Hoppa till innehåll

2019-01-22

Allas våra pengar – nytt utbildningsmaterial till gymnasieskolorna

Är det självklart att få bidrag när man studerar? Vilket ansvar har jag som elev när jag tar emot bidrag? Detta är frågor som lyfts i ett nytt utbildningsmaterial som Delegationen för korrekta utbetalningar har tagit fram i samarbete med CSN och lärare. Materialet Allas våra pengar ska kunna användas av mentorer och lärare i samhällskunskap på gymnasiet.

Syftet med utbildningsmaterialet är att öka elevernas kunskap om det svenska välfärdssystemet samt om individens rättigheter och skyldigheter. Det är en del i ett större arbete för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Eftersom materialet riktar sig till gymnasiestuderande så blev studiebidraget en naturlig utgångspunkt.
- Studiebidraget är för många den första egna kontakten med ett välfärdssystem och också den första egna kontakten med en myndighet. Genom att utgå från ett ersättningssystem som berör eleverna hoppas vi kunna öka förståelsen för vikten av att utbetalningar från välfärdssystemen är korrekta, men också för individens ansvar, säger Sara Almer, kanslichef på delegationen för korrekta utbetalningar.

Materialet har skrivits och testats av lärare

Materialet innehåller dels ett faktamaterial som beskriver välfärdssamhällets framväxt och olika typer av förmåner, dels ett mentors- och lärarmaterial om studiebidraget med reflektionsfrågor samt diskussionsunderlag i form av fyra olika case.

Två gymnasielärare har tillsammans med delegationen och CSN tagit fram innehållet och skrivit texterna. Materialet har sedan testats på fyra gymnasieskolor. De lärare som testat materialet upplevde att det var relevant för både kursinnehållet och mentorsuppdraget. Flera lärare upplevde att materialet engagerar eleverna, just eftersom det handlar om ett bidrag som angår dem.

Allas våra pengar - utbildningsmaterial

Materialet finns även att ladda ner från våra partnersidor, på www.csn.se/allasvarapengar

Om delegationen för korrekta utbetalningar

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07) är en statlig delegation som arbetar på uppdrag av regeringen under 2016–2019 för att driva på arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

För att uppnå detta ska delegationen bland annat sprida kunskap om hur viktigt det är att skattemedel används på avsett sätt och vilka konsekvenserna blir om det inte sker. Delegationen ska också ta fram och sprida informationsmaterial, särskilt på områden där det finns anledning att komplettera övriga aktörers informationsinsatser.

Läs mer på delegationens webbplats

Hjälpte den här sidan dig?