Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Ny i Sverige – för dig som är flykting eller god man till ensamkommande barn

I Sverige vill vi att alla ska ha möjlighet att studera för att lättare kunna få ett arbete. Därför kostar det vanligtvis ingenting att studera. Du kan dessutom ha rätt att få bidrag och låna pengar för att det ska bli lättare att bo och studera i Sverige.

Bidrag och lån från CSN

Du som är flykting och vill studera i Sverige kan ha rätt att få bidrag och låna pengar för dina studier. Det kallas för studiestöd. Studie­stödet finns för att de som studerar ska ha pengar till att betala hyra, mat och köpa annat som behövs under studietiden.

Om du är flykting kan du också ha rätt att låna pengar för att kunna köpa möbler och annan utrustning till ditt hem. Det kallas hemutrustningslån.

CSN är den myndighet som hanterar studiestödet och hemutrustningslånet.

Olika typer av studiestöd

Det finns olika studiestöd beroende på vad du studerar och hur gammal du är. Här är de vanligaste:

Studiehjälp för dig som studerar på gymnasiet och är 20 år eller yngre

Studerar du på gymnasiet kan du få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälp består av olika bidrag, exempelvis studiebidrag och extra tillägg. Extra tillägg är ett bidrag som du kan söka om din familj har låg inkomst. Om du är ensamkommande barn är det din egen inkomst som räknas.

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige

Studiemedel – bidrag och studielån

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel. Om du ska studera på en eftergymnasial utbildning, till exempel på universitetet, kan du söka studiemedel även om du är yngre än 20 år.

Studiemedel består av bidrag och studielån, men du kan välja att bara ta bidraget om du vill. Om du har barn kan du få extra bidrag. Det kallas tilläggsbidrag.

Så fungerar det att betala tillbaka studielånet

Studielånet måste du betala tillbaka även om du flyttar från Sverige. Du betalar inte hela lånet på en gång, utan CSN delar upp betalningen på flera år. Hur mycket du ska betala, och hur länge, beror bland annat på hur mycket du har lånat och hur hög räntan är.

Studiemedel för studier i Sverige

Studiestartsstöd – för dig som är arbetslös

Studiestartsstödet är till för dig som har varit arbetslös en längre tid och som behöver läsa in en grundskole- eller gymnasieutbildning för att kunna få ett arbete. Det är ett bidrag som du som längst kan få under 50 veckor om du studerar på heltid.

Det är din kommun som i första hand bedömer om du kan få ansöka om studie­starts­stödet. Det är också där du gör din ansökan. Det går inte att ansöka om studiestartsstöd direkt från CSN.

Studiestartsstöd

Rätt till svenskt studiestöd som flykting

I de här fallen har du vanligtvis rätt till svenskt studiestöd:

  • Om Migrationsverket har gett dig uppehållstillstånd för att du är flykting eller skyddsbehövande.
  • Om Migrationsverket har gett dig uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Uppehållstillståndet behöver vara giltigt, men det spelar ingen roll om det är permanent eller tidsbegränsat. Rätten till studiestöd gäller vanligtvis från och med den vecka du får ditt tillstånd.

Asylsökande

Om du är asylsökande och aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige har du inte rätt till studiestöd.

Fler situationer som ger rätt till svenskt studiestöd

Andra typer av uppehållstillstånd

Du kan ha rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig ett uppehållstillstånd enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd för gymnasiestudier är ett exempel på ett sådant tillstånd.

Om du bor i familjehem eller på HVB-hem

Om du är placerad i ett familjehem eller på en institution av en svensk myndighet, har du vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Du ska då

  • vara under 20 år
  • ha ett giltigt uppehållstillstånd
  • ha ett beslut från myndigheten som visar att du blivit placerad där.
Om uppehållstillståndet gått ut

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd. Det gäller om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut. Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehålls­tillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Det krävs också att den nya ansökan

  • har samma grund som tidigare, eller
  • gäller ett nytt tillstånd för att studera på gymnasiet i Sverige.
Om uppehållstillståndet ändras

Om något ändras i uppehållstillståndet är det viktigt att du kontaktar CSN så fort som möjligt. Då kan vi kontrollera om det påverkar studiestödet och se till att du får rätt belopp utbetalt. Det kan till exempel vara att Migrationsverket avslår din ansökan om förlängning av uppehållstillståndet eller att de återkallar ditt uppehållstillstånd. Då ska du kontakta oss och anmäla den ändringen.

