session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2017-01-18

CSN vill stärka återbetalningen av studielån genom nya internationella avtal

CSN efterlyser internationella avtal för att förbättra återbetalningen av studielån. CSN vill även att det skapas en ny folkbokföring för utlandsbosatta personer. I den bör det finnas kontakt- och adressuppgifter som alla myndigheter kan använda.

Idag redovisar CSN ett regeringsuppdrag med åtgärder för att stärka återbetalningen av studielån. Främst gäller det åtgärder gentemot låntagare bosatta i utlandet (4 procent av samtliga personer med studielån).

CSN har de senaste åren drivit flera lyckade rättsprocesser i utlandet. Det har skapat tydlighet och ger ett signalvärde om vikten av att betala tillbaka studielån.

- För att öka tempot i det arbetet behöver vi fler internationella överenskommelser. Inom skatteområdet har det varit lyckat, och vi tror att det går att åstadkomma även när det gäller studielånen, säger Christina Forsberg, generaldirektör vid CSN.

CSN föreslår även att hanteringen av person- och kontaktuppgifter för personer bosatta i utlandet förbättras. Uppgifterna (exempelvis adresser, telefonnummer och postadresser) bör läggas som en tydlig arbetsuppgift hos en myndighet.

- Fungerande kontaktuppgifter är avgörande för att vi ska ha möjlighet att debitera och eventuellt kräva låntagare på uteblivna belopp, säger Christina Forsberg.

Mer analyser

CSN föreslår även skärpningar i regelverket när en studerande ansöker om studielån. En studerande ska inte kunna ha obetalda återkrav som är mer än 12 månader gamla. I de fallen ska studiemedel nekas.

CSN tänker även fortsätta arbetet med så kallade prediktiva analyser. Analyserna ska göra det enklare att identifiera kundgrupper som är i riskzonen för att missköta sina betalningar. Resultatet ska ge CSN möjlighet att genomföra snabbare insatser.

Under 2016 har CSN:s medarbetare arbetat med nya metoder för att få in fler betalningar från utlandsbosatta. CSN har bland annat skickat inkassokrav till fler länder, börjat begära utmätning i utlandsbosattas fastigheter i Sverige och även börjat använda ett ”snabbspår” hos norska motsvarigheten till Kronofogden – Namsmannen.

- Vi hade räknat med att dessa specifika åtgärder skulle ge fem miljoner kronor. Det har gett 15 miljoner kronor, betydligt mer än förväntat, säger Christina Forsberg.

För mer information: Kontakta CSN:s pressekreterare Klas Elfving 076-1196551.

Fakta: Studielån

Cirka 1,5 miljoner personer har svenska studielån. De är skyldiga totalt cirka 213 miljarder kronor. 96 procent av låntagarna bor i Sverige, 4 procent bor i utlandet. De utlandsbosatta låntagarna är skyldiga cirka 14,6 miljarder kronor.

Hjälpte den här sidan dig?