session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2018-03-22

Lägre andel av de studerande upplever att ekonomin är bra

Studerande är mindre nöjda med sin ekonomiska situation än tidigare. Det visar en ny stor undersökning från CSN. Däremot är de flesta studerande nöjda med sin studiesituation. Men en högre andel anser att studietempot är för högt.

65 procent av de studerande säger att de har en ganska bra, bra eller mycket bra ekonomisk situation. Det är en minskning med två procentenheter jämfört med resultatet 2015.

CSN konstaterar att en lägre andel av de studerande säger att de använder sparade medel och löneinkomster för att finansiera studierna. Det är också mindre vanligt att få ekonomiskt stöd från anhöriga.
- Det gör att studiemedlet tycks bli allt viktigare för de studerandes ekonomi. Trots att studiemedlet höjts de senaste åren är det osäkert om det kompenserar för att förekomsten av andra inkomstkällor har minskat, säger Andreas Dahlkvist, utredare vid CSN.


Stora skillnader mellan grupper

Knappt tre fjärdedelar av de studerande med studiemedel (bidrag och lån) säger att studiemedlet täcker mer än 75 procent av deras levnadsomkostnader. Även den nivån är lite lägre än tidigare.

- Det finns stora skillnader mellan olika studerandegrupper när det gäller kostnaderna. Äldre studerande och studerande med barn har ofta högre kostnader än yngre studerande, exempelvis för bostaden. De äldre gör också en mer negativ bedömning av hur långt studiemedlet räcker jämfört med dem som är yngre, säger Andreas Dahlkvist, utredare vid CSN.

Arbete och studier

43 procent av de studerande säger att de jobbar vid sidan av studierna. Fyra av tio studerande säger att arbetet påverkar studierna negativt, två av tio säger att arbetet är positivt för studierna.
- Andelen som arbetar vid sidan studierna har ökat marginellt de senaste två åren. Det vanligaste skälet att arbeta vid sidan om studierna är att skaffa sig extrapengar, 34 procent anger detta, säger Andreas Dahlkvist.

Läs hela ”Studerandes ekonomiska och sociala situation”.

För mer information: Andreas Dahlkvist, utredare CSN, 060-146373, 070-2749018.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare, 060-186155, 076-1196551

Mer fakta om undersökningen:

Åtta av tio studerande anger att studiesituationen är bra och att de är nöjda med lärares och handledares förmåga att lära ut. Däremot uppger en högre andel än tidigare att studietempot är för högt.

Sju av tio studerande uppger i undersökningen att de mår bra eller mycket bra. Andelen av de studerande som säger att de mår bra är något lägre än för resten av befolkningen.

Resultatet i undersökningen ”Studerandes ekonomiska och sociala situation 2017” bygger på svar från drygt 6 000 personer under hösten 2017. Det här är den sjätte undersökningen som CSN genomför av samma slag.
De tidigare genomfördes 2007, 2009, 2011, 2013 och 2015. CSN har ställt frågor till studerande på komvux, folkhögskola, högskola, universitet och yrkeshögskolan.

Hjälpte den här sidan dig?