session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Ledning, styrning och uppföljning

Här kan du läsa om hur CSN styrs och följs upp samt se vår årsredovisning. Du hittar även de remissvar som vi har lämnat de senaste åren.

Ledning och avdelningar

CSN:s högsta chef är generaldirektör Christina Forsberg. Hon är utsedd av regeringen. Till sitt stöd har hon bland annat ett insynsråd.

CSN:s verksamhet är uppdelad på sju olika avdelningar, där varje avdelning har en egen chef.

Ledningsgrupp

Generaldirektör

Christina Forsberg

Christina Forsberg

Chef för inbetalningsavdelningen

Maria Edström

T.f. chef för inbetalningsvdelningen på CSN

Chef för utbetalningsavdelningen

Annika Fahlander

Christina Forsberg

Chef för HR-avdelningen

Helena Gagner

Christina Forsberg

Chef för IT-avdelningen

Magnus Edlund

Christina Forsberg

Chef för ekonomiavdelningen

Jan Söderholm

Christina Forsberg

Chef för rättsavdelningen, tf. stabschef

Åsa Lindahl

Christina Forsberg

Stabschef

Camilla Fagerberg Littorin

Camilla Fagerberg Littorin
Våra avdelningar
 • Utbetalningsavdelningen
 • Inbetalningsavdelningen
 • IT-avdelningen
 • Ekonomiavdelningen
 • HR-avdelningen
 • Rättsavdelningen
 • Staben för utveckling och kommunikation

Insynsråd

Insynsrådet är även det utsett av regeringen och fungerar som en rådgivande grupp till generaldirektören. Rådet har också till uppgift att öka insynen i myndighetens verksamhet både för regeringen och medborgarna.

Insynsrådets ledamöter

Ordförande:

 • Christina Forsberg, generaldirektör CSN

Ledamöter:

 • Anna-Carin Bylund, senior rådgivare på Folkbildningsrådet
 • Monica Grahn, senior rådgivare (Myndigheten för digital förvaltning – DIGG)
 • Per Ragnarsson, tf. universitetsdirektör (Umeå universitet)
 • Anders Stridh, Strateg (Skatteverket)
 • Ingela Borenholts, Verksamhetsutvecklare (TRR)
 • Jonas Jonsson, Rektor (Kävlinge kommun)
 • Jack Vahnberg, Studeranderepresentant
 • Marie-Louise Hänel Sandström, riksdagsledamot
 • Niklas Sigvardsson, riksdagsledamot
 • Anders Alftberg, riksdagsledamot

Styrning och resultat

CSN arbetar på uppdrag av regeringen. Verksamheten styrs av lagar, förordningar, instruktioner och regleringsbrev som är beslutade av regeringen.

Resultatet av verksamheten beskrivs bland annat i årsredovisningen.

De lagar och förordningar som är grunden för CSN:s verksamhet hittar du under Lag och rätt.

Regleringsbrev

Inför varje verksamhetsår får CSN ett regleringsbrev av regeringen.

Regleringsbrevet innehåller exempelvis vilka mål vi ska uppnå och hur mycket pengar vi har till förfogande. I regleringsbrevet finns också särskilda uppdrag till CSN samt krav på återrapportering. Denna återrapportering sker i stor utsträckning genom årsredovisningen.

Regleringsbrev 2024

Regleringsbrev hemutrustningslån 2024

Regleringsbrev körkortslån 2024

Instruktion

CSN:s instruktion är en förordning med bestämmelser om vår organisation, våra uppgifter och vårt arbetssätt.

Ytterligare mandat och arbetsuppgifter för CSN ges i specialförfattningar, regleringsbrev och andra regeringsuppdrag.

CSN:s instruktion

Årsredovisning
och budgetunderlag

Här kan du läsa om årsredovisningen och vårt budgetunderlag.

I årsredovisningen beskriver och analyserar vi vår verksamhet under det gånga året, huvudsakligen utifrån de krav på återrapportering som ställs i CSN:s regleringsbrev. Årsredovisningen ger även en bild av CSN:s resultat och ekonomi.

Dessutom finns det ett budgetunderlag där vi ger förslag till finansiering av CSN:s verksamhet för de tre kommande budgetåren. Här presenteras även myndighetens vision om hur verksamheten ska utvecklas.

Dessa två dokument är en central del av återrapporteringen till regeringen, men även till riksdagen, andra myndigheter och allmänheten.

Vill du se årsredovisningar eller budgetunderlag för tidigare år, kan du kontakta CSN:s ekonomiavdelning.

Årsredovisning 2023 Pdf, 15 MB.

Rättelseblad - Årsredovisning 2023 Pdf, 270 kB.

Budgetunderlag studiestöd 2025-2027 Pdf, 8 MB.

Budgetunderlag hemutrustningslån 2025-2027 Pdf, 4 MB.

Budgetunderlag körkortslån 2025-2027 Pdf, 3 MB.

Remisser

Regeringen kan via remisser be CSN att yttra sig över ett förslag, vi svarar i remissvar. CSN kan även skicka ut ut förslag och konsekvensutredningar på remiss till berörda myndigheter, organisationer med flera.

Remissvar

Här kan du ta del av de remissvar som CSN har lämnat under det senaste två åren.

 

2024 - remissvar
2023 - remissvar
2022 - remissvar
2021 - remissvar
2020 - remissvar
2019 - remissvar
2018 - remissvar
2017 - remissvar
2016 - remissvar
2015 eller äldre - remissvar