Hoppa till innehåll

Statistik om omställningsstudiestöd – mars 2023

Här presenterar vi statistik om hur många personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Bifall betyder att CSN har godkänt ansökan.

Uppgifterna som vi redovisar gäller för beslut som har fattats till och med vecka 11, 2023.

Uppgifterna visas här nedan i tabeller och du kan även ta del av underlaget i en excel-fil.

Statistik omställningsstudiestöd mars 2023 Excel, 44 kB.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på ålder och kön.

Ålder

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

29 år och yngre

5

3

8

30-34

60

88

148

35-39

121

126

247

40-44

326

182

508

45-49

212

115

327

50-54

141

52

193

55-59

88

33

121

60 år och äldre

14

6

20

Totalt

967

605

1 572


Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön, sektor och utbildningsnivå.

Typ av sektor

Kön

Grund-skolenivå

Utbildnings­nivå* Gymnasial

Efter-gymnasial

Okänd utbild­nings-nivå

Summa

Privat sektor


Kvinnor21

428

....

....

Privat sektor

Män


18

394

3

415


Offentlig sektor


Kvinnor


....

40

471

9

....

Offentlig sektor

Män


9

178

4

191

Totalt1 572

* En person kan förekomma inom mer än en utbildningsnivå. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.

¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och skolform*.

Skolform

Antal kvinnor

Antal män

Summa

Komvux

50

27

77

Folkhögskola

25

4

29

Yrkeshögskola

381

348

729

Universitet och högskola

507

215

722

Övriga skolformer**

9

13

22

Total

967

605

1 572

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.

** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in och skolform okänd.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och folkbokföringslän. 

Län

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholms län

263

169

432

Västra Götalands län

179

108

287

Skåne län

124

82

206

Uppsala län

47

21

68

Östergötlands län

34

27

61

Hallands län

32

28

60

Västernorrlands län

35

13

48

Norrbottens län

31

12

43

Västerbottens län

22

21

43

Värmlands län

30

12

42

Gävleborgs län

26

13

39

Jönköpings län

28

10

38

Södermanlands län

22

16

38

Örebro län

22

16

38

Västmanlands län

18

14

32

Kronobergs län

12

12

24

Dalarnas län

12

6

18

Kalmar län

7

11

18

Jämtlands län

10

6

16

Blekinge län

10

5

15

Gotlands län

....

3

....

Saknas

....


....

Totalt

967

605

1 572

¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på kön och de 10 vanligaste folkbokföringskommunerna. 

Kommun

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholm

116

81

197

Göteborg

68

57

125

Uppsala

34

16

50

Malmö

26

23

49

Linköping

20

9

29

Umeå

11

17

28

Sundsvall

21

6

27

Örebro

14

8

22

Halmstad

9

12

21

Huddinge

16

5

21

Lund

11

10

21


De 20 vanligaste skolorna för bifallsbeslut*

Skola

Totalt

Göteborgs universitet

80

Stockholms universitet

80

Umeå universitet

69

YrkesAkademin YH AB

68

Linnèuniversitetet

64

Nackademin AB YH

46

Malmö universitet

45

Mittuniversitetet

41

Högskolan i Borås

40

Högskolan i Gävle

38

Lunds universitet

35

Karlstads universitet

34

Uppsala universitet

31

Hermods AB

30

Karolinska institutet

29

Högskolan Väst

29

Linköpings universitet

28

FEI Företagsekonomiska Institutet YH

28

Folkuniversitetet YH

28

KYH

27

* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.

De 20 vanligaste utbildningarna** för bifallsbeslut*

Utbildning

Totalt

Sjuksköterskeprogrammet

73

Masterprogram

69

Polisprogrammet

67

Redovisningsekonom/konsult

50

Medicinsk sekreterare/vårdadministratör

45

Socionomprogrammet

36

Frontend-utvecklare

31

.NET-utvecklare

31

Byggnadsingenjör

29

Trädgårdsmästare

29

Förskollärarprogrammet

22

Socialpedagog

20

Yrkeslärarprogrammet

20

Arbetsmiljöingenjör

19

Grundlärarprogrammet

18

VVS-ingenjör

18

Kompletterande pedagogisk utbildning

17

Fastighetsförvaltare

17

Java-

utvecklare

17

Juristprogrammet

16

* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.

** Fristående kurser med olika innehåll på eftergymnasial nivå eller enskilda kurser finns inte med i listan.

Publicerad: 2023-03-23
Hjälpte den här sidan dig?