God man till ensamkommande barn

Som god man till ensamkommande barn kan du ansöka om bidrag från CSN åt barnet. För att kunna ta emot pengarna behöver du anmäla dig som betalningsmottagare hos oss. Betalnings­mottagaren kan även vara till exempel en familjehemsförälder.

Anmäl betalningsmottagare till CSN

Du anmäler till CSN att du vill vara betalningsmottagare för barnet. Du kan anmäla det muntligt eller skriftligt.

En skriftlig anmälan kan du göra i samband med ansökan om bidrag. Det enklaste är att anmäla det på blanketten i ansökan om extra tillägg eller att skicka ett brev eller mejl till oss.

Styrk att du är god man

Du behöver även styrka att du är god man, och det gör du genom att skicka in ett registerutdrag eller annat intyg från Överförmyndar­nämnden. Om du inte redan är registrerad där, behöver du ordna det först.

Kan någon annan ta emot utbetalningarna?

Ja, ni kan bestämma att till exempel en familjehemsförälder ska vara den som tar emot pengarna. Då behöver du skicka in en kopia på socialförvaltningens beslut om att placera barnet i familjehem. Det gör du i samband med ansökan om bidrag. I ansökan ska det även framgå vilken familjehemsförälder som ska ta emot pengarna.

Ansöka om bidrag från CSN

Ansök om studiehjälp

För att CSN ska kunna pröva om det ensamkommande barnet har rätt till svenskt studiestöd måste du varje läsår skicka in blanketten "Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd". CSN skickar ut blanketten till barnets folkbokföringsadress i god tid inför varje läsår. Om du vill ha en blankett skickad till dig, kan du beställa den från CSN.

Ansök om extra tillägg

Ensamkommande barn har ofta rätt till extra tillägg, eftersom de har låg skattepliktig inkomst och dessutom saknar föräldrar i Sverige som kan räknas in i inkomstprövningen. Du behöver beställa en blankett för att ansöka om det åt barnet.

Skriv under blanketterna

Det är du som är god man som ska skriva under blanketterna. Har du inte anmält dig som betalningsmottagare hos oss? I så fall behöver du bifoga ett registerutdrag eller annat intyg från Överförmyndar­nämnden som styrker att du är god man.

Skicka blanketterna med post till oss.

Skolan måste skicka uppgifter

Innan vi kan besluta om studiebidraget måste skolan skicka studieuppgifter till CSN. Så snart barnet har fått sina fyra sista siffror i personnumret kan du kontakta skolan för att kontrollera att de skickat uppgifterna till oss.

Utbetalning av bidragen

Innan barnet fyllt 18 år betalar CSN ut pengarna till den som är betalningsmottagare. När barnet fyllt 18 år och blivit myndig betalar vi ut pengarna direkt till hen.

Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar, så de måste få veta vilket bankkonto de ska betala ut pengarna till. Du anmäler konto på deras webbplats.

Anmälan till Swedbanks kontoregister

Om kontonummer saknas

Om kontonummer saknas betalar vi ut pengarna via en kontant­avi. Den skickas till betalningsmottagaren. Betalningsmottagaren kan lösa in kontantavin hos Swedbank eller något av Kupong­inlösens ombud. Det står på avin var den går att lösa in.

När barnet fyller 18

När barnet fyller 18 år och blir myndig kommer vi att betala ut pengarna till hen. Det är därför bra om ni har ordnat ett bankkonto till barnet. Kom ihåg att anmäla kontonumret till Swedbanks kontoregister också.

Utbetalningarna stoppas vid ogiltig frånvaro

Om barnet skolkar har hen inte rätt till bidrag från CSN. Vi stoppar då utbetalningarna. Om hen redan har fått pengar som hen inte har rätt till, kommer vi att dra av den summan på de kommande utbetalningarna. När barnet återgår till studierna börjar vi betala ut bidragen igen.

Lån för att köpa saker till hemmet

Du som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet kan få låna pengar av CSN för att köpa möbler och annan utrustning till ditt nya hem. Det kan vara sängar, tallrikar, kastruller och stolar. Men inte till exempel mat, toalettpapper eller hyra för bostaden.

Hur mycket du får låna beror på hur stor din familj är, vad som redan finns i bostaden och hur mycket pengar du redan har.

Du behöver betala tillbaka hemutrustningslånet efter en tid i Sverige. Du börjar betala tillbaka lånet 2 år efter att du fick de första pengarna.

Hemutrustningslån - för att köpa saker till hemmet

Information in other languages

We have information about student finance and home equipment loan in English and other languages.

Languages

Ikon för senast publicerad Senast publicerad: 2018-02-20
Hjälpte den här sidan dig?
eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster