session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2024-04-22

Skuldsättningen ökar bland studenter visar CSN:s årsrapport

De som tar studielån får allt högre skulder och en ökande andel av de som studerar med studiemedel tar lån. Men den ökade skuldsättningen behöver inte vara dålig, varken för individen eller för samhället.

– En förklaring till de ökande skulderna är att en högre andel studerande läser på eftergymnasial nivå, där man oftast studerar längre tid, säger Jonas Larsson, analytiker på CSN.

CSN:s årsrapport om studiestödet 2023 visar att nästan 1,8 miljoner personer hade en studieskuld hos CSN vid utgången av året. Det är den högsta siffran någonsin. Den genomsnittliga studieskulden bland de som ska börja betala tillbaka på sina lån är 201 700 kronor, vilket är en ökning med nästan 30 000 kronor jämfört med föregående år. Att den genomsnittliga studieskulden ökar beror till stor del på att fler studerar under längre tid.

– Den andel av studiemedelstagarna som läser på eftergymnasial nivå ökar. Många på högskola och universitet studerar under lång tid, vilket leder till högre skulder än studier på lägre utbildningsnivåer. I det här fallet innebär en ökad skuldsättning en bättre utbildad befolkning, säger Jonas Larsson, analytiker på CSN.

Den samlade studieskulden hos alla låntagare uppgår till 275 miljarder kronor. Totalt skulle låntagarna under 2023 betala 13,8 miljarder kronor i årsbelopp till CSN. 92,4 procent av det debiterade beloppet betalades in. Det är en minskning med 0,2 procent jämfört med året innan, men en hög siffra sett över tid.

Färre studerande – men fler av dem tar lån

Totalt studerade 517 000 personer med studiemedel under förra året. Det är en minskning med sex procent jämfört med året innan, men fortfarande fler än alla år innan rekordåren under pandemin. Andelen som väljer att använda lånedelen utöver bidraget i studiemedlet har ökat kontinuerligt sedan 2011, men de senaste två åren har ökningen varit ovanligt stor. Under 2023 tog cirka 75 procent av studiemedelstagarna lån, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med året innan.

– Även här påverkar nivån på studierna, eftersom det är vanligare att ta lån för studier på eftergymnasial nivå. Men situationen på arbetsmarknaden påverkar också lånebenägenheten. Under 2023 såg vi dessutom ökande priser i samhället, vilket säkert fick fler studerande att ta lån för att klara sin försörjning, säger Jonas Larsson.

Stor ökning av ansökningar om nedsatt återbetalning

Som en del av CSN:s trygghetsregler kan man ansöka om att få betala tillbaka mindre på sitt studielån om man har svårt att betala. Nästan 20 procent fler ansökte förra året om att få betala tillbaka mindre på sin studieskuld med hänsyn till sin inkomst, men bara 7 procent fler hade beviljats sådan nedsättning vid årets slut.

– Att antalet personer som har beviljats nedsättning inte ökade lika mycket som antalet som ansökt tyder på att låntagarnas försämrade betalningsförmåga inte beror på att de har fått sämre inkomster, utan på ökade kostnader, säger Jonas Larsson.

Totalt betalade CSN ut 48,8 miljarder kronor i studiestöd under 2023. Av detta var 39,6 miljarder studiemedel och 4,2 miljarder studiehjälp till 449 300 ungdomar på gymnasienivå. 577 miljoner kronor betalades ut i form av omställningsstudiestöd till 5 200 personer.

Rapporten Studiestödet 2023 kan läsas i sin helhet här.

Mer information om rapporten lämnas gärna av:

Jonas Larsson
Analytiker
060 - 14 63 61

Presskontakt

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 18 16 004
pressekreterare@csn.se

Hjälpte den här sidan dig?