Hoppa till innehåll

Statistik om omställnings­studiestöd – september 2023

Här presenterar vi statistik om hur många personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Bifall betyder att CSN har godkänt ansökan.

Uppgifterna som vi redovisar gäller för beslut som har fattats till och med vecka 38, 2023.

Uppgifterna visas här nedan i tabeller och du kan även ta del av underlaget i en excel-fil.

Samma statistik i excel-format för september 2023 Excel, 45 kB.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 oktober 2022. Siffrorna är fördelade på ålder och kön.

Ålder

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

29 år och yngre

8

13

21

30-34

112

144

256

35-39

211

221

432

40-44

518

306

824

45-49

400

189

589

50-54

259

104

363

55-59

162

59

221

60 år och äldre

28

16

44

Totalt

1 698

1 052

2 750

* En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på ålder och kön.

Ålder

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

29 år och yngre

5

8

13

30-34

61

101

162

35-39

147

123

270

40-44

249

133

383

45-49

185

87

272

50-54

122

37

159

55-59

57

25

82

60 år och äldre

11

3

14

Totalt

837

517

1 354

* En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar en summering av de två ovanstående tabellerna, ansökanstillfälle 1 oktober 2022 och den 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på ålder.

Ålder

Summering*

29 år och yngre

28

30-34

341

35-39

593

40-44

999

45-49

711

50-54

451

55-59

264

60 år och äldre

52

Totalt

3 439

* En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena. Men i summeringen räknas varje person bara en gång.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 oktober 2022. Siffrorna är fördelade på kön, sektor och utbildningsnivå*.

Typ av sektor

Kön

Grund-skolenivå

Gymnasial

Efter-gymnasial

Okänd utbild­nings-nivå

Privat sektor


Kvinnor


-

59

740

7

Privat sektor

Män

1

49

702

8


Offentlig sektor


Kvinnor


1

66

823

14

Offentlig sektor

Män

-

19

273

5

* En person kan förekomma inom mer än en utbildningsnivå.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på kön, sektor och utbildningsnivå*.

Typ av sektor

Kön

Grund-skolenivå

Gymnasial

Efter-gymnasial

Okänd utbild­nings-nivå

Privat sektor


Kvinnor


2

20

351

7

Privat sektor

Män

-

21

346

4


Offentlig sektor


Kvinnor


-

31

414

12

Offentlig sektor

Män

-

3

139

4

* En person kan förekomma inom mer än en utbildningsnivå.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 oktober 2022. Siffrorna är fördelade på kön och skolform*.

Skolform

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Komvux

109

65

174

Folkhögskola

45

11

56

Yrkeshögskola

651

581

1 232

Universitet och högskola

884

370

1 254

Övriga skolformer**

23

28

51

Total

1 698

1 052

2 750

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.
** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in och skolform okänd.

Tabellen visar hur många personer som har fått beslut om bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på kön och skolform*.

Skolform

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Komvux

42

17

59

Folkhögskola

28

12

40

Yrkeshögskola

328

325

653

Universitet och högskola

420

153

573

Övriga skolformer**

20

10

30

Total

837

517

1 354

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.

** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in och skolform okänd.

Tabellen visar en summering av de två ovanstående tabellerna, ansökanstillfälle 1 oktober 2022 och ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på skolform*.

Skolform

Summering*

Komvux

222

Folkhögskola

87

Yrkeshögskola

1 555

Universitet och högskola

1 528

Övriga skolformer**

80

Total

3 439

* En person kan förekomma inom mer än en skolform. I kolumnen "Summering" räknas varje person dock bara en gång.

** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in och skolform okänd.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 oktober 2022. Siffrorna är fördelade på kön och folkbokföringslän.

Län

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholms län

488

287

775

Västra Götalands län

295

204

499

Skåne län

210

145

355

Hallands län

76

40

116

Uppsala län

75

35

110

Östergötlands län

53

43

96

Västernorrlands län

55

26

81

Jönköpings län

51

25

76

Västerbottens län

37

34

71

Södermanlands län

46

29

75

Värmlands län

46

22

68

Gävleborgs län

47

18

65

Norrbottens län

44

19

63

Örebro län

36

21

57

Västmanlands län

31

23

54

Kalmar län

17

25

42

Dalarnas län

25

13

38

Kronobergs län

20

19

39

Jämtlands län

18

10

28

Blekinge län

18

7

25

Gotlands län

8

4

12

Saknas

2

3

5

Totalt

1 698

1 052

2 750

* En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på kön och folkbokföringslän.

