session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2022-10-19

Strax över hälften av komvux- och folkhögskolestuderande har tillräckliga inkomster

Komvux- och folkhögskolestuderande med studiemedel har inkomster på 13 800 kronor i månaden och utgifter på 13 600 kronor i genomsnitt. Gruppen har svårare än andra studerande att klara av oväntade utgifter. Det visar CSN:s rapport Komvux- och folkhögskolestuderandes inkomster och utgifter våren 2022.

I rapporten konstateras att 57 % av de studerande har inkomster som täcker utgifterna under en studiemånad. Svårast att få utgifterna att räcka till är studerande med barn, något som finns i högre utsträckning bland komvux- och folkhögskolestuderande än andra studerande­grupper.

– Vi ser att bland studerande med barn är inkomsterna förvisso högre, exempelvis genom barnbidrag, men också att utgifterna är högre, säger Peter Engberg, analytiker på CSN. I synnerhet ensamstående föräldrar har väldigt små marginaler

Ensamstående i hyresrätt lånar mest

Studiemedel utgör i genomsnitt 64 procent av den totala inkomsten per månad. Valet att ta studielån är ofta kopplat till livssituationen. Exempelvis har boende i hyresrätt har ofta högre boendekostnader och där är också lånebenägenheten högre. Lånebenägenheten är också högre bland studerande som är ensamstående.

– För ensamstående är studielånet särskilt betydelsefullt, säger Peter Engberg. Vi vet också att inom komvux och folkhögskola har andelen som tar studielån ökat de senaste åren. Det indikerar att behovet av ytterligare inkomster har ökat och att studiemedlet spelar en avgörande roll för mångas möjligheter att studera.

Kvinnor har både högre inkomster och utgifter än män och äldre studerande har både högre inkomster och högre utgifter än yngre studerande. Den enskilt största förklaringen till skillnaderna är att kvinnor och äldre oftare har barn.

Komvux- och folkhögskolestuderande har svårare att klara av oväntade utgifter

Studerande på komvux- och folkhögskola har sämre förutsättningar att klara av oväntade utgifter än både högskolestuderande och befolkningen som helhet. Ungefär 30 procent av de komvux- och folkhögskole­studerande med studiemedel skulle klara av att betala en oväntad utgift på 12 000 kronor utan att låna eller be om hjälp. Motsvarande andel bland högskolestuderande är 60 procent.

Mer information om rapporten lämnas gärna av:

Peter Engberg
Analytiker, enheten för Kunskap om studiestödet
060-18 62 69

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 181 60 04

Läs rapporten komvux- och folkhögskolestuderandes inkomster och utgifter våren 2022 här.

Om undersökningen

Rapporten Komvux- och folkhögskolestuderandes inkomster och utgifter våren 2022 baseras på en enkät gjord till komvux- och folkhögskolestuderande som läser på grundskole- eller gymnasienivå i Sverige under våren 2022. I enkäten ställdes frågor kring studerande inkomster och utgifter och de studerande ombads bland annat uppskatta samtliga inkomster och utgifter fördelat på olika kategorier.

Hjälpte den här sidan dig?