session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-09-15

Ny rapport från CSN - Många i studier innan de fick omställningsstudiestöd

CSN publicerar idag en första uppföljning av omställningsstudiestödet. Uppföljningen visar att mer än hälften av alla som fick omställningsstudiestöd under våren 2023 redan var i studier och att de flesta sökte omställningsstudiestöd för att byta yrkesbana.

CSN:s uppföljning av omställningsstudiestödet som skickats till regeringen visar att 57 % av alla som fick omställningsstudiestöd utbetalt under våren 2023 redan hade studiemedel under hösten 2022. Störst andel fanns i gruppen 27–39 år där 72 % redan hade studiemedel. Omställningsstudiestödet är mer fördelaktigt än andra studiestöd vilket rimligen fick många som redan var i studier att istället ansöka om det nya stödet.

– Andelen får anses som hög eftersom det fanns bestämmelser som delvis skulle begränsa möjligheten att få omställningsstudiestöd för dem som var i studier innan 2023. Det finns dock anledning att tro att andelen kommer att minska framåt och att omställningsstudiestödet då blir mer rekryterande till studier, säger Carl Johan Stolt, analytiker på CSN.

Ungefär 90 % av dem som fick omställningsstudiestöd under våren uppgav att de var anställda innan studierna började. Andelen som normalt arbetar inom offentlig sektor är överrepresenterad bland dem som studerar med omställningsstudiestöd, i förhållande till andelen av befolkningen som arbetar i den offentliga sektorn. Majoriteten studerade för att byta yrkesbana.

Långa handläggningstider ger bekymmer

I rapporten redogörs också för CSN:s erfarenheter under det år som gått sedan omställningsstudiestödet infördes. Den stora mängd ansökningar, i kombination med ett komplext regelverk och en kort införandetid, beskrivs som huvudanledningarna till varför handläggningstiderna blivit utdragna. De långa handläggningstiderna medför i sin tur nya problem.

– Väntetiderna skapar nya bekymmer när de studerande tvingas ändra sina planer, ansöka om studiemedel istället eller dra tillbaka sin ansökan. Det ger tyvärr mer administration och ännu längre handläggningstider som åter drabbar de studerande, säger Joacim Strömblad, utredare på CSN:s rättsavdelning.

Fler behöriga under andra ansökansomgången

Många som ansökte i den första sökomgången hade svårt att förstå regelverket och om de tillhörde målgruppen för stödet. Hittills har 11 % av ansökningarna från ansökningsomgången blivit beviljade. En stor del av utredningarna har därför lagts på ansökningar som lett till avslag. Hittills har 39 200 personer ansökt om omställningsstudiestöd för de båda sökomgångarna och tillsammans lämnat 56 000 ansökningar.

– Inför första ansökansomgången var det en stor andel ansökningar från studerande som inte uppfyllde villkoren. Det har gjort att vi inte hunnit hitta tillräckligt många bifall för att kunna använda hela årets anslag. I den andra ansökansomgången ser vi fler som är behöriga vilket rimligen innebär att syftet med stödet är mer känt och att fler som uppfyller villkoren söker, säger Joacim Strömblad.

Läs delredovisningen av rapporten Utveckling av det nya omställningsstudiestödet.

Se statistik för första halvåret av omställningsstudiestödet.

Mer information

För frågor om statistik

Carl-Johan Stolt
Analytiker
0480-44 72 87

För frågor om CSN:s erfarenheter och yttranden

Joacim Strömblad
Utredare
046-19 66 93

CSN:s presstjänst

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 18 16 004
pressekreterare@csn.se

Hjälpte den här sidan dig?