session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Visselblåsning

Visselblåsarlagen ger skydd mot repressalier för dem som slår larm om missförhållanden av allmänintresse. Lagen skyddar bland annat den som söker jobb på CSN, anställda hos leverantörer som utför arbete för CSN:s räkning, praktikanter och den som avslutat sin anställning hos CSN.

Vad är ett missförhållande av allmänintresse?

Exempel på missförhållanden av allmänintresse kan bland annat vara mutor eller korruption, att det slösas med skattemedel eller säkerhetsbrister. Fler situationer kan avses så länge det ligger i allmänhetens intresse att den aktuella situationen rapporteras.

Sekretess och skydd mot repressalier

CSN får inte utsätta den rapporterande personen för repressalier till följd av visselblåsningen. Uppgift om en visselblåsares identitet omfattas av den starkaste sekretessgrunden och får inte lämnas ut. En förutsättning för att omfattas av skyddet är att den som rapporterar har skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.

Hur rapporterar man ett missförhållande?

Den som vill rapportera ett missförhållande av allmänintresse kan kontakta CSN:s chefsjurist eller säkerhetschef. Kontakten kan ske via brev eller e-post, via telefon eller genom att boka ett möte. Den som vill vara anonym kan lämna ett osignerat brev eller skicka e-post från anonym e-postadress till ovan angivna personer. Beakta att uppgifter som kan vara sekretessbelagda inte i första hand bör skickas via e-post.

Det finns även en möjlighet att göra en anmälan till ”behöriga myndigheter”. Rapporteringen ska då först föregås av en rapportering till CSN och endast om den rapporteringen inte leder till vissa uppföljningsåtgärder eller viss återkoppling får rapportering ske till behöriga myndigheter. Vilka myndigheter som är behöriga för olika områden regleras i förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Behandling av personuppgifter

När du rapporterar ett misstänkt missförhållande och uppger kontaktuppgifter eller andra personuppgifter medför det att CSN behandlar dessa personuppgifter. Läs mer om CSN:s personuppgiftsbehandling på sidan csn.se/personuppgifter.

Publicerad: 2022-07-07
Hjälpte den här sidan dig?