Räkna ut ungefär hur mycket du kan få och hur återbetalningen kan bli

Gäller för studier i Sverige

Steg 1 av 3 Hur vill du studera? {{bidragUnderRubrik}} Studietakt {{bidragUnderRubrik}} i {{antalValdaVeckor}}
Steg 2 av 3 Hur mycket bidrag och lån behöver du under studietiden?
{{ beraknadeUppgifter.generelltBidrag }} kr
{{ beraknadeUppgifter.tillaggsBidrag }} kr
{{ beraknadeUppgifter.generelltLan }} kr
{{ beraknadeUppgifter.tillaggsLan }} kr
{{dirTotalSumma}} kr
Steg 3 av 3 Resultat och återbetalning
Studiemedel i {{anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel}}{{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel == 1 ? ' vecka': ' veckor' }}
Studietakt {{anvandarensVal.studietakt}} %
Bidrag och lån under studietiden {{dirTotalSumma}}  kr
{{ beraknadeUppgifter.PengarAttLevaForFyraVeckor }} kr betalas ut var fjärde vecka under studietiden.
Bidrag och lån under studietiden

Totalt belopp

Bidrag

{{ beraknadeUppgifter.summaBidrag }} kr

Lån

{{ beraknadeUppgifter.summaLan }} kr
Summa {{ beraknadeUppgifter.summaTotalt }} kr
Bidrag och lån under studietiden

Bidrag och lån under studietiden

Bidrag

{{ beraknadeUppgifter.generelltBidrag }} kr

Tilläggsbidrag för barn

{{ beraknadeUppgifter.tillaggsBidrag }} kr

Studielån

{{beraknadeUppgifter.generelltLan}} kr

Tilläggslån

{{ beraknadeUppgifter.tillaggsLan }} kr
Summa {{beraknadeUppgifter.summaTotalt}} kr
Kriterier

Kriterier

Studietakt

{{anvandarensVal.studietakt}} %

Veckor med studiemedel

{{anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel}}{{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel == 1 ? ' vecka': ' veckor' }}
Så blir din återbetalning
Första året betalar du i snitt
{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.forstaManadsInbetalningMedFormatering }} kr i månaden
Återbetalningstiden för ditt lån är {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.hurMangaArMedAterbetalning }} år.
Du kommer att betala tillbaka
{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaTotaltMedFormatering }} kr
Totala kostnaden innefattar ränta och expeditionsavgifter.
Lån under studietiden

Totalkostnad

Lån

{{ beraknadeUppgifter.summaLan }} kr

Ränta

{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaRantaMedFormatering }} kr

Expeditionsavgift

{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaExpeditionsavgiftMedFormatering }} kr
Summa {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaTotaltMedFormatering }} kr

År

Snitt per månad

Årlig kostnad

{{ x.ar }}

{{ x.snitt }}

{{ x.arsKostnad }}

Uppdaterad: 2022-12-18
Hjälpte den här sidan dig?