session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-11-28

Räntan på studielån 2024 beslutad

Regeringen har nu beslutat om räntan på studielån för 2024. Den nya räntan blir 1,23 %.

Denna artikel har uppdaterats med förtydliganden för de som redan är i återbetalning.

Räntan på studielån är rörlig, och i slutet av varje år fastställer regeringen räntan på studielånet för kommande år. Räntan beräknas utifrån statens upplåningskostnad de senaste tre åren och subventioneras sedan med 30 procent. De senaste åren har ränteläget stigit, vilket också har lett till en höjd studielåneränta. Under förra året höjdes räntan från historiska 0,00 % till 0,59 %. Från och med 2023 består studielåneräntan av årlig basränta och ett påslag för att täcka kreditförluster, det vill säga pengar som inte betalas tillbaka.

Regeringen har nu beslutat om studielåneräntan för 2024, vilket blir 1,23 %. Räntan består av en basränta på 0,80 % och ett räntepåslag på 0,43 %.

Vad innebär det i praktiken?

För dig som redan betalar på ditt lån innebär räntehöjningen att du kommer att få betala ett högre belopp nästa år.

– Studielånet är fortsatt ett av de mest fördelaktiga lånen du kan ta. Även om det sker en höjning av studielåneräntan så är det få lån du kan ta med en så låg ränta och med så fördelaktiga villkor. Även om höjningen nu procentuellt är stor, så är räntan låg om man tittar i ett längre perspektiv, säger Jan Söderholm, ekonomichef på CSN.

Studielåneräntan mellan 2010 och 2024

Frågor och svar om räntehöjningen

Hur påverkar det här mig som studerar?

Storleken på studiemedlen påverkas inte av räntehöjningen, däremot påverkar räntan hur mycket du ska betala tillbaka. För de allra flesta studerande med studiemedel börjar återbetalningen av lånen när studierna är avslutade.

Jag har tagit studielån innan räntan höjs, gäller räntehöjningen mig?

Räntehöjningen gäller alla som har studielån som är tagna efter 1988.

Lån som är tagna innan 1989 har ingen ränta utan räknas upp med ett så kallat regleringstal i stället. De lånen påverkas inte av den här räntehöjningen.

Vad händer om jag får svårt att betala tillbaka studielånet?

Om du har svårt att betala på ditt lån på grund av att du har låg inkomst eller att du har synnerliga skäl, kan du ansöka om att få betala mindre under en period. Det kallas för nedsättning.

Här kan du läsa mer om nedsättning av studielånet

Om du har lån tagna mellan den 1 juli 2001 och den 31 december 2021 har du möjlighet att ansöka om ändrade betalningsvillkor. Det innebär att du ändrar ditt lån till ett nytt annuitetslån och kan då få en ny återbetalningstid där du betalar din skuld på fler år med en lägre månadskostnad som följd.

Här kan du läsa mer om att ändra dina lån.

Jag vill betala av mitt lån helt innan räntan höjs. Hur gör jag?

Om du vill betala av ditt studielån ska du ringa eller mejla till oss och meddela när du vill göra inbetalningen. Då räknar vi ut räntan fram till dess så att du vet exakt vilken summa du ska betala.

Det kostar inget extra att slutbetala lånet.

Hur mycket dyrare blir lånet?

Det varierar beroende på storleken på din skuld. En högre skuld ger ett högre belopp att betala per år.

För nya återbetalare kan årsbeloppet som lägst fastställas till 15 procent av prisbasbeloppet. För 2024 motsvarar det lägsta årsbeloppet 8 595 kronor. Det gäller för låntagare som har en skuld upp till 232 000 kronor.

För en större skuld räknas årsbeloppet i stället ut med hänsyn till bland annat skuldens storlek, återbetalningstiden och räntan. Beroende på dessa faktorer är det individuellt vad årsbeloppet fastställs till.

Av nedanstående exempel framgår vad årsbeloppet fastställts till för respektive år med beaktande av räntan. Exemplet baseras på en skuld som uppgick till 250 000 kronor 2022.

Exempel

År

Ränta

Årsbelopp

2022

0,0

7 854 kr

2023

0,59

8 017 kr

2024

1,23

8 866 kr

 

Exemplet visar att låntagarens årsbelopp ökade från 8 017 kronor 2023 till 8 866 kronor 2024. Det motsvarar c:a 71 kronor mer att betala per månad.

Hur tas beslutet om räntan?

Räntan på studielån beslutas av regeringen och inte av CSN. Rent formellt kommer förslaget om den årliga räntejusteringen från Riksgälden. Riksgäldskontoret skickar i november ett förslag till regeringen på en ränta. Förslaget har beräknats utifrån alla räntesatser på statsobligationer och statsskuldsväxlar, med undantag för tremånaders statsskuldväxlar, som givits ut under perioden från november tre år bakåt till och med oktober innevarande år. Räntan blir genomsnittet av alla dessa räntesatser och avrundas till två decimaler, och subventioneras med 30 %. Från 2023 beslutade riksdagen om en ny modell på studielåneräntan som innebär att ett påslag görs för att bekosta de studielån som aldrig betalas tillbaka, till exempel om en låntagare inte kan betala eller avlider. Studielåneräntan består därför av en basränta och ett påslag.

Utifrån Riksgäldens förslag fastställde regeringen räntan till 1,23 procent för 2024 den 28 november.

Hur fungerar studielånet?

Är du nyfiken på hur studielånet fungerar? Hör vår utredare Patric förklara vad som är speciellt med studielånet och varför det skiljer sig mot andra lån.

Hjälpte den här sidan dig?