Hoppa till innehåll

2018-10-10

Antalet studerande i utlandet minskar

Förra läsåret minskade antalet studerande i utlandet till 26 100 personer. Nivån är nu den lägsta sedan läsåret 2008/2009. Flest studerande är det i USA, Storbritannien, Australien. De vanligaste studieorterna är London och Köpenhamn.

Förra läsåret var det två procent färre studerande i utlandet jämfört med läsåret 2016/2017. Knappt hälften av de studerande studerar inom EU.

De två mest populära skolorna ligger i länder där många läkarstuderande studerar, Riga Stradins University och Medical University of Gdansk. Där studerade cirka 400 svenskar på vardera skola förra läsåret.
- Antalet läkarstuderande i utlandet ligger kvar på ungefär samma nivå som läsåret innan. Sedan toppnoteringen 2011/2012 har antalet läkarstuderande i utlandet minskat med cirka 500 personer. En förklaring till det är att läkarutbildningen i Sverige har byggts ut, säger Carl-Johan Stolt vid CSN.

Minskar i USA

Antalet studerande i det mest populära landet för utlandsstudier, USA, har minskat med 1 100 personer sedan toppnoteringen 2014/2015. Antalet i det näst mest populära landet, Storbritannien, har också minskat med cirka 1 000 studerande per läsår under samma tidsperiod.
- Vi bedömer att minskningen i huvudsak beror på att de årskullar som lämnat gymnasieskolan är mindre än tidigare. Detta påverkar antalet utlandsstuderande eftersom de som studerar i utlandet är jämförelsevis unga, säger Carl-Johan Stolt.

Flest free-movers

Av de studerande utomlands 2017/2018 var 16 700 så kallade free-movers (studier på eftergymnasial nivå där den studerande själv plockar ihop sin utbildning), 7 000 var utbytesstuderande och 2 600 studerande som läste språkkurser. 310 studerade på gymnasienivå.


Regelverket inom studiemedel utland har förändrats både 2015 och 2018, möjligheten att använda studiemedlet i utlandet har blivit mer flexibelt. En effekt har blivit att betydligt fler väljer språkstudier i engelska i USA.

Läs mer om läsårsstatistiken 2017/2018


För mer information: Carl Johan Stolt, utredare CSN, 070-3418514.

Hjälpte den här sidan dig?