session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Författningssamling

Här ser du de föreskrifter och allmänna råd som CSN har beslutat om. De finns både i fulltext och i en tryckt version.

Författningar i fulltext och tryckt version

När en författning har funnits ett tag kan alla ändringar göra det svårt att se vilken text som gäller. Därför finns den som fulltext där alla ändringar är inlagda på rätt plats i grundförfattningen.

Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

I den tryckta versionen finns grundförfattningen och eventuella ändringar var för sig. Här finns också de förordningar som regeringen har beslutat om, men som inte är publicerade i Svensk författningssamling (SFS).

Studiemedel

Tryckt version - studiemedel

Studiehjälp

Återbetalning

Fulltext - återbetalning

Här hittar du CSN:s föreskrifter och allmänna råd om återbetalning i fulltext. Författningarna rör de tre återbetalningssystemen. Föreskrifter om regleringstal från 1978 och framåt samt upphävanden som rör återbetalning finns inte i fulltext. Dessa kan du i stället hitta i en tryckt version under rubriken Återbetalning.

Tryckt version - återbetalning

Här hittar du CSN:s föreskrifter och allmänna råd om återbetalning i en tryckt version. Författningarna rör de tre återbetalningssystemen. Dessutom finns här föreskrifter om regleringstal från 1978 och framåt samt upphävanden som rör återbetalning.

Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Lån 1 januari 1989-30 juni 2001 (studielån)

Lån före 1989 (studiemedel)

Regleringstal

Upphävanden

Tryckta versioner utgivna 2023

Tryckta versioner utgivna 2022

Uppföljning av föreskrifter

De föreskrifter som CSN beslutar om, är vi också skyldiga att följa upp effekterna på.

I en uppföljningsrapport beskriver CSN vilka effekter föreskriften har fått och om effekterna har varit de avsedda. Rapporten avslutas med en bedömning av om den granskade föreskriften behöver justeras på något sätt.

Se CSN:s uppföljningar av föreskrifter

Uppdaterad: 2024-05-15
Hjälpte den här sidan dig?