session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2022-03-18

Med anledning av situationen i Ukraina

För personer som flytt Ukraina och kommit till Sverige informerar vi här om vilka regler som gäller för dig som fått uppehålls­tillstånd enligt massflyktsdirektivet. För dem som sökt asyl i Sverige gäller andra regler. För studier i Ukraina kan vi inte bevilja nya ansökningar om studiemedel. Om du måste avbryta dina studier så behöver du höra av dig till CSN.

För studiestödsperioder som redan är beviljade (där du fått ett beslut) kan du få behålla dina studiemedel om du fortsätter dina studier på distans.

Med anledning av den allvarliga säkerhetssituationen i Ukraina och dess närområde beslutade Utrikesdepartementet den 12 februari 2022 att avråda från alla resor till Ukraina samt att uppmana svenskar som befinner sig i Ukraina att lämna landet. Din rätt till studiemedel kan påverkas när din skola håller stängt eller om du avbryter dina studier. Det är viktigt att du kontaktar CSN, om du är osäker på vad som gäller för dig.

Kontakta CSN

Vad gäller för personer som flytt till Sverige och vill studera?

Personer som lämnat Ukraina och flytt till Sverige kan vistas i Sverige utan tillstånd eller visum i 90 dagar och de har då inte rätt till studiestöd.

Ukrainska medborgare som får uppehållstillstånd i Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv kommer inte att kunna få studiestöd från CSN eftersom de enligt socialförsäkringsbalken inte ska anses vara bosatta här.

Ukrainska medborgare som söker om asyl och beviljas flyktingstatus i Sverige kan ha rätt till svenskt studiestöd vid studier.

Mer om studiestöd för flyktingar

Information for persons arriving to Sweden from Ukraine

People who have left Ukraine and arrived in Sweden can stay in Sweden without a permit or entry visa for 90 days, but they are then not entitled to student aid.

Ukrainian citizens who receive a residence permit in Sweden in accordance with the EU´s Temporary Protection Directive are not entitled to student aid from the Swedish Board of Student Finance (CSN). This is because according to the Social Insurance Code (socialförsäkringsbalken) Ukrainian citizens should not be considered to be resident here.

Ukrainian citizens who apply for asylum and are granted refugee status in Sweden may be entitled to Swedish student aid for studies.

Infor­ma­tion regar­ding the situ­a­tion in Ukraine - Migration Agency

Vad gäller för studier i Ukraina?

Ny ansökan om studiemedel

I och med UD:s avrådan får inte CSN bevilja nya studiemedel till studerande i Ukraina.

Om du avbryter dina studier

Du har inte rätt att behålla dina studiemedel om du avbryter dina studier eller inte längre kan studera.

Kontakta CSN för att anmäla om du har avbrutit dina studier eller inte kan fortsätta studera

Campus har stängt, men du fortsätter att studera på distans

Om din skola har beslutat att dina studier, som normalt bedrivs på campus, ska fortsätta på distans, har du rätt att behålla dina redan beviljade studiemedel för dessa distansstudier.

Om du åker hem

Om du vill resa hem, kan du försöka boka om din hemresa till en tidigare avgång. Om du har en studerande­försäkring kan du kontakta ditt försäkrings­bolag, för att ta reda på om försäkringen täcker kostnaderna för hem­resan. Går inte det kan du söka merkostnads­lån för ytterligare en hemresa.

Om studiemedel vid kriser och katastrofer

Du blir sjuk eller skadad

Om du blir sjuk eller skadad bör du anmäla sjukdom till CSN så fort som möjligt. Du kan ha rätt att behålla dina studiemedel under tiden du är sjuk.

Läs mer om sjukdom när du studerar utomlands

Läs mer på andra webbplatser

Läs på Migrationsverkets webbplats om vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten.

Håll dig uppdaterad via UD:s webbplats eftersom läget kan förändras snabbt.

Hjälpte den här sidan dig?