 2024 betalar på ett lån. Om Lisa ansöker om att slå ihop sina lån efter den 30 november 2023, får hon betala två årsbelopp under 2024. Lånen fårhon då slå ihop från januari 2025.

Ändra lån (ändra betalningsvillkor)

Om du har ett lån utbetalt mellan 1 juli 2001 och 31 december 2021 kan du ändra ditt lån och betala tillbaka det enligt reglerna för lån utbetalda från 1 januari 2022 .

Om du ändrar till ett nytt lån räknar vi om din återbetalningstid. Du får som mest en återbetalningstid på 25 år eller de mindre antal år som återstår till det år du fyller 64 år. Det innebär att återbetalningstiden blir kortare om du är äldre än 40 år när du ska börja betala tillbaka. Återbetalningstiden kan också påverkas av storleken på din skuld.

Exempel

Kalle är 45 år och har betalat på sitt lån i 15 år. Han har tio år kvar att betala och tycker att årsbeloppet är högt. Om Kalle ändrar sitt lån kan han beroende på lånets storlek få en återbetalningstid som längst till det år han fyller 64 år. Kalle kan som längst få betala i 20 år till istället för i 10 år.

Exempel

Lisa är 25 år och har en skuld som är 100 000 kronor. Eftersom hennes skuld inte är så stor kommer hon få betala på sitt lån i ungefär 13 år.

Med en längre återbetalningstid kan din månadskostnad blir lägre men den totala räntekostnaden för lånet blir högre. Du får även högre kostnader för administrativa avgifter om du betalar tillbaka lånet under en längre tid.

Vad skiljer lånen åt och vad är lika?
Jämförelse mellan de olika studielånen

Frågor

Villkor för lån utbetalda från 1 juni 2001 till 31 december 2021

Villkor för lån utbetalda från 1 januari 2022

Hur länge ska jag betala på lånet?

Som längst 25 år eller den kortare tid som återstår till och med det år du fyller 60.

Som längst 25 år eller den kortare tid som återstår till och med det år du fyller 64.

Hur mycket ska jag betala varje år?

Beror på:

 • hur mycket du har lånat
 • hur hög räntan är
 • ett uppräkningstal på två procent per år vid oförändrad ränta och
 • hur länge du ska betala på ditt lån.

Beror på:

 • hur mycket du har lånat
 • hur hög räntan är
 • ett uppräkningstal på två procent per år vid oförändrad ränta
 • hur länge du ska betala på ditt lån.

Hur hög är räntan på studielånet?

För 2024 är räntan 1,23 procent

För 2024 är räntan 1,23 procent

Hur stor är expeditionsavgiften?

150 kronor per år

150 kronor per år

Hur stor är påminnelseavgiften - om jag inte betalar på mitt lån?

450 kronor per påminnelse

450 kronor per påminnelse

När kan lånet skrivas av?

Vid utgången av det år du fyller 67 år.

Vid utgången av det år du fyller 71 år.

Ansökan

Om du vill ansöka om att ändra ditt lån måste du ansöka senast den 30 november för att det ska börja gälla kommande år. Det innebär att om du vill att ändringen ska gälla från januari 2025 måste du ha ansökt senast den 30 november 2024. Ändringen sker i samband med årsskiftet.

När du har fått beslut om att ändra ditt lån, kan du inte ångra dig.

Lägga samman två eller flera lån

Har du ett lån som är utbetalt från 1 juli 2001 till 31 december 2021 (annuitetslån) och har minst ett av de två äldre lånen? Då kan du ansöka om att lägga samman lånen. Du får då betala tillbaka lånen enligt de regler som gäller för lån utbetalda från 1 juli 2001 till 31 december 2021.

Beloppet du betalar tillbaka varje år kommer vi basera på hur stor skuld du har, hur lång tid du får på dig att betala tillbaka, hur hög räntan är och ett uppräkningstal på omkring två procent per år. Vissa regler för de äldre lånen kommer fortsätta gälla, exempelvis regler om nedsättning utifrån din inkomst och avskrivning.

Om du lägger samman lånen innebär det att att din återbetalningstid som längst blir 25 år eller den kortare tid som återstår till det år du fyller 60 år. När vi beräknar din återbetalningstid tar vi även hänsyn till hur stor din skuld är. Är skulden liten blir återbetalningstiden kortare än 25 år.

Exempel

Kalle är 45 år när han lägger samman lånen. Det innebär att han som längst kommer att betala på lånet tills han fyller 60 år, det vill säga i 16 år.

Nedsättning

Om du har valt att lägga samman dina lån och du söker om nedsättning med hänsyn till din inkomst kommer vi att räkna ut ditt årsbelopp enligt följande:

Den del av lånet som du fått utbetalt från 1 januari 1989 till 30 juni 2001 kommer sättas ned till fyra procent av inkomsten. Den del av lånet som du fått utbetalt före 1989 eller från 1 juli 2001 till 31 december 2021 kommer sättas ned till fem eller sju procent av din inkomst.

