Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Ledning, styrning och uppföljning

Ledning och avdelningar

CSN:s högsta chef är generaldirektör Christina Forsberg. Hon är utsedd av regeringen. Till sitt stöd har hon bland annat ett insynsråd.

CSN:s verksamhet är uppdelad på åtta olika avdelningar, där varje avdelning har en egen chef.

Ledningsgrupp

Generaldirektör

Christina Forsberg

Christina Forsberg

Chef för utbetalningsavdelningen

Kristiina Kulluvaara

Christina Forsberg

Chef för inbetalningsavdelningen och tf stabschef

Kristina Ericson

Christina Forsberg

Chef för HR-avdelningen

Helena Gagner

Christina Forsberg

Chef för IT-avdelningen

Magnus Edlund

Christina Forsberg

Chef för ekonomiavdelningen

Jan Söderholm

Christina Forsberg

Chef för rättsavdelningen

Åke Svensson

Christina Forsberg
Våra avdelningar
 • Utbetalningsavdelningen
 • Inbetalningsavdelningen
 • IT-avdelningen
 • Ekonomiavdelningen
 • HR-avdelningen
 • Rättsavdelningen
 • Staben för utveckling och kommunikation

Insynsråd

Insynsrådet är även det utsett av regeringen och fungerar som en rådgivande grupp till generaldirektören. Rådet har också till uppgift att öka insynen i myndighetens verksamhet både för regeringen och medborgarna.

Insynsrådets ledamöter

Ordförande:

 • Christina Forsberg, generaldirektör CSN

Ledamöter i insynsrådet som har utsetts av regeringen från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2018:

 • Anna-Carin Bylund, bitr. generalsekreterare (Folkbildningsrådet)
 • Sven Kihlgren, verksamhetschef (Kronofogden)
 • Jan Elftorp, förvaltningschef (Vuxenutbildnings-förvaltningen)
 • Birgitta Hällegårdh, utredare (Sveriges kommuner och landsting)
 • Karin Thapper, utbildningsansvarig (Livsmedelsföretagen)
 • Staffan Sarbäck, universitetsdirektör (Luleå Universitet)
 • Adnan Dibrani, Riksdagsledamot
 • Hanna Håkansson, jur.mag. (Representant för Liberalerna)
 • Rikard Josefson, VD (Avanza bank)
 • Alina Semiletova, Studeranderepresentant

Styrning och resultat

CSN arbetar på uppdrag av regeringen. Verksamheten styrs av lagar, förordningar, instruktioner och regleringsbrev som är beslutade av regeringen.

Resultatet av verksamheten beskrivs bland annat i årsredovisningen. I menyn till vänster kan du läsa mer om våra styrande dokument.

De lagar och förordningar som är grunden för CSN:s verksamhet hittar du under Lag och rätt.

Regleringsbrev

Inför varje verksamhetsår får CSN ett regleringsbrev av regeringen.

Regleringsbrevet innehåller exempelvis vilka mål vi ska uppnå och hur mycket pengar vi har till förfogande. I regleringsbrevet finns också särskilda uppdrag till CSN samt krav på återrapportering. Denna återrapportering sker i stor utsträckning genom årsredovisningen.

Regleringsbrev 2018 (pdf, 119 kB)

Regleringsbrev 2018 hemutrustningslån (pdf, 80 kB)

Regleringsbrev 2018 körkortslån (pdf, 78 kB)

Instruktion

CSN:s instruktion är en förordning med bestämmelser om vår organisation, våra uppgifter och vårt arbetssätt.

Ytterligare mandat och arbetsuppgifter för CSN ges i specialförfattningar, regleringsbrev och andra regeringsuppdrag.

CSN:s instruktion

 

Årsredovisning och budget

Här kan du läsa om årsredovisningen och vårt budgetunderlag.

I årsredovisningen beskriver och analyserar vi vår verksamhet under det gånga året, huvudsakligen utifrån de krav på återrapportering som ställs i CSN:s regleringsbrev. Årsredovisningen ger även en bild av CSN:s resultat och ekonomi.

Dessutom finns det ett budgetunderlag där vi ger förslag till finansiering av CSN:s verksamhet för de tre kommande budgetåren. Här presenteras även myndighetens vision om hur verksamheten ska utvecklas.

Dessa två dokument är en central del av återrapporteringen till regeringen, men även till riksdagen, andra myndigheter och allmänheten.

Vill du se årsredovisningar eller budgetunderlag för tidigare år, kan du kontakta CSN:s ekonomiavdelning.

Årsredovisning 2016 (pdf, 3 MB)

Budgetunderlag 2018-2020 (pdf, 725 kB)

Budgetunderlag 2018-2020 Hemutrustningslån (pdf, 342 kB)

Remisser

Regeringen kan via remisser be CSN att yttra sig över ett förslag, vi svarar i remissvar. CSN kan även skicka ut ut förslag och konsekvensutredningar på remiss till berörda myndigheter, organisationer med flera.

Remissvar

Här kan du ta del av de remissvar som CSN har lämnat under det senaste två åren.


2018
2017
2016

Utskickade remisser


2018
2017
2016
 • 2016-10-04

  Ändring av CSN:s föreskrifter om återbetalning av studielån

  Sista dag att lämna synpunkter till CSN: 2016-11-01
 • 2016-05-04

  Ändring av Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel

  Sista dag att lämna synpunkter till CSN: 2016-05-25
 • 2016-02-03

  Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om utländska medborgares rätt till studiestöd

  Sista dag att lämna synpunkter till CSN: 2016-03-04
Ikon för senast publicerad Senast publicerad: 2018-01-15
Hjälpte den här sidan dig?
eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster