session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2018-10-10

Antalet studerande i utlandet minskar

Förra läsåret minskade antalet studerande i utlandet till 26 100 personer. Nivån är nu den lägsta sedan läsåret 2008/2009. Flest studerande är det i USA, Storbritannien, Australien. De vanligaste studieorterna är London och Köpenhamn.

Förra läsåret var det två procent färre studerande i utlandet jämfört med läsåret 2016/2017. Knappt hälften av de studerande studerar inom EU.

De två mest populära skolorna ligger i länder där många läkarstuderande studerar, Riga Stradins University och Medical University of Gdansk. Där studerade cirka 400 svenskar på vardera skola förra läsåret.
- Antalet läkarstuderande i utlandet ligger kvar på ungefär samma nivå som läsåret innan. Sedan toppnoteringen 2011/2012 har antalet läkarstuderande i utlandet minskat med cirka 500 personer. En förklaring till det är att läkarutbildningen i Sverige har byggts ut, säger Carl-Johan Stolt vid CSN.

Minskar i USA

Antalet studerande i det mest populära landet för utlandsstudier, USA, har minskat med 1 100 personer sedan toppnoteringen 2014/2015. Antalet i det näst mest populära landet, Storbritannien, har också minskat med cirka 1 000 studerande per läsår under samma tidsperiod.
- Vi bedömer att minskningen i huvudsak beror på att de årskullar som lämnat gymnasieskolan är mindre än tidigare. Detta påverkar antalet utlandsstuderande eftersom de som studerar i utlandet är jämförelsevis unga, säger Carl-Johan Stolt.

Flest free-movers

Av de studerande utomlands 2017/2018 var 16 700 så kallade free-movers (studier på eftergymnasial nivå där den studerande själv plockar ihop sin utbildning), 7 000 var utbytesstuderande och 2 600 studerande som läste språkkurser. 310 studerade på gymnasienivå.


Regelverket inom studiemedel utland har förändrats både 2015 och 2018, möjligheten att använda studiemedlet i utlandet har blivit mer flexibelt. En effekt har blivit att betydligt fler väljer språkstudier i engelska i USA.

Läs mer om läsårsstatistiken 2017/2018


För mer information: Carl Johan Stolt, utredare CSN, 070-3418514.

Hjälpte den här sidan dig?