Hoppa till innehåll

2022-12-12

Viktigt att du betalar ditt lån i tid

Snart stänger vi våra e-tjänster i Mina sidor för att betala på lån. För att du inte ska få en påminnelseavgift så är det viktigt att du betalar i god tid innan tjänsterna stängs. Vi stänger tjänsterna den 31 december 2022 kl. 16 och öppnar dem igen den 7 januari 2023 kl. 07. Vi stänger tjänsterna för att räkna ut årsbeloppen för 2023.

Betala på ditt studielån

I år ska din inbetalning ha kommit in till CSN senast den 30 december. Det betyder att du behöver betala på lånet i god tid så att pengarna finns hos oss den 30 december 2022. Betalar du senare kan du få en påminnelseavgift på 450 kronor.

Så betalar du

Betala tillbaka studielån

Om du ska betala på ditt studielån kan du betala via autogiro, bankgiro eller e-faktura. Bor du utomlands kan du använda tjänsten Betala med kort eller betala med BIC/SWIFT eller IBAN.

Om autogiro, bankgiro, e-faktura

Betala från utlandet med BIC/SWIFT eller IBAN

Om påminnelseavgift

Vill du betala hela ditt studielån innan årsskiftet?

Om du vill betala hela ditt studielån innan årsskiftet så hör av dig i god tid till oss innan den 30 december. Ring oss för att få de uppgifter du behöver för att betala hela beloppet.

Kontakta oss om att betala tillbaka

Betala tillbaka hemutrustningslån

Din inbetalning på ditt hemutrustningslån behöver finnas hos CSN senast den 30 december. Du behöver betala på lånet i god tid så att pengarna finns hos oss till den 30 december 2022. Betalar du senare kan du få en påminnelseavgift på 60 kronor.

Du kan betala via bankgiro 5201-1053. Bor du utomlands kan du betala med BIC/SWIFT eller IBAN.

Betala tillbaka hemutrustningslån

Årsbesked till digital brevlåda

Om du har studielån och vill få ditt årsbesked till en digital brevlåda måste du anmäla dig till en.

På Digg:s webbplats hittar du mer information om vilka digitala brevlådor som finns och hur du ansluter dig till en brevlåda.

Om digitala brevlådor på Digg.se

Om vad ett årsbesked är

Årsbelopp för 2023

Under perioden 1 januari – 6 januari 2023 är våra handläggningssystem stängda för att vi ska räkna fram årsbeloppen för 2023. Det innebär att vi då inte kan svara på frågor om exempelvis årsbelopp eller betalningsplaner för 2023.

Från den 7 januari börjar vi skicka ut årsbeskeden till alla våra kunder med studielån. I årsbeskedet står ditt årsbelopp, det vill säga beloppet du ska betala under 2023. Lite senare får du en betalningsplan som visar när du ska betala. Från den 7 januari kan du och vi se ditt årsbesked och din betalningsplan i Mina sidor.

I januari är det många som vill prata med oss men det finns mycket du kan göra själv. I våra e-tjänster kan du ändra till månads–betalning, flytta fram en betalning och ansöka om att betala mindre med hänsyn till inkomst.

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Glöm inte att se till att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig. Det är viktigt att vi kan nå dig på telefon eller e-brev. Du kan själv ändra dina kontaktuppgifter när du loggar in i Mina sidor under Min profil.

Hjälpte den här sidan dig?