Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Inkomst – vad vi räknar som inkomst och hur den påverkar studiestöd och återbetalning

Inkomst är mer än lön för arbete

CSN räknar normalt sett dina skattepliktiga inkomster som inkomst. Det är inkomster som du betalar skatt för.

Lön, a-kassa och andra exempel på skattepliktiga inkomster från tjänst, näringsverksamhet eller kapital

Det här är exempel på skattepliktiga inkomster:

 • lön
 • a-kassa
 • skattepliktigt vårdbidrag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • pension
 • aktivitetsersättning från Försäkringskassan
 • inkomster från eget företag
 • inkomster från försäljning av bostad
 • ränta
 • aktieutdelning.
Vi kontrollerar dina inkomster och ditt överskott

CSN kontrollerar ditt överskott från inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital. Med överskott menas dina sammanlagda inkomster minus eventuella avdrag.

Kontroll av inkomst

Anmäl och räkna på dina inkomster

I olika situationer behöver du anmäla din eller familjens inkomst till oss. Kontrollera vad som gäller i ditt fall.

Studiemedel eller studiestartsstöd

När du ansöker om studie­medel eller studiestartsstöd ska du beräkna dina samman­lagda inkomster från tjänst, närings­verksamhet och kapital. Fyll i inkomsten för varje kalender­halvår (1 januari–30 juni och 1 juli–31 december).

Anmäl ändrade inkomster direkt

Det är viktigt att du anmäler förändringar i inkomsten direkt. Även om en förändring inte påverkar fribeloppet just nu så kan framtida händelser ändra din totala inkomst, till exempel föräldrapenning eller försäljning av bostad.

Vi kontrollerar dina inkomster

Vi kontrollerar din inkomst i efterhand genom att jämföra med Skatteverkets uppgifter om din inkomst.

Om det visar sig att du har haft inkomster över fribeloppet som du inte har meddelat oss, får du ett brev om att du måste visa hur inkomsten varit fördelad under året. Det beror på att CSN tar hänsyn till din inkomst per kalenderhalvår, medan den uppgift vi får från Skatteverket är per år. Om du inte visar hur dina inkomster fördelats över respektive halvår, kommer vi att utgå från att inkomsten är jämnt fördelad över året.

Avdrag

Du får göra avdrag för vissa kostnader enligt skatte­lagstiftningen, exempelvis rese­avdrag. Dra av kostnaden från din sammanlagda inkomst innan du fyller i den.

Du får dock inte göra så kallade allmänna avdrag, exempelvis avdrag för pensions­försäkring.

Fördela inkomst av näringsverksamhet och kapital

Normalt ska du fördela inkomsten av närings­verksamhet och kapital med hälften på varje kalender­halvår.

Om en större del av inkomsten ligger på det ena kalender­halvåret, kan du göra en annan fördelning. Det kan du göra exempelvis om du drivit ditt företag endast under en del av året eller om du sålt en fastighet, en bostadsrätt eller aktier under det ena kalender­halvåret.

För kapitalvinster kan du ibland skjuta upp beskattningen till ett senare inkomstår, till exempel om du sålt en fastighet eller en bostadsrätt. Det är Skatte­verket som bestämmer om du får skjuta upp beskattningen.

Inkomster från utlandet

Inkomster från utlandet ska du beräkna enligt samma principer som gäller för att beräkna inkomst i Sverige. Det innebär att du ska räkna den inkomst som skulle ha varit skatte­pliktig om du hade tjänat in den i Sverige.

Tilläggslån för studiemedel för dig som är över 25

Om du ansöker om tilläggslån för ditt studiemedel så ska du inte räkna med det som kallas för inkomst av kapital när du anmäler din inkomst. Du ska alltså inte räkna med exempelvis inkomster från försäljning av hus, lägenhet eller aktier, eller ränta och aktieutdelning.

Tänk på det här när du räknar ut din inkomst

 • Beräkna din inkomst på samma sätt som när du deklarerar, men för det senaste kalenderåret före du börjar studera med studiemedel.
 • Räkna på din sammanlagda inkomst från tjänst och näringsverksamhet.
 • Om du haft en lägre inkomst på grund av föräldrapenning precis innan du börjar studera, så kan vi ta hänsyn till det och titta på inkomsten för föregående år.
 • Ta upp inkomster av tjänst när du hade tillgång till pengarna, normalt när de betalades ut till dig.
 • Gör de avdrag du får göra enligt skatte­lagstiftningen, exempelvis rese­avdrag.
 • Om du har inkomster från flera länder ska du göra de avdrag du får göra, exempelvis reseavdrag från inkomsten i Sverige och minstefradrag (schablonavdrag) från inkomsten i Norge.
 • Du ska kunna styrka inkomstuppgifterna om vi begär det.
Extra tillägg på gymnasiet för familjer med dålig ekonomi

CSN:s beslut om extra tillägg bygger på att du studerar på heltid och på hela din familjs inkomst mellan 1 juli och 30 juni (ett år).

Du kan läsa mer om extra tillägg, hur du ska räkna och vems inkomster som räknas på sidan om extra tillägg på gymnasiet.

Om du har svårt att betala studielånet och ansöker om nedsättning – att få betala mindre en tid

När du betalar tillbaka lån ska du räkna ihop din sammanlagda inkomst för hela året. Räkna med inkomster från både Sverige och från utlandet.

Nedsättning – betala mindre under en tid

Om du betalar tillbaka från utlandet

Inkomster från utlandet ska du beräkna enligt de skatteregler som gäller i landet där du bor. Men om du deklarerar inkomsterna i ett annat land än där du bor, ska du beräkna dina inkomster enligt skattereglerna i landet där du deklarerar.

Inkomster i utlandet

Vi kontrollerar inkomsten i efterhand

De inkomst­uppgifter du lämnar kommer vi senare att jämföra med Skatteverkets uppgifter. Den här kontrollen gör vi två år efter året du tjänade pengarna.

Kontroll av inkomst

Frågor och svar

Varför ska jag redovisa min inkomst för hela året när jag bara hade studiemedel under ett halvår?

Dina studie­medel påverkas av den in­komst du hade under det halv­år som du studerade. Men den inkomst­uppgift vi får från Skatte­verket är för hela året, och därför måste du själv redo­visa hur din in­komst var för­delad mellan kalender­halv­åren.

Om vi inte får din redo­vis­ning räknar vi med att din års­inkomst var jämnt för­delad över hela året.

Fribelopp – inkomst samtidigt som du har studiemedel eller studiestartsstöd

Varför ska jag skicka in intyg om min inkomst i utlandet?

Samma regler gäller oavsett om du haft inkomster i Sverige eller utomlands. Uppgift om dina inkomster i Sverige får vi från Skatteverket. Om du haft inkomster i utlandet måste du styrka dessa med beslut om slutligt skatt eller motsvarande från skattemyndigheten i landet där du bodde under det aktuella året. Om du inte haft någon inkomst måste du även styrka den uppgiften.

Du behöver skicka in uppgifterna i dessa två situationer:

 • Du har fått betala mindre på ditt lån med hänsyn till din inkomst.
 • Om du har lån tagna mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001 och vill få ditt årsbelopp beräknat utifrån inkomst i stället för din skuld. Om du inte lämnar in intyg om din inkomst kommer ditt årsbelopp bli fem procent av din skuld.

Här kan du läsa mer om vilka intyg du ska skicka in från några länder:

Intyg för inkomster i utlandet

Jag har överklagat min taxering från Skatteverket, kan ni räkna om mitt årsbelopp?

Ja, när Skatteverket har godkänt till överklagande. Då kan vi på nytt pröva vårt beslut om slutligt årsbelopp utifrån din nya inkomst. Du måste då ta kontakt med oss.

Kontakta oss

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2018-09-17
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul