session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2022-11-14

Yrkeshögskolestudenter generellt nöjda – men ekonomin en utmaning

Studerande på yrkeshögskola lyckas väl med sina studier och har en ljus bild av framtiden. Däremot är det en utmaning att få ekonomin att gå ihop. Det visar CSN:s rapport Yrkeshögskolestuderandes ekonomiska och sociala situation 2022.

CSN:s rapport visar att 80 procent av de studerande på yrkeshögskolan uppger att de lyckas helt med sina studier. Nästan alla tror också att studierna kommer att ge dem en ljus framtid. Utbildningens tydliga koppling till ett yrke som efterfrågas på arbetsmarknaden är det som främst lockar till studier på yrkeshögskola. Generellt börjar yngre studerande på yrkeshögskola just för möjligheten till jobb, medan äldre gör det för att ställa om i arbetslivet och omskola sig.

Yrkeshögskolestuderande är också mindre stressade än högskolestuderande i stort och endast en låg andel har svåra hälsobesvär. Bland dem som upplever besvär är det vanligast med trötthet, oro och sömnsvårigheter, följt av nedstämd­het och huvudvärk.

Ekonomin en orosfaktor

En majoritet av de studerande på yrkeshögskola tycker att den ekonomiska situationen är bra men ekonomin upplevs ändå som sämre än bland studerande vid andra skolformer. Äldre studerande och studerande med barn har svårast att få studiemedlen att räcka till.

– Gruppen yrkeshögskolestuderande är i genomsnitt äldre än till exempel högskolestuderande, vilket också innebär att fler har höga boende­kostnader och ekonomiskt ansvar för barn. Det påverkar naturligtvis ekonomin, säger Sofia Lennerth, analytiker på CSN.

40 procent av de studerande på yrkeshögskolan menar att deras ekonomi är ganska dålig, dålig eller mycket dålig. Bland de som tar studielån är det drygt 30 procent som bedömer att studiemedlen täcker deras levnads­omkostnader. Lite mer än hälften, 60 procent, menar att studiemedlen täcker omkostnaderna till 75 procent.

Studiemedel starkt bidragande till studier

Studiemedel beskrivs som en särskilt viktig faktor för att börja studera på yrkeshögskola.

– Möjligheten till studiemedel är särskilt betydelsefull för studerande på yrkeshögskola, säger Sofia Lennerth. Andelen studerande som rekryteras av studiemedel, det vill säga den grupp som inte hade börjat studera om de inte hade kunnat få studiemedel, är högre vid yrkeshögskola än inom andra skolformer

Trots att endast 30 procent av de studerande tycker att studiemedlen är tillräckliga är det bara varannan person som arbetar vid sidan om studierna. Det är en lägre andel än bland högskolestuderande, vilket kan bero på att det är svårt att kombinera yrkeshögskolans praktikperioder med ytterligare arbete vid sidan om studierna.

Läs rapporten Yrkeshögskolestuderandes eko­nomiska och sociala situation 2022

Mer information lämnas gärna av

Sofia Lennerth
Analytiker
060 – 64 52 66

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 181 60 04

Hjälpte den här sidan dig?