session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Statistik om omställnings­studiestöd – första kalenderhalvåret 2023

Här presenterar vi statistik om hur många personer som fått omställningsstudiestöd utbetalt under det första kalenderhalvåret 2023.

Uppgifterna som vi redovisar gäller för personer som fått omställningsstudiestöd utbetalt från 1 januari-30 juni 2023.

Uppgifterna visas här nedan i tabeller och du kan även ta del av underlaget i en excel-fil.

Samma statistik i excel-format för första kalenderhalvåret 2023 Excel, 63 kB.

Hur många personer har fått omställningsstudiestöd utbetalt?

Utifrån kön

Tabellen visar hur många personer som har fått omställningsstudiestöd utbetalt under första kalenderhalvåret 2023. Siffrorna är fördelade på kön.

Typ av stöd som betalats ut

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Omställningsstudiestöd

1 525

947

2 472

Utifrån ålder och kön

Tabellen visar hur många personer som har fått omställningsstudiestöd utbetalt under första kalenderhalvåret 2023. Siffrorna är fördelade på ålder och kön. Åldern avser den ålder som personen har uppnått eller kommer uppnå under kalenderår 2023.

Ålder

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

29 år och yngre

8

8

16

30-34

101

133

234

35-39

184

196

380

40-44

474

269

743

45-49

354

180

534

50-54

233

95

328

55-59

146

51

197

60 år och äldre

25

15

40

Totalt

1 525

947

2 472

Utifrån kön, sektor och utbildningsnivå

Tabellen visar hur många personer som har fått omställningsstudiestöd utbetalt under första kalenderhalvåret 2023. Siffrorna är fördelade på kön, sektor och utbildningsnivå*.

Typ av sektor

Kön

Grund-skolenivå

Gymnasial

Efter-gymnasial

Okänd utbild­nings-nivå

Summa

Privat sektor


Kvinnor


-

48

668

3

719

Privat sektor

Män

-

38

628

5

671


Offentlig sektor


Kvinnor


1

60

747

13

821

Offentlig sektor

Män

-

17

257

4

278

Totalt


2 472

*En person kan förekomma inom mer än en utbildningsnivå. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.

Utifrån kön och skolform

Tabellen visar hur många personer som har fått omställningsstudiestöd utbetalt under första kalenderhalvåret 2023. Siffrorna är fördelade på kön och skolform*.

Skolform

Antal kvinnor

Antal män

Summa

Universitet och högskola

798

338

1 136

Yrkeshögskola

593

531

1 124

Komvux

92

53

145

Folkhögskola

38

9

47

Övriga skolformer**

15

18

33

Totalt

1 525

947

2 472

*En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.
** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in och skolform okänd.

Utifrån studietakt och kön

Tabellen visar hur många personer som fått omställningsstudiestöd utbetalt under första kalenderhalvåret 2023. Siffrorna är fördelade på studietakt i procent och kön. *

Studietakt i procent

Antal kvinnor

Antal män

Summa

100

1 060

741

1 801

75

196

101

297

60

37

24

61

50

242

84

326

40

51

22

73

20

74

26

100

Totalt

1 525

947

2 472

*En person kan förekomma inom mer än en studietakt. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.

Utifrån kön och utbildningsinriktning

Utbildningsinriktningen sätts av CSN men baseras till stor del på Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). Det innebär att utbildningsinriktningarna inte alltid stämmer överens med de som finns i Svensk utbildningsnomenklatur (SUN).

En utbildning får endast en utbildningsinriktning, oavsett om utbildningen har olika inriktningar. Den mest framträdande inriktningen är den som inkluderas.

Fristående kurser och master- och magisterprogram kodas inte utifrån kursens eller programmets specifika utbildningsinriktning.

Fristående kurser hamnar normalt under "01 Bred generell utbildning", medan magister- och masterprogram normalt hamnar under "99 Okänd".

Tabellen visar hur många personer som har fått omställningsstudiestöd utbetalt under första kalenderhalvåret 2023. Siffrorna är fördelade på kön och utbildningsinriktning.*

Utbildningsinriktning

Kvinnor

Män

Summa

Bred, generell utbildning**

271

135

406

Företagsekonomi, handel och administration

263

81

344

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

80

188

268

Samhällsbyggnad och byggnadsteknik

98

153

251

Hälso- och sjukvård

184

38

222

Pedagogik och lärarutbildning

135

47

182

Teknik och teknisk industri

40

94

134

Okänd inriktning***

105

28

133

Säkerhetstjänster

48

78

126

Socialt arbete och omsorg

70

13

83

Lantbruk, trädgård, skog och fiske

57

14

71

Samhälls- och beteendevetenskap

38

11

49

Transporttjänster

22

24

46

Konst och media

31

9

40

Personliga tjänster

28

5

33

Juridik och rättsvetenskap

14

13

27

Saknas

17

9

26

Humaniora

19

4

23

Journalistik och information

10

3

13

Matematik och övrig naturvetenskap

6

1

7

Biologi och miljövetenskap

3

2

5

Djursjukvård

2

2

4

Arbetsmiljö och renhållning

4

 

4

Fysik, kemi och geovetenskap

-

1

1

Material och tillverkning

1

 

1

Totalt

1 525

947

2 472

*Utbildningsinriktningen sätts av CSN men baseras till stor del på Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). Det innebär att utbildningsinriktningarna inte alltid stämmer överens med de som finns i Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). En person kan förekomma inom mer än en utbildningsinriktning. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.

** Inkluderar även fristående kurser. Fristående kurser kodsätts normalt inte utifrån kursens specifika inriktning.

*** Inkluderar även masterprogram och magisterprogram. Dessa program kodsätts normalt inte utifrån programmets specifika inriktning.

