session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2021-09-07

Rekordmånga studerade med studiemedel gångna läsåret

Under läsåret 2020/21 var det rekordmånga som studerade med studiemedel, visar ny läsårsstatistik från CSN.

Den pågående pandemin gjorde att antalet studerande i Sverige ökade med 16 procent till 513 200. Det totala antalet studiemedelstagare (både studerande i Sverige och utlandet) ökade med 68 000 till 528 200 studerande.

Många valde att ta tilläggslån

Tilläggslån är ett lån som lämnas till studerande med studiemedel som är 25 år eller äldre och som har haft en viss inkomst innan de börjar studera.

Antalet studiemedelstagare som tog tilläggslån var 60 100 i Sverige och 740 utomlands under läsåret 2020/21. Det innebär att antalet studerande i Sverige som valde att ta tilläggslån ökade med 34 procent jämfört med läsåret 2019/20.

Fler rekryterades till studiestartsstödet

Antalet studerande på grundskole- och gymnasienivå som fick studiestartsstöd ökade med 37 procent och uppgick till 7 400 studerande läsåret 2020/21. För att kunna få studiestartsstöd, som är ett studiestöd om enbart består av bidrag, måste den sökande ha kort tidigare utbildning, vara anmäld som arbetssökande och ska ha stora utbildningsbehov för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.


Färre med extra tillägg

Även antalet studerande som går i gymnasieskolan och som fick studiehjälp ökade. Antalet ökade med 2 procent till 355 100 personer. Antalet som får studiehjälp följer årskullarnas storlek.


Studiehjälpen består av ett studiebidrag på 1 250 kronor i månaden, extra tillägg till familjer med låg inkomst och inackorderingstillägg för den som studerar på annan ort. Antalet studerande som fick det extra tillägget var 13 400 och antalet har halverats de senaste två läsåren. Det var 5 100 studerande som fick inackorderingstillägg, vilket var en liten minskning.

Ta del av den officiella statistiken

Här hittar du statistiken i CSN:s databas.

Hjälpte den här sidan dig?