session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Rättsavdelningen

Rättsavdelningen ansvarar för rättslig styrning och rättsligt stöd till CSN:s verksamheter. Det innefattar bland annat framtagande av föreskrifter, allmänna råd, meddelanden och ställningstaganden, rättslig information och rättslig vägledning (handböcker). Avdelningen har även ansvar för att följa och analysera de studerandes sociala och ekonomiska situation, samt att analysera och utvärdera studiestödets, hemutrustningslånets och körkortslånets utveckling och effekter.

Publicerad: 2023-03-31
Hjälpte den här sidan dig?