Län

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholms län

231

159

390

Västra Götalands län

153

94

247

Skåne län

108

77

185

Hallands län

35

17

52

Uppsala län

25

15

10

Östergötlands län

24

12

36

Västernorrlands län

29

9

38

Jönköpings län

18

10

28

Västerbottens län

26

13

39

Södermanlands län

15

17

32

Värmlands län

32

14

46

Gävleborgs län

21

8

29

Norrbottens län

18

7

25

Örebro län

21

9

30

Västmanlands län

17

12

29

Kalmar län

14

11

25

Dalarnas län

13

12

25

Kronobergs län

15

8

23

Jämtlands län

9

7

16

Blekinge län

5

2

7

Gotlands län

7

3

10

Saknas

1

1

2

Totalt

837

517

1 354

* En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar en summering av de två ovanstående tabellerna, ansökanstillfälle 1 oktober 2022 och ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på folkbokföringslän.

Län

Summering*

Stockholms län

973

Västra Götalands län

620

Skåne län

455

Hallands län

142

Uppsala län

133

Östergötlands län

117

Västernorrlands län

99

Jönköpings län

92

Västerbottens län

92

Södermanlands län

90

Värmlands län

83

Gävleborgs län

81

Norrbottens län

71

Örebro län

71

Västmanlands län

68

Kalmar län

56

Dalarnas län

52

Kronobergs län

50

Jämtlands län

37

Blekinge län

30

Gotlands län

21

Saknas

6

Totalt

3 439

*En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena. I kolumnen "Summering" räknas varje person dock bara en gång.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 oktober 2022. Siffrorna är fördelade på kön och de 10 vanligaste folkbokföringskommunerna*.

Kommun

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholm

224

139

363

Göteborg

108

105

213

Malmö

50

35

85

Uppsala

50

23

73

Umeå

17

29

46

Sundsvall

33

12

45

Linköping

23

20

43

Lund

28

14

42

Helsingborg

15

18

33

Huddinge

26

7

33

*En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd vid ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på kön och de 10 vanligaste folkbokföringskommunerna*.

Kommun

Antal kvinnor

Antal män

Totalt

Stockholm

109

78

187

Göteborg

58

38

96

Malmö

25

22

47

Uppsala

19

9

28

Umeå

17

10

27

Sundsvall

15

5

20

Lund

12

6

18

Linköping

11

2

13

Helsingborg

10

6

16

Huddinge

14

2

16

*En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar en summering av de två ovanstående tabellerna, ansökanstillfälle 1 oktober 2022 och ansökanstillfälle 1 april 2023. Siffrorna är fördelade på de 10 vanligaste folkbokföringskommunerna*.

Kommun

Summering*

Stockholm

457

Göteborg

263

Malmö

111

Uppsala

93

Umeå

60

Sundsvall

53

Lund

52

Linköping

47

Helsingborg

44

Huddinge

43

*En person kan förekomma inom båda ansökanstillfällena.

Tabellen visar hur många personer som har fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Siffrorna är fördelade på utbildningsinriktning* och ansökanstillfälle.

Utbildningsinriktning

Ansökanstillfälle 1 oktober 2022

Ansökanstillfälle 1 april 2023

Bred, generell utbildning**

458

164

Företagsekonomi, handel och administration

372

155

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

286

159

Samhällsbyggnad och byggnadsteknik

274

115

Hälso- och sjukvård

254

115

Pedagogik och lärarutbildning

208

155

Teknik och teknisk industri

149

106

Okänd inriktning***

140

92

Säkerhetstjänster

137

45

Socialt arbete och omsorg

91

43

Lantbruk, trädgård, skog och fiske

82

32

Samhälls- och beteendevetenskap

55

27

Transporttjänster

55

30

Konst och media

45

35

Personliga tjänster

38

16

Juridik och rättsvetenskap

31

12

Humaniora

25

7

Journalistik och information

14

15

Matematik och övrig naturvetenskap

7

1

Biologi och miljövetenskap

5

1

Arbetsmiljö och renhållning

5

1

Djursjukvård

4

1

Fysik, kemi och geovetenskap

1

-

Material och tillverkning

1

-

Utbildningsriktning saknas

59

36

Totalt

2 750

1 354

* Utbildningsinriktningarna sätts av CSN men baseras till stor del på Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). En person kan förekomma inom mer än en utbildningsinriktning. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.

** Inkluderar även fristående kurser. Fristående kurser kodsätts normalt inte utifrån kursens specifika inriktning.

***Inkluderar även masterprogram och magisterprogram. Dessa program kodsätts normalt inte utifrån programmets specifika inriktning.

Publicerad: 2023-09-28
Hjälpte den här sidan dig?