session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Studiehjälp – bidrag för gymnasiestudier

Här hittar du informationsmaterial som du kan använda dig av när du informerar om CSN.

Om villkor, belopp, ansökan och utbetalning

På sidan som riktar sig till studerande har vi samlat information om bland annat villkor, belopp och utbetalningar. Där finns även information om ogiltig frånvaro och vad den studerande ska göra om något ändras i studierna eller om hen blir sjuk. Informationen finns även på engelska och delar av den finns även på andra språk.

Studiehjälp - bidrag för gymnasiestudier i Sverige

Study allowance for studies in Sweden

Language

Filmer

Vi har tagit fram två filmer som handlar om studiebidrag och ogiltig frånvaro på gymnasiet. Använd gärna filmerna när ni informerar gymnasieelever om CSN.

Filmerna finns textade på engelska, arabiska och dari under Languages.

Tryckt informationsmaterial

I blankettbeställningen kan du beställa ansökningsblanketter och informationsmaterial om studiehjälp och lärlingsersättning.

Ansökningsblanketterna finns bara på svenska men övrigt material finns översatt till flera språk.

Informationsblad

Informationsbladen kan du beställa i vår blankettbeställning eller ladda hem på sidan Blanketter.

Alla informationsblad finns översatta till flera språk.

Ogiltig frånvaro

Informationsbladet om ogiltig frånvaro finns på svenska, engelska, arabiska, dari, farsi, somaliska och tigrinja. Du beställer informationsbladen i vår blankettbeställning för partner eller laddar hem på sidan Blanketter.

Studier i Sverige
Bidrag från CSN för studier på gymnasiet - för utländska medborgare

Informationsbladet finns på svenska, engelska, arabiska, dari, farsi, franska, ryska, somaliska, spanska och tigrinja.

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet - för utländska medborgare (nr 1632A)

Svenskt studiestöd för studier i Sverige - för utländska medborgare

Informationsbladet finns på svenska, engelska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, farsi, finska, polska, somaliska, spanska och thailändska.

Svenskt studiestöd för studier i Sverige - för utländska medborgare (nr 4146A) Pdf, 62 kB.

Studier utanför Sverige
Studiehjälp för studier utanför Sverige

Informationsbladet finns på svenska och engelska.

Studiehjälp för studier utanför Sverige (nr 5009A) Pdf, 68 kB.

Svenskt studiestöd för studier utomlands - för utländska medborgare

Informationsbladet finns på svenska och engelska.

Svenskt studiestöd för studier utomlands - för utländska medborgare - (nr 4201A) Pdf, 56 kB.

Folder

Framsida av folder om studiestartsstöd

Klicka på bilden för att se hela foldern.

Allas våra pengar - undervisningsmaterial

Allas våra pengar är ett undervisningsmaterial om det svenska välfärdssystemet med utgångspunkt i studiebidraget. Det är användbart för dig som till exempel är mentor eller lärare i samhällskunskap.

Syftet är att öka elevernas kunskap om det svenska välfärdssystemet samt om individens rättigheter och skyldigheter. Materialet går att beställa i CSN:s blankettbeställning.

Materialet är framtaget av Delegationen för korrekta utbetalningar tillsammans med CSN och gymnasielärare.

Gå din egen väg - ett material för att inspirera till studier

CSN har tagit fram materialet Gå din egen väg för att inspirera unga att våga drömma och gå sin egen väg när det gäller utbildning och jobb – oavsett om vägen är rak eller krokig. Med verkliga berättelser och kunskap om studiestödets möjligheter vill vi ingjuta kraft och mod i dem som tvekar inför att studera vidare efter gymnasiet.

Materialet består av ett antal filmer med tillhörande reflektionsfrågor samt quiz och fakta om studiemedel. Använd gärna sajten tillsammans med eleverna när ni pratar om studier, yrkesval och ekonomi!

Till sidan Gå din egen väg

Du kan beställa affischer

Det finns tre olika affischer som du kan beställa kostnadsfritt från oss. Mirabel, Gabriella och Abdul. De är i A2-format.

Bild på tjej som blickar framåt
Affisch med Gabriella och ett citat från henne.
Affisch med Abdul och ett citat från honom

Webbinarium om materialet Gå din egen väg

I webbinariet pratar vi om en undersökning som CSN gjort tillsammans med UHÄ och UKÄ om gymnasiestuderandes inställning till högskolestudier, samt presenterar materialet Gå din egen väg.

Webbinarium om ogiltig frånvaro

Webbinarium om ogiltig frånvaro

I februari 2021 höll CSN ett webbinarium om studiebidrag och rapportering av ogiltig frånvaro. Här kan du se en inspelad version av webbinaret.

Detta tas upp i filmen men har ändrats sedan filmen spelades in

  • Under pandemin hade skolorna möjlighet att mejla in frånvarounderlag till CSN. Den möjligheten finns inte kvar längre.
  • CSN kan nu arkivera och se frånvarounderlagen i färg.
  • Eleverna och den som är betalningsmottagare för en omyndig elev kan nu se sina utbetalningar på Mina sidor på csn.se och i vår app CSN Mina sidor.

Webbinarium om ekonomiska konsekvenser av ogiltig frånvaro

I april 2021 höll CSN och Kronofogden ett webbinarium om ekonomiska konsekvenser av ogiltig frånvaro med en fördjupad del om återkrav.

Bildspel om studiebidrag och ogiltig frånvaro

Bildspelet kan du använda om du ska informera om studiebidrag och ogiltig frånvaro. Det finns anteckningar till sidorna som du kan ha som stöd när du pratar.

Bildspel om studiebidrag och skolk Powerpoint, 4 MB.

Uppdaterad: 2024-06-28
Hjälpte den här sidan dig?