Hoppa till innehåll

CSN har fyra lån för studier. Vilket lån har jag?

Om du studerar med studiemedel nu så har du ett annuitetslån. Det betyder att du har påbörjat dina studier med studiemedel efter den 30 juni 2001. Om du har studerat med studiemedel innan den 30 juni 2001 har du något av våra två äldre lån. Du kan läsa mer om lånen här.

Annuitetslån – lån utbetalda från och med 1 januari 2022 samt lån utbetalda mellan 30 juni 2001 och 31 december 2021

Hur mycket du ska betala tillbaka varje år (årsbeloppet) beror på följande:

  • Skuldens storlek i början på året
  • Räntan för kalenderåret (för 2022 är räntan 0 procent)
  • Det antal år du har kvar att betala på ditt lån
  • Uppräkningstalet som är två procent.

Du får som längst 25 år på dig att betala av ditt lån. Om du har studielån som du fått utbetalda från och med 1 januari 2022 ska ditt lån vara betalt det år du fyller 64 år. Om du har studielån som du har fått utbetalt mellan 30 juni 2001 och 31 december 2021 ska ditt lån vara betalt det år du fyller 60 år. Det kan innebära att du får mindre än 25 år på dig att betala. Din återbetalningstid kan också bli kortare då det finns ett lägsta årsbelopp du kan få betala varje år, 7­ 245 kronor under 2022.

Studielån – lån tagna mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001

Återbetalningstiden för detta lån kan vi inte beräkna i förväg. Ditt årsbelopp är fyra procent av din sammanlagda inkomst två år tidigare. Det innebär att årsbeloppet 2022 är räknat på din sammanlagda inkomst för 2020.

Om du bor utomlands och du inte skickar in beslut om slutlig skatt (taxering) eller motsvarande får du istället betala fem procent av din skuld, dock lägst 7 ­245 kronor för 2022.

Studiemedel – lån före 1989

Återbetalningstidens längd beror på hur gammal du var när du blev återbetalningsskyldig och skuldens storlek.

På detta lån betalar du ingen ränta utan varje år räknar vi om skulden med ett så kallat regleringstal. Regleringstalet för 2021 är 1,0327 vilket motsvarar en skulduppräkning med 3,27 procent.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2022-01-03
Hjälpte den här sidan dig?