2016-02-24

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) Utb deb

Datum när remissen skickades: 2016-02-24
Hjälpte den här sidan dig?