Har du fått ett slutligt årsbelopp som ska betalas under 2024?

Om du ansökte om att betala mindre under 2022 på grund av din inkomst och fick nedsättning, kontrollerar CSN inkomsten hos Skatteverket i efterhand.

Vi gör kontrollen genom att jämföra de inkomstuppgifter du lämnat till CSN, med de inkomstuppgifter som vi får från Skatteverket två år senare.

Om inkomsten hos Skatteverket var högre än inkomsten du beräknade i din ansökan för 2022 behöver du betala in mer pengar till oss under 2024. Det kallas för slutligt belopp. Du får också betala en tilläggsavgift.

Du börjar betala för det slutliga beloppet i april 2024. Om du har svårt att betala behöver du kontakta oss.

Läs mer om kontroll av inkomst vid återbetalning

Uppdaterad: 2024-01-09
Hjälpte den här sidan dig?