Nedsättning – betala mindre under en tid (lån utbetalda efter 30 juni 2001)

Nedsättning – (lån utbetalda från 1 januari 1989 till 30 juni 2001)

Nedsättning – (lån utbetalda före 1989)

Avskrivning

Den del av lånet som du fått utbetalt före 1 juli 2001 skriver vi av i början av det år du fyller 65 år. Den del av lånet som du fått utbetalt från 1 juli 2001 till 31 december 2021 skriver vi av i början av det år du fyller 68 år.

Avskrivning av lån (lån utbetalda från 1 juli 2001)

Avskrivning av lån (lån utbetalda från 1 januari 1989 till 30 juni 2001)

Avskrivning av lån (lån utbetalda före 1989)

Hur räknar vi av dina inbetalningar?

När du betalar av på lån som du lägger samman kommer vi räkna av dina inbetalningar mot den äldsta delen av ditt lån först.

Ändra lånevillkor på äldre lån

Om du enbart har lån som är utbetalda före 1 juli 2001 kan du ansöka om att ändra dina lånevillkor. Du för då över ditt eller dina äldre lån till lån utbetalda från 1 juli 2001 till 31 december 2021.

När du ändrar dina lånevillkor kommer du att få ett helt nytt lån hos CSN och du kommer då betala tillbaka enligt reglerna för lån utbetalda från 1 juli 2001 till 31 december 2021.

Om du ändrar lånevillkoren innebär det att din återbetalningstid blir som längst 25 år eller den kortare tid som återstår till det år du fyller 60 år. När vi beräknar din återbetalningstid tar vi även hänsyn till hur stor din skuld är. Är skulden liten blir återbetalningstiden kortare än 25 år.

Årsbeloppet som du ska betala varje år räknar vi ut baserat på hur stor skuld du har, hur lång tid du får på dig att betala tillbaka ditt lån, hur hög räntan är och ett uppräkningstal på två procent per år.

Exempel

Kalle är 45 år när han ändrar lånevillkor för att betala tillbaka på sitt lån. Det innebär att han som längst kommer att betala på lånet tills han fyller 60 år, det vill säga i 15 år.

Överföra lån (utbetalda före 1989)

Om du endast har lån utbetalda före 1 januari 1989 kan du ansöka om att föra över det lånet till lån utbetalda från 1 januari 1989 till 30 juni 2001. Det innebär att du kommer att få betala ränta på ditt lån och årsbeloppet kommer vara fyra procent av den inkomst du hade två år tidigare.

Om du överför ditt lån kommer andra regler för nedsättning att gälla jämfört med de som finns för lån utbetalda före 1 januari 1989.

Nedsättning – för lån utbetalda före 1989

Nedsättning

Om du överför ditt lån kan du få nedsättning om din inkomst minskar med minst 15 procent jämfört med den inkomst som årsbeloppet är beräknat på. Du kan då få ett nytt årsbelopp som motsvarar fyra procent av din inkomst under betalningsåret.

Nedsättning - Lån utbetalda från 1 januari 1989 till 30 juni 2001

Samordna dina betalningar

Du kan ansöka om att samordna dina betalningar om du har lån utbetalda från 1 januari 1989 till 30 juni 2001 samt lån utbetalda före 1989. Det innebär att du betalar ett belopp för båda dina lån och du får endast ett inbetalningskort för varje betalningstillfälle. Du betalar då fem procent av den inkomst du hade två år tidigare. De betalningar du gör räknas först av på de äldsta lånet.

Om du har bott utanför Sverige i minst 180 dagar betalar du i stället fem procent av din sammanlagda studieskuld. Under 2024 betalar du minst 11 460 kronor.

Om du får svårt att betala och ska söka nedsättning när du har samordnad betalning, gäller reglerna för lån utbetalda från 1 januari 1989 till 30 juni 2001.

Nedsättning – lån utbetalda mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001

Ansökan

Om du vill ansöka om att förändra dina studielån eller samordna dina betalningar till CSN får du kontakta CSN för att beställa en blankett.

Du som har ett lån utbetalt från 1 januari 2022 och minst ett lån som du har fått utbetalt före 1 januari 2022, kan ansöka om att slå ihop dina lån (ändra betalningsvillkoren) i en e-tjänst på Mina sidor.

Om du inför 2025 vill lägga samman dina lån, ändra lånevillkor eller överföra dina lån måste din ansökan komma in till CSN senast den 30 november 2024.

Om du vill samordna dina betalningar under 2024 måste din ansökan komma in till CSN senast den 15 april 2024.

Uppdaterad: 2024-06-13
Hjälpte den här sidan dig?