session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2019-10-24

Äldre med studielån har oftare problem med betalningen

Fler och fler med studielån blir äldre. De får oftare problem med betalningen och ett fåtal får även obetalda årsbelopp kvar efter 68 års ålder, visar en ny rapport från CSN.

De allra flesta med studielån har i dag lån tagna efter 2001, det så kallade annuitetslånet. Nu börjar en del av de låntagarna komma upp i 60-årsåldern.

Idag är det cirka 4 000 personer med annuitetslån över 60 års ålder, 2025 beräknas den siffran vara 8 000 låntagare.

I gruppen fick 27 procent av låntagarna sina belopp överförda till Kronofogden under 2017. Totalt sett för alla låntagare är motsvarande siffra 7 procent.
- Oftast har de äldre låntagarna relativt små skulder kvar. Däremot har de ofta höga årsbelopp att betala de sista skuldåren, säger Hanna Rösth, analytiker vid CSN.

Kvar efter avskrivning

Annuitetslånet avskrivs vanligtvis utan att låntagaren behöver ansöka om det vid det år låntagaren fyller 68 år. Men har låntagaren årsbelopp som är obetalda de tre sista betalningsåren före 68 års ålder, skrivs de beloppen inte av.

Idag har enbart en handfull personer obetalda studieskulder efter 68 års ålder. Men antalet kommer sannolikt att öka på sikt. Samma utveckling förväntas när det gäller antalet personer som får sina studielån avskrivna på grund av ålder.
- Personer som har belopp kvar efter 68 års ålder har oftast haft betalningsproblem en längre tid. Vi kommer nu att följa den här gruppen mer noggrant, säger Hanna Rösth.

Fler kan få nedsättning

Möjligheten till nedsättning av årsbeloppen gör att låntagarna över 60 år i högre utsträckning kan betala av sina skulder och undvika kronofogdekrav - jämfört med yngre åldersgrupper.
- Samtidigt är det relativt få låntagare över 60 år som ansöker om nedsättning. Vi vet att en högre andel har rätt att använda den här trygghetsregeln, säger Hanna Rösth.

Läs rapporterna om äldre låntagare:

Rapporten: Äldre med annuitetslån - nedsättning

Rapporten: Äldre med annuitetslån - höga årsbelopp

För mer information: Hanna Rösth, analytiker CSN, 060-146378.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551.

Fakta annuitetslånet

Annuitetslånet infördes 2001. Återbetalningen ska vanligtvis ske över 25 år eller som längst till och med det år som låntagaren fyller 60 år. Årsbeloppen ökar i storlek under återbetalningstiden.
Totalt är det drygt 1,3 miljoner personer som betalar tillbaka på studielånen. Av dem har drygt en miljon personer annuitetslånet.

Hjälpte den här sidan dig?