Hoppa till innehåll

Statistik om omställnings­studiestöd – oktober 2023

Här presenterar vi statistik om hur många personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Bifall betyder att CSN har godkänt ansökan.

Uppgifterna som vi redovisar gäller för beslut som har fattats till och med vecka 42, 2023.

Uppgifterna visas här nedan i tabeller och du kan även ta del av underlaget i en excel-fil.

Samma statistik i excel-format för september 2023 Excel, 45 kB.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 oktober 2022. Siffrorna är fördelade på ålder och kön.

Ålder

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

29 år och yngre

8

13

21

30-34

114

155

269

35-39

222

224

446

40-44

536

318

854

45-49

417

198

615

50-54

268

114

382

55-59

170

59

229

60 år och äldre

31

17

48

Totalt

1 766

1 098

2 864

* En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på ålder och kön.

Ålder

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

29 år och yngre

8

11

19

30-34

97

147

244

35-39

222

164

386

40-44

349

191

540

45-49

270

141

411

50-54

180

66

246

55-59

109

47

156

60 år och äldre

16

4

20

Totalt

1 251

771

2 022

* En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar en summering av de två ovanstående tabellerna, ansökanstillfälle 1 oktober 2022 och den 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på ålder.

Ålder

Summering*

29 år och yngre

31

30-34

425

35-39

709

40-44

1155

45-49

859

50-54

544

55-59

334

60 år och äldre

62

Totalt

4 119

* En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena. Men i summeringen räknas varje person bara en gång.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 oktober 2022. Siffrorna är fördelade på kön, sektor och utbildningsnivå*.

Typ av sektor

Kön

Grund-skolenivå

Gymnasial

Efter-gymnasial

Okänd utbild­nings-nivå

Privat sektor


Kvinnor


0

65

765

7

Privat sektor

Män

1

55

728

9


Offentlig sektor


Kvinnor


1

72

853

13

Offentlig sektor

Män

0

19

286

5

* En person kan förekomma inom mer än en utbildningsnivå.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på kön, sektor och utbildningsnivå*.

Typ av sektor

Kön

Grund-skolenivå

Gymnasial

Efter-gymnasial

Okänd utbild­nings-nivå

Privat sektor


Kvinnor


3

31

529

9

Privat sektor

Män

0

33

513

6


Offentlig sektor


Kvinnor


0

44

623

14

Offentlig sektor

Män

0

8

206

6

* En person kan förekomma inom mer än en utbildningsnivå.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 oktober 2022. Siffrorna är fördelade på kön och skolform*.

Skolform

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Komvux

120

71

191

Folkhögskola

48

11

59

Yrkeshögskola

665

601

1 266

Universitet och högskola

923

385

1 308

Övriga skolformer**

22

33

55

Total

1 766

1 098

2 864

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.
** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in och skolform okänd.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på kön och skolform*.

Skolform

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Komvux

60

32

92

Folkhögskola

42

13

55

Yrkeshögskola

501

486

987

Universitet och högskola

619

223

842

Övriga skolformer**

32

17

49

Total

1 251

771

2 022

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.

** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in och skolform okänd.

Tabellen visar en summering av de två ovanstående tabellerna, ansökanstillfälle 1 oktober 2022 och ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på skolform*.

Skolform

Summering*

Komvux

272

Folkhögskola

105

Yrkeshögskola

1 878

Universitet och högskola

1 800

Övriga skolformer**

101

Total

4 119

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. I kolumnen "Summering" räknas varje person dock bara en gång.

** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in och skolform okänd.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 oktober 2022*. Siffrorna är fördelade på kön och folkbokföringslän.

Län

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholms län

512

301

813

Västra Götalands län

309

214

523

Skåne län

215

150

365

Hallands län

79

41

120

Uppsala län

76

39

115

Östergötlands län

54

45

99

Västernorrlands län

56

28

84

Jönköpings län

55

26

81

Västerbottens län

38

34

72

Södermanlands län

47

30

77

Värmlands län

47

22

69

Gävleborgs län

48

18

66

Norrbottens län

45

19

64

Örebro län

37

23

60

Västmanlands län

32

24

56

Kalmar län

19

27

46

Dalarnas län

28

13

41

Kronobergs län

22

20

42

Jämtlands län

18

10

28

Blekinge län

19

7

26

Gotlands län

8

4

12

Saknas

2

3

5

Totalt

1 766

1 098

2 864

* En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 april 2023*. Siffrorna är fördelade på kön och folkbokföringslän.

