Hoppa till innehåll

Rättsavdelningen

Rättsavdelningen ansvarar för rättslig styrning och rättsligt stöd till CSN:s verksamheter. Det innefattar bland annat framtagande av föreskrifter, allmänna råd, meddelanden och ställningstaganden, rättslig information och rättslig vägledning (handböcker). Avdelningen har även ansvar för att följa och analysera de studerandes sociala och ekonomiska situation, samt att analysera och utvärdera studiestödets, hemutrustningslånets och körkortslånets utveckling och effekter.

Publicerad: 2023-03-31
Hjälpte den här sidan dig?