Utifrån kön och folkbokföringslän

Tabellen visar hur många personer som har fått omställningsstudiestöd utbetalt första kalenderhalvåret 2023. Siffrorna är fördelade på kön och folkbokföringslän. Folkbokföringslän avser folkbokföringslän vid tidpunkten för uttaget av statistiken.

Län

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholms län

437

245

682

Västra Götalands län

267

186

453

Skåne län

191

136

327

Hallands län

67

38

105

Uppsala län

69

31

100

Östergötlands län

48

40

88

Västernorrlands län

51

24

75

Södermanlands län

39

27

66

Västerbottens län

35

30

65

Värmlands län

42

21

63

Jönköpings län

45

18

63

Gävleborgs län

41

17

58

Norrbottens län

39

17

56

Örebro län

34

20

54

Västmanlands län

27

20

47

Kalmar län

15

25

40

Dalarnas län

23

12

35

Kronobergs län

15

18

33

Jämtlands län

16

10

26

Blekinge län

16

7

23

Gotlands län

7

3

10

Saknas

1

2

3

Totalt

1 525

947

2 472

Utifrån kön och folkbokföringskommuner

Tabellen visar hur många personer som har fått omställningsstudiestöd utbetalt första kalenderhalvåret 2023. Siffrorna är fördelade på kön och folkbokföringskommuner med minst 15 personer som fått stödet utbetalt.

Kommun

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholm

196

110

306

Göteborg

97

96

193

Malmö

44

33

77

Uppsala

48

21

69

Sundsvall

30

11

41

Umeå

16

25

41

Linköping

25

13

38

Lund

18

19

37

Halmstad

18

14

32

Huddinge

24

7

31

Helsingborg

13

18

31

Örebro

20

10

30

Botkyrka

14

14

28

Nacka

16

12

28

Lerum

20

7

27

Haninge

16

11

27

Borås

17

9

26

Jönköping

17

9

26

Karlstad

16

10

26

Järfälla

17

8

25

Solna

16

9

25

Varberg

19

6

25

Västerås

17

8

25

Norrköping

13

11

24

Gävle

19

5

24

Kungsbacka

18

5

23

Mölndal

12

9

21

Eskilstuna

14

6

20

Sollentuna

15

5

20

Sundbyberg

8

12

20

Kungälv

12

8

20

Växjö

10

9

19

Värmdö

15

4

19

Allingsås

12

7

19

Falkenberg

8

10

18

Nyköping

8

10

18

Kristianstad

8

10

18

Upplands Väsby

12

3

15

Örnsköldsvik

11

4

15

Östersund

8

7

15

Täby

12

3

15

Årlig inkomst

Den årliga inkomsten avser belopp i kronor och inhämtas från Försäkringskassan.

Tabellen visar antal personer som har fått omställningsstudiestöd utbetalt första kalenderhalvåret 2023. Uppgifterna är fördelade efter kön och årlig inkomst i kronor*.

Inkomst i kronor

Antal kvinnor

Antal män

Summa

0-199 999

8

5

13

200 000 - 249 999

32

8

40

250 000 - 299 999

81

18

99

300 000 - 349 999

268

111

379

350 000 - 399 999

371

210

581

400 000 - 449 999

277

199

476

450 000 - 499 999

182

146

328

500 000 - 549 999

140

105

245

550 000 - 599 999

78

56

134

600 000 - 649 999

46

30

76

650 000 - 699 999

23

21

44

700 000 - 749 999

8

12

20

750 000 - 799 999

5

8

13

800 000 - 849 999

3

8

11

850 000 - 899 999

 

3

3

900 000 - 949 999

2

-

2

950 000 - 999 999

 

2

2

1 000 000 -

8

7

15

Totalt

1 525

947

2 472

*2 110 personer har en årlig inkomst som gör att de kan få högsta möjliga bidragsbelopp.

** En person kan ha mer än en inkomstuppgift, då CSN i vissa fall har fått in felaktiga uppgifter om inkomst som sedan rättats. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.

Utifrån bidrag och lån

Med hänsyn till att beslutet om lån ofta fattas efter beslutet om bidrag, då kontakt måste tas med omställningsorganisationen innan lån kan beviljas, så är dessa siffror inte heltäckande. Det kan finnas personer där beslutet om lån har tagits efter första kalenderhalvåret 2023.

Tabellen visar antalet personer som fått omställningsstudiestöd utbetalt första kalenderhalvåret 2023. Siffrorna är fördelade efter kön, utbetalt bidrag samt utbetalt bidrag och lån*.

Utbetalt stöd

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Bidrag

1 525

947

2 472

Bidrag och lån

755

580

1 335

Totalt

1 525

947

2 472

*Med hänsyn till att beslutet om lån ofta fattas efter beslutet om bidrag, då kontakt måste tas med omställningsorganisationen innan lån kan beviljas, så är dessa siffror inte heltäckande. Det kan finnas personer där beslutet om lån har tagits efter första kalenderhalvåret 2023.

Utifrån utbetalda belopp

Tabellen visar antalet personer som fått omställningsstudiestöd utbetalt första kalenderhalvåret 2023. Siffrorna är fördelade efter kön, utbetalt bidrag och utbetalt lån i kronor*.

Typ av stöd

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Bidrag

103 669 766

68 653 305

172 323 071

Lån

13 491 751

13 944 586

27 436 337

Totalt

117 165 942

82 597 891

199 763 833

*Exkluderar 4 425 kronor som har betalats ut till Kronofogden under första halvåret 2023. Utfallet av utbetalt belopp kan därför skilja sig från andra uppgifter om utbetalt belopp för samma period.

Publicerad: 2023-09-15
Hjälpte den här sidan dig?