Län

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholms län

353

221

574

Västra Götalands län

232

142

374

Skåne län

166

109

275

Hallands län

51

28

79

Uppsala län

34

33

67

Östergötlands län

35

21

56

Västernorrlands län

41

16

57

Jönköpings län

29

17

46

Västerbottens län

33

21

54

Södermanlands län

28

21

49

Värmlands län

40

22

62

Gävleborgs län

26

15

41

Norrbottens län

27

10

37

Örebro län

31

12

43

Västmanlands län

27

17

44

Kalmar län

18

16

34

Dalarnas län

20

18

38

Kronobergs län

23

11

34

Jämtlands län

17

8

25

Blekinge län

10

6

16

Gotlands län

9

4

13

Saknas

1

3

4

Totalt

1 251

771

2 022

* En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar en summering av de två ovanstående tabellerna, ansökanstillfälle 1 oktober 2022 och ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på folkbokföringslän.

Län

Summering*

Stockholms län

1 165

Västra Götalands län

752

Skåne län

545

Hallands län

169

Uppsala län

163

Östergötlands län

137

Västernorrlands län

114

Jönköpings län

112

Västerbottens län

106

Södermanlands län

107

Värmlands län

98

Gävleborgs län

89

Norrbottens län

83

Örebro län

84

Västmanlands län

83

Kalmar län

67

Dalarnas län

66

Kronobergs län

64

Jämtlands län

46

Blekinge län

37

Gotlands län

24

Saknas

8

Totalt

4 119

*En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena. I kolumnen "Summering" räknas varje person dock bara en gång.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 oktober 2022. Siffrorna är fördelade på kön och de 10 vanligaste folkbokföringskommunerna*.

Kommun

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholm

234

143

377

Göteborg

111

108

219

Malmö

50

37

87

Uppsala

51

27

78

Umeå

16

30

46

Sundsvall

33

14

47

Lund

24

20

44

Linköping

28

14

42

Nacka

21

14

35

Helsingborg

15

18

33

*En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på kön och de 10 vanligaste folkbokföringskommunerna*.

Kommun

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholm

167

108

275

Göteborg

92

56

148

Malmö

41

33

74

Uppsala

25

22

47

Umeå

21

18

39

Sundsvall

24

9

33

Lund

15

10

25

Linköping

17

6

23

Nacka

17

9

26

Helsingborg

13

10

23

*En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar en summering av de två ovanstående tabellerna, ansökanstillfälle 1 oktober 2022 och ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på de 10 vanligaste folkbokföringskommunerna*.

Kommun

Summering*

Stockholm

547

Göteborg

312

Malmö

137

Uppsala

115

Umeå

70

Sundsvall

62

Lund

59

Linköping

55

Nacka

51

Helsingborg

50

*En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena. I kolumnen "Summering" räknas varje person dock bara en gång.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på utbildningsinriktning* och ansökanstillfälle.

Utbildningsinriktning

Ansökanstillfälle 1 oktober 2022

Ansökanstillfälle 1 april 2023

Bred, generell utbildning*

501

262

Företagsekonomi, handel och administration

378

225

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

298

257

Samhällsbyggnad och byggnadsteknik

281

170

Hälso- och sjukvård

267

166

Pedagogik och lärarutbildning

221

240

Teknik och teknisk industri

152

148

Okänd inriktning**

145

133

Säkerhetstjänster

140

72

Socialt arbete och omsorg

93

53

Lantbruk, trädgård, skog och fiske

83

46

Transporttjänster

59

43

Samhälls- och beteendevetenskap

58

38

Utbildningsinriktning saknas

53

46

Konst och media

48

49

Personliga tjänster

39

25

Juridik och rättsvetenskap

30

16

Humaniora

27

14

Journalistik och information

15

27

Matematik och övrig naturvetenskap

7

3

Biologi och miljövetenskap

5

2

Djursjukvård

4

2

Arbetsmiljö och renhållning

4

1

Fysik, kemi och geovetenskap

1

0

Material och tillverkning

1

0

Totalt

2 864

2 022

* Utbildningsinriktningarna sätts av CSN men baseras till stor del på Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). En person kan förekomma inom mer än en utbildningsinriktning. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.

** Inkluderar även fristående kurser. Fristående kurser kodsätts normalt inte utifrån kursens specifika inriktning.

Publicerad: 2023-10-26
Hjälpte den här sidan dig?