session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2018-09-04

Över 1 750 personer har redan ansökt om körkortslån

I lördags, den 1 september, öppnades möjligheten att ansöka om det nya körkortslånet. Tre dagar efter införandet har fler än 1750 personer ansökt om det nya stödet.

Intresset för det nya körkortslånet har varit stort de första dagarna. De första ansökningarna kom in direkt efter att CSN öppnat upp systemen.
- Vi är positivt överraskade att så många redan ansökt om stödet. Det har varit ett högt tryck från målgruppen, säger Klas Elfving, pressekreterare vid CSN.

Fler män än kvinnor

Hittills har nästan dubbelt så många män som kvinnor ansökt om körkortslånet. Högst antal sökande finns i storstadslänen Skåne (282 personer), Stockholm (254 personer) och Västra Götaland (233 personer).
- De som har ansökt är spridda över olika ålderskategorier, även om det är flest i åldersspannet mellan 19 och 37 år. Under måndagen har CSN börjat fatta de första besluten om lånelöften, säger Klas Elfving.

Behandlas i turordning

CSN får varje år en summa pengar som ska användas för körkortslånet. Myndigheten beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in och så länge pengarna räcker.

Under 2018 har regeringen avsatt 151 miljoner kronor för körkortslånet. Det räcker till totalt 10 000 personer. Under 2019 finns en budgetpost på 521 miljoner kronor.

Fakta körkortslånet:

  • Körkortslånet är för personer som är arbetslösa mellan 18 och 47 år.
  • Körkortslånet beviljas för svenskt körkort med körkortsbehörighet B, det vill säga för personbil och lätt lastbil.
  • Lånet är på högst 15 000 kronor.
  • Körkortslånet ska sedan betalas tillbaka, och det ska göras även om personen inte får körkort.

Läs mer om körkortslånet (länk)


Hjälpte den här sidan dig?