2016-12-15

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35), Arbm dep6-110-7911

Datum när remissen skickades: 2016-12-15
Hjälpte den här sidan dig?