session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2017-03-14

Färre får studiemedel

Antalet personer med studiemedel minskar för andra året i rad. Totalt fick cirka 471 000 personer studiemedel 2016, 11 000 personer färre än 2014. Antalet studerande på gymnasienivån minskar mest. Det visar CSN:s årsredovisning.

Trots minskningen råder ändå högtryck inom studiestödet. Knappt 340 000 personer fick studiemedel på eftergymnasial nivå i fjol, det är i närheten av rekordnivåerna.

1 600 personer färre valde att studera i utlandet 2016 jämfört med 2015. Totalt studerade 31 500 personer i utlandet under 2016.
- Vi har sett att ungdomskullarna som lämnar gymnasieskolan har varit relativt små under en följd av år. Det får effekt på gruppen utlandsstuderande eftersom de allra flesta i den gruppen är yngre studerande på eftergymnasial nivå, säger Christina Forsberg, generaldirektör vid CSN.

Cirka 109 000 personer, 4 000 färre än 2015, fick studiemedel för studier på gymnasienivå under 2016. 22 000 personer fick studiemedel på grundskolenivå förra året, nivån var ungefär den samma under 2015.

Polisanmälda bidragsbrott

CSN betalade ut 27,7 miljarder kronor i studiemedel under 2016, cirka 100 miljoner kronor mer än året innan. Statens utestående fordran för studielån uppgick den 31 december 2016 till 213 miljarder kronor. Cirka 1,5 miljoner personer har studielån.

Under 2016 fortsatte CSN att intensifiera arbetet med att förhindra bidragsbrott och säkerställa att studiestöd bara hamnar hos dem som har rätt till det. Totalt uppgick antalet polisanmälningar till 242 stycken under 2016.

CSN fattade beslut om återkrav värda 485 miljoner kronor, nivån är 41 miljoner kronor lägre än 2015. Återkrav uppstår om ett stöd betalats ut felaktigt. Under 2016 har det blivit färre återkrav på grund av inkomst, vilket i sin tur beror på att fribeloppet höjts.

Under 2016 fick mer än var sjunde studerande i Sverige sitt studiemedelsbeslut inom veckas tid. Den genomsnittliga väntetiden i telefon hos CSN var 6 minuter och 44 sekunder.

Åtta av tio kunder är nöjda med CSN:s service. Kvaliteten i ärendehanteringen upplevs som hög inom de flesta av verksamhetsområdena.

- Allt fler av våra kunder både använder och uppskattar våra e-tjänster. Under 2016 hade vi drygt 13 miljoner besök i Mina sidor, de tjänster som ökat mest i efterfrågan är kopplade till återbetalning av studielån, säger Christina Forsberg.

Läs mer i CSN:s årsredovisning 2016 Pdf, 3 MB..

För mer information: Kontakta CSN:s pressekreterare Klas Elfving, 076-119 65 51

Hjälpte den här sidan dig?